Stypendium szkolne dla dzieci szkół podstawowych

2017-08-31 13:58

Jak uzyskać stypendium szkolne dla dziecka? Podręczniki szkolne, wyposażenie plecaka, strój na w-f, a nawet drugie śniadanie dla ucznia – to są realne koszty z którymi co roku rodzice muszą się zmierzyć. Mało zamożne rodziny mogą liczyć na specjalne stypendia, dodatki dla uczniów oraz zasiłki. Jaka jest podstawa prawna, jak je zdobyć. Podpowiadamy.

Stypendium szkolne
Autor: thinkstockphotos.com Stypendium szkolne przysługuje dzieciom z niezamożnych rodzin

Spis treści

  1. Stypendium szkolne - podstawa prawna
  2. Wysokość stypendium szkolnego

Stypendium szkolne dla ucznia o charakterze socjalnym zależne jest od sytuacji materialnej jego rodziny. Takie stypendium przeznaczone jest dla dzieci w ciężkiej sytuacji materialnej wynikające z niskich dochodów rodziców oraz stanowią formę wsparcia mającą na celu zrównanie szans dostępu do edukacji.

Stypendium szkolne - podstawa prawna

Wysokość stypendium szkolnego wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust.7 ustawy o systemie oświaty:

art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) określono, że:

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla uczniów na terenie danej gminy muszą znajdować się w gminnym regulaminie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa się:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności których mowa w art. 90d ust. 2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września br. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Wysokość stypendium szkolnego

Od 1 listopada 2017r. stypendium wypłacane uczniowi wynosić będzie od 104 zł do 260 zł miesięcznie i może być przyznane na jeden miesiąc do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Warunkiem przyznania stypendium szkolnego nie może być kwota wyższa niż 514 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Wysokość ww. kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty i nie ulega zmianie w 2017r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza