Lektury klasa 1 liceum w roku szkolnym 2023/2024. Lista lektur 1 liceum - poziom podstawowy i rozszerzony

2023-07-19 10:17

Lista lektur do 1 klasy liceum jest długa. Uczniowie muszą zapoznać się aż z 32 pozycjami literatury polskiej i światowej. Znajomość tych lektur jest konieczna do egzaminu maturalnego.

Lektury szkolne w 1 klasie liceum
Autor: Getty Images W 1 klasie liceum uczniowie muszą przeczytać kilkadziesiąt lektur

Spis treści

 1. Jakie są lektury w pierwszej klasie liceum?
 2. Lektury klasa 1 liceum poziom podstawowy. Lista lektur obowiązkowych
 3. Lektury klasa 1 liceum poziom podstawowy. Lista lektur uzupełniających
 4. Lektury klasa 1 liceum poziom rozszerzony. Lista lektur obowiązkowych
 5. Lektury klasa 1 liceum poziom rozszerzony. Lista lektur uzupełniających

W 1 klasie liceum uczniowie muszą przeczytać dość potężną listę lektur. Na poziomie podstawowym znajduje się na niej ponad 30 pozycji, a na poziomie rozszerzonym lektur jest jeszcze więcej. Ich znajomość jest jednak konieczna nie tylko do uzyskania ogólnej wiedzy z literatury polskiej i światowej, ale również do przygotowania się do matury z polskiego.

Lektury szkolne - filmy. Ekranizacje książek, które pomogą w nauce

Jakie są lektury w pierwszej klasie liceum?

Wśród przedmiotów w 1 klasie liceum prym wiedzie obowiązkowy język polski. W pierwszej klasie liceum uczniowie muszą zapoznać się z literaturą klasyczną, m.in. z dziełami Jana Parandowskiego, Homera czy Horacego. Czytają także pierwsze kroniki polskie oraz utwory z epoki średniowiecza. Przekrój tematyczny tekstów do lektury jest bardzo duży — we wrześniu zaczynają lektury od starożytności, na koniec roku szkolnego kończą utworami XVIII-wiecznymi.

Lektury klasa 1 liceum poziom podstawowy. Lista lektur obowiązkowych

Na liście lektur w 1 klasie liceum znajdują się 32 pozycje:

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad
 2. Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 3. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 4. Homer, Iliada (we fragmentach)
 5. Homer, Odyseja (we fragmenach);
 6. Sofokles, Antygona;
 7. Sofokles, Król Edyp;
 8. Horacy – wybrane wiersze;
 9. Bogurodzica;
 10. Lament świętokrzyski;
 11. Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
 12. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (we fragmentach);
 13. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (we fragmentach);
 14. Pieśń o Rolandzie (we fragmentach);
 15. Dzieje Tristana i Izoldy (we fragmentach);
 16. Gall Anonim, Kronika polska (we fragmentach);
 17. Dante Alighieri, Boska komedia (we fragmentach);
 18. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II;
 19. Jan Kochanowski, psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47;
 20. Jan Kochanowski, tren IX, X, XI, XIX;
 21. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich;
 22. Piotr Skarga,(fragmenty);
 23. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 24. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (we fragmentach);
 25. William Szekspir, Makbet
 26. William Szekspir, Romeo i Julia
 27. Molier, Skąpiec;
 28. Giovanni Boccaccio, Sokół;
 29. Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (we fragmentach);
 30. Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy
 31. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry, Monachomachia (we fragmentach);
 32. Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;

Lektury klasa 1 liceum poziom podstawowy. Lista lektur uzupełniających

Na liście lektur nieobowiązkowych w 1 klasie liceum znalazło się kilkanaście pozycji. Są one polecane chętnym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat utworów literackich:

 1. Sofokles, Król Edyp;
 2. Giovanni Boccaccio, Sokół (z dzieła Dekameron);
 3. Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (we fragmentach);
 4. Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (we fragmentach);
 5. Dzieje Tristana i Izoldy (we fragmentach);
 6. Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów);
 7. Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragm. z części I);
 8. Ignacy Krasicki, Monachomachia (we fragmentach);
 9. Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (we fragmentach);
 10. Miguel de Cervantes Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (we fragmentach);
 11. Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (we fragmentach);
 12. Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;
 13. Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (we fragmentach);
 14. Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła.

Czytaj: Przedmioty szkolne w 2 klasie liceum. Ile ich jest?

Lektury klasa 1 liceum poziom rozszerzony. Lista lektur obowiązkowych

Uczniowie klas humanistycznych, którzy realizują rozszerzony program z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, muszą zapoznać się ze zdecydowanie większą liczbą lektur niż uczniowie klas matematyczno-przyrodniczych. Na liście lektur w 1 klasie na poziomie rozszerzonym znajdują się:

 1. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (we fragmentach);
 2. Platon, Państwo (we fragmentach);
 3. Arystofanes, Chmury;
 4. Wergiliusz, Eneida (we fragmentach);
 5. św. Augustyn, Wyznania (we fragmentach);
 6. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (we fragmentach);
 7. François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (we fragmentach);
 8. Michel de Montaigne, Próby (we fragmentach);
 9. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 10. William Szekspir, Hamlet;
 11. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 12. Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragm.), Promethidion (fragm.);
 13. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub
 14. Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 15. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 16. Franz Kafka, Proces (we fragmentach );
 17. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 18. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 19. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 20. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;
 21. Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
 22. Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
 23. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 24. wybrane eseje następujących autorów: Jerzy Stempowski, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert, Zygmunt Kubiak, Jarosław Marek Rymkiewicz (co najmniej po jednym utworze);
 25. wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych

Lektury klasa 1 liceum poziom rozszerzony. Lista lektur uzupełniających

Chętni uczniowie mogą przeczytać jeszcze poniższe lektury:

 • Pedro Calderon de la Barca, Życie snem;
 • Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (we fragmentach);
 • Tomasz Morus, Utopia (we fragmentach);
 • Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (we fragmentach);
 • Wolter, Kandyd, czyli optymizm (we fragmentach).

Czytaj: Biznes i zarządzanie. Co to za przedmiot?