Pole trójkąta równobocznego - wzór

2020-03-18 13:51

Pole trójkąta równobocznego, podobnie jak pozostałych trójkątów, można obliczyć w szybki sposób za pomocą ogólnodostępnego wzoru. Czym jest i jakie właściwości posiada ta figura geometryczna? 

Pole trójkąta równobocznego
Autor: thinkstockphotos.com Jak obliczyć pole trojkąta równobocznego?

Spis treści

  1. Pole trójkąta
  2. Pole trójkąta równobocznego

Trójkąt równoboczny ma wszystkie boki takiej samej długości - to szczególny przypadek trójkąta równoramiennego. Jest przykładem wielokąta foremnego.

Każdy kąt wewnętrzny w trójkącie równobocznym ma miarę 60°. Jego wysokości pokrywają się z dwusiecznymi, symetralnymi i środkowymi, oraz dzielą się wzajemnie w stosunku 1:2. Środkowe, symetryczne, wysokości, dwusieczne trójkąta równobocznego przecinają się w tym samym, wspólnym punkcie.

Pole trójkąta

Aby obliczyć pole powierzchni trójkąta równobocznego nie trzeba znać jego wysokości. Dzięki jego własnościom został wyprowadzony wzór opierający się wyłącznie na jego boku.

Pole trójkąta równobocznego (lub każdego dowolnego):

trojkat rownoboczny 1
Autor: materiał archiwalny
Ile czasu uczniowie odrabiają prace domowe w innych krajach?

Jak widać na rysunku powyżej, romb (równoległobok) ABCD składa się z dwóch trójkątów o takim samym polu (trójkąt ABD = trójkątowi BCD). Wobec tego pole trójkąta jest równe połowie pola równoległoboku.

P RÓWNOLEGŁOBOKU = a · h

Gdzie: a – bok, h – wysokość poprowadzona na ten bok

W takim razie:

P TRÓJKĄTA = 1/2 · a · h

Pole trójkąta jest równe połowie iloczynu długości boku i wysokości poprowadzonej na ten bok.

Pole trójkąta równobocznego

Trojkat rownoboczny
Autor: archiwum redakcji

Pole trójkąta różnobocznego (dowolnego) możemy obliczać biorąc pod uwagę trzy przypadki (rysunek powyżej).

1. Jeśli mamy podaną długość boku a, to do wzoru podstawiamy wysokość ha poprowadzoną na ten bok pod kątem prostym.

TRÓJKĄTA = 1/2 · a · ha

2. Jeśli mamy podaną długość boku b, to do wzoru podstawiamy wysokość hb poprowadzoną na ten bok pod kątem prostym.

TRÓJKĄTA = 1/2 · a · hb

3. Jeśli mamy podaną długość boku c, to do wzoru podstawiamy wysokość hc poprowadzoną na ten bok pod kątem prostym.

TRÓJKĄTA = 1/2 · a · hc

Pole trójkąta równobocznego

trojkat rownoboczny 3
Autor: materiał archiwalny

W trójkącie równobocznym wszystkie trzy boki są tej samej długości, to i wysokości poprowadzone na te boki są równe.Dlatego też w trójkącie równobocznym nie ma znaczenia jaki weźmiemy bok i jaką wysokość.IABI = IBCI = ICAI i ha = hb = hc

PTRÓJKĄTA RÓWNOBOCZNEGO = 1/2 · a · h

Aby dobrze zrozumieć temat warto przeczytać także tekst o polu rombu.