Jakie przedmioty są w 8 klasie szkoły podstawowej?

2021-06-25 10:08 Katarzyna Hubicz
Przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej
Autor: Getty images Przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej

Przedmioty w ósmej klasie tylko nieznacznie różnią się od tych, które były w klasie siódmej. Z planu lekcji znikają dwa przedmioty, w ich miejsce pojawiają się jednak dwa nowe. 

Spis treści

 1. Jakich przedmiotów nie ma już w 8 klasie szkoły podstawowej?
 2. Nowe przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej
 3. Obowiązkowe przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej
 4. Nieobowiązkowe przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej
M jak mama: Mapa myśli - doskonała pomoc w nauce

Ósma klasa to odpowiednik dawnej drugiej klasy gimnazjum (analogicznie, pierwsza klasa nowego czteroletniego liceum będzie odpowiednikiem dawnej trzeciej klasy gimnazjum).

Do ósmej klasy uczęszczają jednak uczniowie w różnym wieku: jeśli rozpoczęli naukę w wieku 7 lat, to w ósmej klasie mają 14 lat, jeśli jednak do szkoły poszli w wieku 6 lat, to jako ósmoklasiści mają 13 lat.

Jakich przedmiotów nie ma już w 8 klasie szkoły podstawowej?

Ósmoklasiści nie uczą się już plastyki – w planie lekcji nie ma również przedmiotu o nazwie „zajęcia artystyczne” (był on następcą plastyki w III klasie gimnazjum). Z planu lekcji znika również muzyka. Na każdy z tych przedmiotów przewidziana była jedna godzina zajęć tygodniowo.

Nowe przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej

W miejsce przedmiotów, które usunięto z planu lekcji, pojawiły się dwa nowe.

 • Edukacja dla bezpieczeństwa. To następca przedmiotu, wykładanego niegdyś w liceach pod nazwą Przysposobienie Obronne. Zajęcia z EDB mają teoretycznie i praktycznie przygotować uczniów do tego, by wiedzieli jak mają zachować się w sytuacjach kryzysowych i takich, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia: treści programowe obejmują zarówno zajęcia z zakresu bezpieczeństwa państwa (w tym obrony cywilnej), a także organizację działań ratowniczych, edukację zdrowotną i pierwszą pomoc. W planie lekcji zajmują jedną godzinę tygodniowo. 
 • Wiedza o społeczeństwie. W trakcie zajęć z WOS uczniowie poznają różne zagadnienia dotyczące społeczeństwa, polityki i ekonomii – ich przykładem jest np. ustrój polityczny kraju, sądownictwo, system podatkowy. Na naukę tego przedmiotu ósmoklasiści poświęcają w szkole dwie godziny tygodniowo.

Czytaj:

Egzamin ósmoklasisty - język polski. Zakres materiału

Egzamin ósmoklasisty - matematyka. Zakres materiału

Egzamin ósmoklasisty - język angielski. Zakres materiału

Obowiązkowe przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej

Zgodnie z obowiązującą podstawą programową uczniowie klas ósmych uczestniczą w następujących zajęciach:

 • Język polski – jako najważniejszy przedmiot w planie lekcji zajmuje w nim 5 godzin tygodniowo. 
 • Matematyka – na jej naukę w szkole przewidziano 4 godziny w tygodniu. 
 • Pierwszy język obcy nowożytny – w klasie ósmej przewidziano na niego 3 godziny tygodniowo. 
 • Drugi język obcy nowożytny – podobnie jak w klasie siódmej, jego nauka zajmuje w planie lekcji 2 godziny tygodniowo (+2 dodatkowe godziny w klasach dwujęzycznych).
 • Historia – w ósmej klasie tygodniowo obowiązują 2 godziny tego przedmiotu. 
 • Geografia – tu również nie ma zmian: ósmoklasista ma tygodniowo 2 godziny geografii.
 • Biologia – w porównaniu z siódmą klasą wymiar godzin jest większy i wynosi teraz 2 godziny tygodniowo. 
 • Chemia – na lekcje chemii w planie lekcji przewidziano obecnie 2 godziny. 
 • Fizyka – na jej naukę w szkole uczniowie również muszą przeznaczyć 2 godziny tygodniowo.
 • Informatyka – tu nic się nie zmieniło: przedmiot ten nadal jest realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 
 • Wychowanie fizyczne – w ósmej klasie uczniowie mają 4 godziny wf-u w tygodniu. 
 • Zajęcia z wychowawcą – w planie lekcji, tak jak w poprzednich latach, przewidziano na nie 1 godzinę w tygodniu. 
 • Wiedza o społeczeństwie – ósmoklasiści mają je przez 2 godziny w tygodniu. 
 • Edukacja dla bezpieczeństwa – zajęcia z tego przedmiotu zajmują 1 godzinę tygodniowo. 
 • Doradztwo zawodowe – choć na tym przedmiocie nie obowiązuje system oceniania, zajęcia są obowiązkowe, a nieobecność na nich musi być odnotowana w dzienniku lekcyjnym. Na realizację tego przedmiotu szkoła musi przewidzieć minimum 10 godzin w trakcie całego roku szkolnego, co w praktyce oznacza, że mogą być wpisane do planu lekcji każdego tygodnia.

Nieobowiązkowe przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej

Poza zajęciami, w których uczniowie muszą uczestniczyć, w ósmej klasie są również lekcje, w których nie muszą oni brać udziału. Podobnie jak w poprzednich latach są to:

 • Religia/etyka – uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne: uczeń nie musi na nie chodzić, ale jeśli czuje taką potrzebę, może uczęszczać i na jedne, i na drugie. Na lekcje religii tygodniowo przewidziano 2 godziny, na lekcje etyki – co najmniej 1 godzinę. 
 • Wychowanie do życia w rodzinie – to od dyrektora szkoły zależy, czy przedmiot ten będzie realizowany w 7, czy w 8 klasie. Nie jest on jednak obowiązkowy. W ciągu roku przewidziano na niego 14 godzin, w tym 5 wyłącznie dla dziewczynek i 5 dla chłopców.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

DLA CIEBIE ZA DARMO! Szykujesz się do porodu? Chcesz wiedzieć co cię czeka, jak sobie radzić? Co może Ci pomóc? Koniecznie pobierz nasz specjalny poradnik, stworzony przez ekspertów!

Czytaj więcej
Porodówka - przewodnik dla rodzącej mamy, okładka
KOMENTARZE