Zadania z matematyki klasa 4

2017-08-24 16:46

Zadania z matematyki - klasa 4. Sprawdź, jakie zadania matematyczne powinien umieć rozwiązać uczeń klasy 4. Pobierz PDF z zadaniami matematycznymi dla klasy 4 i ćwicz z dzieckiem rachunki.

Zadania z matematyki
Autor: thinkstockphotos.com Zadania z matematyki - klasa 4

Spis treści

 1. Zadania z matematyki - klasa 4: co powinno umieć dziecko
 2. Przykładowe zadania z matematyki - klasa 4

Matematyka jako taka jest fascynującą nauką dostarczającą niezbędnych narzędzi do poszerzania i zgłębiania różnych aspektów działalności ludzkiej. Nauczanie tego przedmiotu powinno być oczywiście dostosowane do konkretnego etapu rozwojowego i możliwości intelektualnych uczniów, z którymi współpracuje się. Zadania matematyczne dla uczniów klasy 4, powinny byc więc dostosowane do możliwości intelektualnych dzieci dziewięcioletnich.

Matematyka może sprawiać dużo problemów. Niezbędna może okazać się pomoc oddanych, ciepłych, konsekwentnych, empatycznych i kochających rodziców. Wtedy nawet najlepsze, najdroższe korepetycje mogą przejść w zapomnienie.

Zadania z matematyki - klasa 4: co powinno umieć dziecko

Co zatem powinien umieć uczeń klasy 4 według podstawy programowej obowiązującej na danym etapie nauczania? Jakie umiejętności zdobywa z zakresu matematyki w klasie 4, przewidywane osiągnięcia ucznia?:

 • wykonywać proste działania w pamięci w zakresie 100,
 • zapisywać liczby w zakresie 30 w systemie rzymskim,
 • stosować kolejność wykonywania działań,
 • porównywać, dodawać i odejmować liczby wielocyfrowe, mnożyć i dzielić je przez jednocyfrowe i dwucyfrowe,
 • posługiwać się zegarem, kalendarzem, znać jednostki czasowe, odczytywać informację z diagramów i tabel, posługiwać się jednostkami długości i masy, odczytywać temperaturę,
 • zapisywać liczby w dziesiątkowym systemie pozycyjnym w zakresie milionów,
 • wykonywać działania na ułamkach – rozumieć i stosować pojęcie ułamka zwykłego, porównywać, skracać i rozszerzać ułamki zwykłe, dodawać i odejmować ułamki zwykłe o  jednakowych mianownikach, zamieniać ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 z postaci zwykłej na dziesiętną i odwrotnie,
 • wskazywać właściwości, rysować i obliczać obwody prostokąta i kwadratu,
 • rozpoznawać i mierzyć kąty – prosty, ostry i rozwarty,
 • rysować i mierzyć odcinki o danej długości, rysować je w skali, obliczać długości łamanych,
 • rozpoznawać podstawowe figury geometryczne takie jak: punkt, prosta, półprosta, odcinek, łamana, koło, okrąg, kwadrat, prostokąt,
 • zaznaczać liczby naturalne na osi liczbowej,
 • rozpoznawać wśród różnych brył prostopadłościan i sześcian, oraz opisywać ich własności.

Przykładowe zadania z matematyki - klasa 4

A oto przykładowe, wybrane zadania matematyczne objęte programem nauczania dla klasy 4:

Pobierz zadania z matematyki - klasa 4 w pdf

1. Dodawanie w zakresie 100. Wykonaj działania:

34+47=

24+42=

37+42=

18+63=

24+59=

63+29=

2. Odejmowanie w zakresie 100. Wykonaj działania:

50-20=

43-17=

100-15=

65-12=

84-52=

67-55=

3. Dodawanie w pamięci 3 liczb. Wykonaj dodawania:

15+23+45=

18+62+9=

55+16+29=

11+69+12=

29+28+24=

32+68+0=

4. Mnożenie w zakresie 100. Wykonaj działania:

9x5=

8x7=

9x9=

4x9=

7x6=

5x8=

5. Dzielenie w zakresie 100. Wykonaj działania:

24:8=

100:4=

84:6=

54:6=

72:8=

36:6=

6. Dzielenie z resztą. Wykonaj działania:

66:8=        reszty

69:4=        reszty

54:5=        reszty

87:6=        reszty

78:8=        reszty

49:4=        reszty

7. Dodawanie i mnożenie – kolejność wykonywania działań. Wykonaj działania:

25+3x2=

36+9x3=

72+3x7=

69+5x4=

18+9x8=

15+ 9x9=

8. Dodawanie i dzielenie– kolejność wykonywania działań. Wykonaj działania:

15+15:3=

39+36:9=

19+20:4=

54+18:2=

20+5:5=

74+81:9=

9. Odejmowanie i mnożenie– kolejność wykonywania działań. Wykonaj działania:

34-3x2=

40-5x8=

71-3x9=

93-7x8=

15-1x9=

89-8x9=

10. Odejmowanie i dzielenie– kolejność wykonywania działań. Wykonaj działania:

30-36:6=

53-20:5=

24-50:5=

63-87:3=

42-56:8=

99-45:9=

11. Dodawanie pisemne. Wykonaj dodawanie pod kreską:

   285       527       353       4231       856      2786

 +214     +372     +226     +3743    +143    +5212

-------     ------    -------     -------    ------    -------

12. Odejmowanie pisemne. Wykonaj odejmowanie pod kreską:

 238      546       669      896       8952       5379

-112     -223     -358     -482      -7831     -4258

-------    -----    -----      ------     ------      -------

13. Mnożenie pisemne. Wykonaj mnożenie pod kreską:

   86          59          25           793          782           119

 x  4       x   8       x   9       x    54      x    66        x   99

--------   ------     -------        -------        ------       -------

14. Dzielenie pisemne. Wykonaj dzielenie pod kreską:

-------      ------      ------       ------      ------      ------

425:5      222:6      556:4      620:8      540:9      890:5

15. Skracanie ułamków zwykłych. Wykonaj działania:

3             4                2               14           25             20

- =           -  =            -  =            -  =         -    =         -    =

9             20              8               49           35              30

16. Dodawanie ułamków o tych samych mianownikach. Wykonaj działania:

5   1          9    3         4    6           4     6                   2      8             6     2

- + - =       - +  - =      - +  -           -  +  -  =               -  +   - =          - +  -  =

3   3          4    4         7     7          5    5                   7      7            2     2

17. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach. Wykonaj działania sprowadzając ułamki do wspólnego mianownika:

3   2            1   5         1    4             1   1           6   8             2    11

- + - =         - + - =      - +  - =          - + - =        - + - =          - +  -  =

4   5            4   9         4     5            4   2           2   9             3    12

18. Oblicz obwód kwadratu, kiedy:

bok=3cm,    bok=8cm,    bok=6cm,    bok=10cm,     bok=12cm,     bok=15cm

19. Oblicz obwód prostokąta, kiedy:

bok krótszy=3cm                      bok krótszy=2cm                               bok krótszy=3cm

bok dłuższy=5cm                      bok dłuższy=4cm                               bok dłuższy=7cm

bok krótszy= 5cm                     bok krótszy=6cm                               bok krótszy=5cm

bok dłuższy= 7cm                     bok dłuższy=8cm                               bok dłuższy=10cm

20. Oblicz pole kwadratu, kiedy:

bok=2cm,     bok=4cm,    bok=6cm,    bok=7cm,     bok=8cm,     bok=10cm

21. Oblicz pole prostokąta, kiedy:

bok krótszy=3cm                      bok krótszy=2cm                               bok krótszy=3cm

bok dłuższy=5cm                      bok dłuższy=4cm                               bok dłuższy=7cm

bok krótszy= 5cm                     bok krótszy=6cm                               bok krótszy=5cm

bok dłuższy= 7cm                     bok dłuższy=8cm                               bok dłuższy=10cm

22. Zadania tekstowe. Przeczytaj uważnie polecenia i rozwiąż zadania pamiętając o odpowiedzi.

 • Kasia chciała biegać po parku 85 minut, lecz szybko zmęczyła się i biegała 32 minuty. Ile jeszcze minut powinna biegać Kasia, aby ukończyć trening?
 • Tomek ma hodowlę kotów i ma ich 27, jego kolega Michał natomiast ma kotów hodowlanych o 15 więcej. Ile kotów hodowlanych ma Michał?
 • Na start w zawodach sportowych czeka 78 zawodników podzielonych na dwie grupy. W I grupie jest 54 zawodników. Ilu jest natomiast zawodników w grupie II?
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza