Zadania z matematyki - klasa 6

2017-08-24 17:00

Zadania z matematyki - klasa 6. Sprawdź, jakie zadania matematyczne powinien umieć rozwiązać uczeń klasy 6. Pobierz PDF z zadaniami matematycznymi dla klasy 6 i ćwicz z dzieckiem matematykę.

Zadania z matematyki
Autor: thinkstockphotos.com Zadania z matematyki - klasa 6

Spis treści

 1. Zadania z matematyki - klasa 6: co powinno umieć dziecko
 2. Zadania z matematyki - klasa 6: przykłady

Matematyka mimo, że interesująca, może być dla niektórych uczniów problematyczna również za sprawą nieumiejętności rozwiązywania testów sprawdzających. Dobrze, aby młodzi ludzie w procesie nauczania po prostu dobrze bawili się, cieszyli matematyką, wtedy lepiej będą myśleć logicznie oraz kojarzyć fakty. Dzięki temu uczeń ma szansę nie tylko na udzielenie trafnej odpowiedzi na stawiane pytanie, ale również wnioskuje poprawnie, wyraża śmiało swoje zdanie, szuka rozwiązań sytuacji trudnych, nie skupiając się jedynie na przetrwaniu, lub ściąganiu od najlepszych. Jednym słowem przygotowuje się do życia.

Zadania z matematyki - klasa 6: co powinno umieć dziecko

Co zatem powinien wiedzieć, umieć uczeń klasy 6 według podstawy programowej obowiązującej na danym etapie nauczania? Uczeń klasy 6 powinien umieć:

 • dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić i potęgować liczby naturalne w pamięci i pisemnie,
 • porównywać i wykonywać proste rachunki na liczbach całkowitych w pamięci,
 • dokonywać obliczeń na ułamkach – zapisywać ułamki zwykłe w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego, dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe i dziesiętne, wykonywać mało skomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne,
 • zamieszczać dane na diagramach,
 • rozpoznawać podstawowe właściwości figur geometrycznych płaskich,
 • obliczać pola trójkątów i czworokątów,
 • zamieniać i prawidłowo stosować jednostki długości, masy, czasu,
 • rozwiązywać zadania dotyczące prędkości, drogi i czasu,
 • posługiwać się jednostkami miary długości, pola i objętości,
 • odczytywać, zapisywać i interpretować proste wyrażenia algebraiczne,
 • rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występujące po jednej stronie równania,
 • rozpoznawać graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule, obliczać objętość i pole powierzchni prostopadłościanów.

Zadania z matematyki - klasa 6: przykłady

A oto przykładowe, wybrane zadania matematyczne objęte programem nauczania dla klasy 6:

Zadania z matematyki klasa 6 - pobierz pdf

1. Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach. Oblicz:

4    1         1   1        5   1         5   1          4   5          6      1

- + - =       - + - =     - + - =      - - - =        - -  - =        -   -  - =

9    2         5   3        8   5         9   3          5   12         11    2

2. Tabliczka mnożenia i dzielenia w zakresie 1000. Wykonaj działania:

47x19=                                    950:10=

34x6=                                      180:4=

13x24=                                     226:2=

27x16=                                     552:6=

31x7=                                       245:5=

66x11=                                     363:3=

3. Dodawanie i odejmowanie w pamięci liczb wymiernych. Oblicz:

1,1+3,5=                                    8,7-3,2=

1,7 +2,6=                                   9,5-4,6=

4,3+3,9=                                     8,1-2,2=

5,6+1,5=                                     5,3-2,1=

4. Obliczanie kwadratów liczb wymiernych. Oblicz:

(0,1)²=                                            (1,2)²=

(-0,3)²=                                            (-1)²=

(0,4)²=                                             (-9,7)²=

5. Obliczanie sześcianów liczb wymiernych. Wykonaj działania:

0,5³=                                               -0,3³=  

-0,6³=                                                -0,5³=

0,2³=                                                0,4³=

6. Równania z jedną niewiadomą. Rozwiąż równania:

6x X +10=22       5:X+7=17     40:X+10=15      6x X +10=58       42:X+9=16     21:X+10=17

7. Mnożenie liczby przez nawias. Oblicz:

6x(9+0)=                                          6x(8+2)=

5x(2+6)=                                          10x(5-5)=

9x(1+7)=                                          9x(8-2)=

8. Redukcja wyrazów podobnych. Wykonaj obliczenia:

-5a+6b+1a+(-5b)=

7b+5c+(-8b)+11c=

4b+8c+(-1b)+7c=

-3x+8y+(-3x)+9y=

1c+8x+4c+6x=

5y+8l+9y+(-2l)=

9. Jaki to procent z liczny. Oblicz:

30 to ……% z 30

54 to ……% z 90

56 to ……% z 80

12 to ……% z 40

64 to ……% z 80

35 to ……% z 50

10. Rozwiąż zadanie tekstowe, pamiętając o pełnej odpowiedzi na zadane pytanie:

Na basenie jest 168 dzieci. Liczba chłopców stanowi 40% liczby dziewcząt. Oblicz, ilu chłopców i ile dziewcząt jest obecnie na basenie?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza