Przedmioty klasa 8. Jakie przedmioty dochodzą w 8 klasie szkoły podstawowej? Ile jest przedmiotów w 8 klasie?

2023-07-04 9:18

Przedmioty w 8 klasie tylko nieznacznie różnią się od tych, które były w klasie siódmej. Z planu lekcji znikają dwa przedmioty, w ich miejsce pojawiają się jednak dwa nowe. Jakie?

Przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej
Autor: Getty images Przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej

Jakie lekcje są w 8 klasie?

Jakie przedmioty w 8 klasie czekają uczniów w nowym roku szkolnym? Ósma klasa to odpowiednik dawnej drugiej klasy gimnazjum (analogicznie, pierwsza klasa nowego czteroletniego liceum będzie odpowiednikiem dawnej trzeciej klasy gimnazjum).

Do ósmej klasy uczęszczają jednak uczniowie w różnym wieku: jeśli rozpoczęli naukę w wieku 7 lat, to w ósmej klasie mają 14 lat, jeśli jednak do szkoły poszli w wieku 6 lat, to jako ósmoklasiści mają 13 lat. Zobacz, jakie nowe przedmioty w 8 klasie pojawią się na ich planie lekcji, z jakimi nowościami oprócz egzaminu ósmoklasisty będą musieli zmierzyć się uczniowie w 8 klasie.

Spis treści

 1. Jakie lekcje są w 8 klasie?
 2. Jakie przedmioty dochodzą w 8 klasie szkoły podstawowej?
 3. Jakie przedmioty odchodzą w 8  klasie szkoły podstawowej?
 4. Wszystkie przedmioty w 8 klasie. Ile jest przedmiotów w 8 klasie podstawówki?
 5. Obowiązkowe przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej
 6. Nieobowiązkowe przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej
M jak mama: Mapa myśli - doskonała pomoc w nauce

Jakie przedmioty dochodzą w 8 klasie szkoły podstawowej?

Przedmioty w 8 klasie są inne niż przedmioty w 7 klasie: część z nich zniknie, część pojawi się po raz pierwszy. W miejsce przedmiotów, które usunięto z planu lekcji, pojawią się dwa nowe.

 • Edukacja dla bezpieczeństwa. To następca przedmiotu, wykładanego niegdyś w liceach pod nazwą Przysposobienie Obronne. Zajęcia z EDB mają teoretycznie i praktycznie przygotować uczniów do tego, by wiedzieli jak mają zachować się w sytuacjach kryzysowych i takich, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia: treści programowe obejmują zarówno zajęcia z zakresu bezpieczeństwa państwa (w tym obrony cywilnej), a także organizację działań ratowniczych, edukację zdrowotną i pierwszą pomoc. W planie lekcji zajmują 1 godzinę tygodniowo. 
 • Wiedza o społeczeństwie. W trakcie zajęć z WOS uczniowie poznają różne zagadnienia dotyczące społeczeństwa, polityki i ekonomii – ich przykładem jest np. ustrój polityczny kraju, sądownictwo, system podatkowy. Na naukę tego przedmiotu ósmoklasiści poświęcają w szkole 2 godziny tygodniowo.

Czytaj: Egzamin ósmoklasisty - język polski. Zakres materiału

Egzamin ósmoklasisty - matematyka. Zakres materiału

Egzamin ósmoklasisty - język angielski. Zakres materiału

Jakie przedmioty odchodzą w 8  klasie szkoły podstawowej?

Ósmoklasiści nie uczą się już plastyki – w planie lekcji nie ma również przedmiotu o nazwie „zajęcia artystyczne” (był on następcą plastyki w III klasie gimnazjum). Z planu lekcji znika również muzyka. Na każdy z tych przedmiotów przewidziana była jedna godzina zajęć tygodniowo.

Wszystkie przedmioty w 8 klasie. Ile jest przedmiotów w 8 klasie podstawówki?

Przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej można podzielić na obowiązkowe i i nieobowiązkowe (wszystkie szczegółowo omawiamy w akapitach poniżej). Jest ich razem 18. Nie na wszystkie jednak jest obowiązek uczęszczać. Wszystkie przedmioty w 8 klasie podstawówki to:

 • język polski,
 • matematyka,
 • pierwszy język obcy nowożytny,
 • drugi język obcy nowożytny,
 • historia,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • zajęcia z wychowawcą,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • doradztwo zawodowe,
 • religia,
 • etyka,
 • wychowanie do życia w rodzinie.

Obowiązkowe przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej

Zgodnie z obowiązującą podstawą programową uczniowie klas ósmych uczestniczą w następujących zajęciach:

 • Język polski – jako najważniejszy przedmiot w planie lekcji zajmuje w nim 5 godzin tygodniowo. 
 • Matematyka – na jej naukę w szkole przewidziano 4 godziny w tygodniu. 
 • Pierwszy język obcy nowożytny – w klasie ósmej przewidziano na niego 3 godziny tygodniowo. 
 • Drugi język obcy nowożytny – podobnie jak w klasie siódmej, jego nauka zajmuje w planie lekcji 2 godziny tygodniowo (+2 dodatkowe godziny w klasach dwujęzycznych).
 • Historia – w ósmej klasie tygodniowo obowiązują 2 godziny tego przedmiotu. 
 • Geografia – tu również nie ma zmian: ósmoklasista ma tygodniowo 2 godziny geografii.
 • Biologia – w porównaniu z siódmą klasą wymiar godzin jest większy i wynosi teraz 2 godziny tygodniowo. 
 • Chemia – na lekcje chemii w planie lekcji przewidziano obecnie 2 godziny. 
 • Fizyka – na jej naukę w szkole uczniowie również muszą przeznaczyć 2 godziny tygodniowo.
 • Informatyka – tu nic się nie zmieniło: przedmiot ten nadal jest realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 
 • Wychowanie fizyczne – w ósmej klasie uczniowie mają 4 godziny wf-u w tygodniu. 
 • Zajęcia z wychowawcą – w planie lekcji, tak jak w poprzednich latach, przewidziano na nie 1 godzinę w tygodniu. 
 • Wiedza o społeczeństwie – ósmoklasiści mają je przez 2 godziny w tygodniu. 
 • Edukacja dla bezpieczeństwa – zajęcia z tego przedmiotu zajmują 1 godzinę tygodniowo. 
 • Doradztwo zawodowe – choć na tym przedmiocie nie obowiązuje system oceniania, zajęcia są obowiązkowe, a nieobecność na nich musi być odnotowana w dzienniku lekcyjnym. Na realizację tego przedmiotu szkoła musi przewidzieć minimum 10 godzin w trakcie całego roku szkolnego, co w praktyce oznacza, że mogą być wpisane do planu lekcji każdego tygodnia.

Nieobowiązkowe przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej

Poza zajęciami, w których uczniowie muszą uczestniczyć, w ósmej klasie są również lekcje, w których nie muszą oni brać udziału. Podobnie jak w poprzednich latach są to:

 • Religia/etyka – uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne: uczeń nie musi na nie chodzić, ale jeśli czuje taką potrzebę, może uczęszczać i na jedne, i na drugie. Na lekcje religii tygodniowo przewidziano 2 godziny, na lekcje etyki – co najmniej 1 godzinę. 
 • Wychowanie do życia w rodzinie – to od dyrektora szkoły zależy, czy przedmiot ten będzie realizowany w 7, czy w 8 klasie. Nie jest on jednak obowiązkowy. W ciągu roku przewidziano na niego 14 godzin, w tym 5 wyłącznie dla dziewczynek i 5 dla chłopców.

Co wiesz o czasownikach? Sprawdź swoją wiedzę

Pytanie 1 z 6
Czasowniki można odmieniać przez:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza