Zmiany w egzaminach ósmoklasistów - mniejsze wymagania z powodu pandemii

2020-12-16 14:18

Pandemia, a także ubiegłoroczne strajki nauczycieli spowodowały, ze ministerstwo edukacji postanowiło zmniejszyć zakres wymagań dla uczniów ósmych klas, którzy w maju 2021 przystąpią do egzaminów kończących szkołę podstawową. Co się zmieni?

Zmiany w egzaminach ósmoklasistów - mniejsze wymagania z powodu pandemii
Autor: Getty images

Egzaminy ósmoklasistów będą w tym roku łatwiejsze. O takiej decyzji spowodowanej pandemią, zdalnym nauczaniem, a także ubiegłorocznymi przerwami w nauce spowodowanymi strajkami nauczycieli, poinformował już jakiś czas temu minister edukacji. Jednak obecnie wiemy już na pewno, że zakres materiału wymaganego w czasie egzaminu ósmoklasistów, a także egzaminu maturalnego, ulegnie zmianie.

Czytaj: Egzamin ósmoklasisty przesunięty. Poznaj datę egzaminów kończących podstawówkę w 2021 roku

Kalendarz szkolny - ważne daty i terminy w roku szkolnym 2020/2021

Mniej lektur to przeczytania

Ósmoklasistom zmniejszyła się liczba lektur obowiązkowych do egzaminu. Obecnie jest ich tylko 9: 

  1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna
  2. Aleksander Fredro, Zemsta
  3. Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII
  4. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
  5. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, Pan Tadeusz (całość)
  6. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
  7. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
  8. Juliusz Słowacki, Balladyna
  9. wiersze wybranych poetów.

Z listy wypadły ''Syzyfowe prace'', ''Artysta'' Mrożka oraz ''Ziele na kraterze'' i wybrany reportaż z tomiku ''Tędy i owędy'' Melchiora Wańkowicza.

Podobne zmiany dotyczą również pozostałych dwóch egzaminów z języka obcego oraz matematyki. "Z matematyki  ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych) i bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną" - czytamy w komunikacie resortu.

Zmiany w naliczaniu punktów

Inna niż w ubiegłych latach będzie też punktacja egzaminacyjna. Maksymalna liczba punktów z języka polskiego to 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych). W części wypracowania uczeń będzie miał do wyboru rozprawkę albo opowiadanie.

Za zadania z matematyki można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte. Mniejsza jest liczba zadań otwartych: 4 zamiast 6.

Z egzaminu z języka obcego nowożytnego można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych). Mniejsza będzie liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych, podaje ministerstwo.

Czas trwania egzaminu z języka polskiego to 120 minut, z matematyki - 100 minut, a z języka obcego - 90 min.

Wszystkie informacje na temat nowego zakresy materiału do egzaminu opublikowało dziś Ministerstwo Edukacji na swojej stronie.