Egzamin ósmoklasisty 2022 język polski - zakres materiału

2022-01-05 12:27

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego to pierwszy z kilku testów, jakie czekają uczniów kończących szkołę podstawową. Jaki jest zmieniony z powodu pandemii zakres materiału obejmuje i co musi umieć uczeń, by zdać egzamin z języka polskiego po ósmej klasie? 

Egzamin ósmoklasisty język polski
Autor: Getty images

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, który kończy naukę w szkole podstawowej, jest najdłuższym ze wszystkich egzaminów ósmoklasisty – trwa 120 minut, a dzieci ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi mogą go pisać nawet godzinę dłużej.

Jest to również, zdaniem wielu osób, egzamin najbardziej wymagający, gdyż sprawdza, w jakim stopniu uczeń opanował materiał z ośmiu lat nauki, czyli tzw. podstawę programową kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych.

Harmonogram egzaminów ósmoklasistów znajdziesz TUTAJ

Spis treści:

 1. Egzamin ósmoklasisty - arkusz egzaminacyjny
 2. Egzamin ósmoklasisty - zadania z języka polskiego 
 3. Egzamin ósmoklasisty - zmieniony zakres materiału z polskiego
 4. Zmieniona lista lektur do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty - arkusz egzaminacyjny

Każdy uczeń zdający egzamin z języka polskiego po ósmej klasie otrzyma arkusz egzaminacyjny, składający się z dwóch części. W pierwszej części wydrukowane będą dwa teksty: literacki (poezja, epika lub dramat) oraz nieliteracki (popularnonaukowy, publicystyczny lub naukowy) – niedługie, gdyż oba łącznie będą liczyły nie więcej niż 1000 słów.

Opublikowane w tej części arkusza zadania będą w większości odnosić się bezpośrednio do tych tekstów, choć niektóre z nich mogą zawierać również fragmenty innych tekstów, mogą to być również zadania samodzielne.

Druga część arkusza to miejsce na wypracowanie – spośród dwóch tematów (jeden o charakterze twórczym, drugi zaś argumentacyjny) uczeń będzie musiał wybrać jeden i napisać tekst nie krótszy niż 200 słów. Niezależnie od tego, który wybierze, warto pamiętać, że w wypracowaniu obowiązkowo trzeba odwołać się do którejś z obowiązkowych lektur szkolnych oraz do utworów, które sam sobie wybierze.

Egzamin ósmoklasisty - zadania z języka polskiego

W arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego znajdą się różne typy zadań. Będą to zarówno zadania zamknięte, w których właściwą odpowiedź trzeba wybrać spośród kilku proponowanych, jak i otwarte – takie, w których trzeba ją samodzielnie napisać.

Warto już teraz podkreślić, że wśród zadań zamkniętych znajdą się różne ich typy: będą to zarówno zadania typu prawda-fałsz, jak i zadania na dobieranie czy zadania wielokrotnego wyboru.

Z kolei wśród zadań otwartych będą i takie, w których trzeba będzie uzupełnić lukę w wypowiedzi, a także zadania krótkiej odpowiedzi (sprawdzające, czy uczeń potrafi tworzyć różne, krótkie formy wypowiedzi użytkowych, czyli np. napisać zaproszenie lub ogłoszenie) oraz zadanie rozszerzonej odpowiedzi – tu z kolei konieczne będzie napisanie wypracowania na zadany temat.

Egzamin ósmoklasisty – zmieniony zakres materiału z polskiego 

Wiadomo już również, co konkretnie będzie sprawdzał egzamin z języka polskiego. W dużym skrócie będzie to wiedza dotycząca całej podstawy programowej z tego przedmiotu.

Zadania egzaminacyjne mają być tak skonstruowane, by uczeń mógł udowodnić, że umie wnioskować, argumentować i formułować opinię na zadany temat, ale także – iż posiada szereg innych umiejętności: potrafi interpretować sens utworów (tzw. kompetencje literackie), umie interpretować treść obrazów i plakatów (tzw. kompetencje kulturowe), a także wie, w jaki sposób korzystać z różnych form wypowiedzi i środków językowych.

UWAGA! W tym roku zakres materiału został zmniejszony z powodu pandemii i przerw w nauce. 

Jak podaje ministerstwo edukacji, zakres wymagań podstawy programowej obejmuje skróconą listę lektur obowiązkowych.

Czas trwania egzaminu to 120 minut.

Punktacja: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:

 • część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
 • część 2: wypracowanie – 20 pkt. Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie. W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Więcej informacji na stronie MEN

Zmieniona lista lektur do egzaminu ósmoklasisty

Zadania egzaminacyjne sprawdzą również umiejętność analizy i interpretacji wierszy oraz znajomość treści i problematyki obowiązkowych lektur szkolnych. Warto wiedzieć, że na egzaminach przeprowadzanych w latach 2019 - 2021 miały się pojawić zadania dotyczące lektur obowiązkowych z klas VII i VIII.

Po zmianach spowodowanych pandemią, z listy wypadły: ''Syzyfowe prace'', ''Artysta'' Mrożka oraz ''Ziele na kraterze'' i wybrany reportaż z tomiku ''Tędy i owędy'' Melchiora Wańkowicza.

Aktualna lista lektur to:

 • Charles Dickens - Opowieść wigilijna 
 • Aleksander Fredro - Zemsta
 • Jan Kochanowski - wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny VII, VIII 
 • Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec 
 • Ignacy Krasicki - Żona modna 
 • Adam Mickiewicz - Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, Pan Tadeusz (całość) 
 • Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę 
 • Henryk Sienkiewicz - Quo vadis, Latarnik
 • Juliusz Słowacki - Balladyna

CzytajEgzamin ósmoklasisty z matematyki - zakres materiału

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - zakres materiału

Ekranizacje lektur szkolnych, które pomogą w nauce

Od roku 2022 zadania egzaminacyjne zostaną poszerzone o znajomość lektur z całego drugiego etapu edukacji, począwszy od klasy IV. Będą to wszystkie lektury dla klas VII i VIII, a także:

 • Jan Brzechwa - Akademia Pana Kleksa 
 • Janusz Christa - Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks) 
 • René Goscinny, Jean-Jacques Sempé - Mikołajek (wybór opowiadań) 
 • Rafał Kosik - Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi 
 • Ignacy Krasicki - wybrane bajki 
 • Clive Staples Lewis - Opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara szafa 
 • Adam Mickiewicz - Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego) 
 • Ferenc Molnár - Chłopcy z Placu Broni 
 • Bolesław Prus - Katarynka 
 • Juliusz Słowacki - W pamiętniku Zofii Bobrówny 
 • J.R.R. Tolkien - Hobbit, czyli tam i z powrotem 
 • Henryk Sienkiewicz - W pustyni i w puszczy
 • Józef Wybicki - Mazurek Dąbrowskiego 
 • Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o: Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce 
 • Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie 
 • Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i o Wandzie 
 • Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek, Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza