Karta rowerowa – jak wyglądają testy, co trzeba o niej wiedzieć?

2021-08-17 13:00

Karta rowerowa to takie „małe” prawo jazdy. Daje uprawnienia osobie do 18. roku życia do kierowania rowerem. Czy to oznacza, że jazda rowerem bez karty rowerowej jest łamaniem prawa? Sprawdź, jakie są zasady przyznawania kart rowerowych i jak wyglądają testy.

karta rowerowa
Autor: thinkstockphotos.com

Karta rowerowa – według ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 1 lutego 1983 roku – jest dokumentem dającym uprawnienia osobie niepełnoletniej do kierowania rowerem. O kartę rowerową może starać się każdy powyżej 10. roku życia. Co ciekawe, mając kartę rowerową oraz wiek przekraczający 15. rok życia, można również prowadzić pojazd zaprzęgowy.

Spis treści

  1. Czy każdy posiadacz roweru powinien mieć kartę rowerową?
  2. Jakie są kary za brak karty rowerowej?
  3. Jak otrzymać kartę rowerową?
  4. Egzamin na kartę rowerową: część teoretyczna i praktyczna
  5. Jak wygląda karta rowerowa?
Jak nauczyć dziecko jeździć na rowerze?

Czy każdy posiadacz roweru powinien mieć kartę rowerową?

Kartę rowerową powinna posiadać każda osoba poniżej 18. roku życia poruszająca się rowerem po drogach publicznych. Powyżej tego wieku karty się nie wydaje, bo zastępuje ją dowód osobisty.

Czytaj także: 5 tras rowerowych dla dzieci w okolicy Warszawy

Jedynymi osobami niepełnoletnimi zwolnionymi z posiadania karty rowerowej są ci, którzy mają prawo jazdy kategorii A1, AM, B1 lub T.

Ponieważ karty rowerowe wydaje się osobom powyżej 10. roku życia, do tego momentu dzieci poruszające się na rowerze drogami publicznymi muszą pozostawać pod opieką dorosłych.

Sprawdź także: Rower dla dziecka - jaki kupić [PROPOZYCJE]?

Jakie są kary za brak karty rowerowej?

Jeśli mimo ukończenia 10. roku życia i braku pełnoletności oraz poruszania się rowerem po drogach publicznych nie posiadamy karty rowerowej, musimy liczyć się z przykrymi konsekwencjami w przypadku kontroli.

Najczęstszą karą za nieposiadanie karty rowerowej jest mandat w wysokości 250 złotych. Jeśli do tego przewinienia dojdzie również prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, poza karą grzywny będzie to w zależności od wieku tej osoby – areszt, nadzór kuratora lub skierowanie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Jak otrzymać kartę rowerową?

O kartę może się starać każdy pomiędzy 10. a 18. rokiem życia. By otrzymać kartę rowerową najpierw należy uczestniczyć w zajęciach z zakresu edukacji komunikacyjnej. Zajęcia te zwykle odbywają się w szkołach podstawowych, najczęściej w ramach lekcji np. techniki.

Wówczas to dyrektor szkoły jest osobą wydającą karty rowerowe. Uczniowie szkół ponadpodstawowych na zajęcia muszą uczęszczać do ośrodka ruchu drogowego.

Zobacz też: Rower na komunię: jaki kupić dla dziewczynki, a jaki dla chłopca?

Egzamin na kartę rowerową: część teoretyczna i praktyczna

Po odbyciu zajęć przygotowujących, należy podejść do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Część praktyczna to 25 pytań testowych jednorazowego wyboru. Należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 20 takich pytań. Następnie zdający przechodzi przez egzamin praktyczny na placu manewrowym.

Tam wykonuje zadane mu manewry np. wsiadanie na rower, zatrzymywanie się na linii, skręcanie z odpowiednim sygnalizowaniem, jazda po łuku, jazda po ósemce, jazda wzdłuż linii, szybkie hamowanie itd.

Dowiedz się: Kask rowerowy dla dziecka - jak wybrać odpowiedni?

Jeśli kursant pozytywnie zaliczy 90% z nich i nie stworzy na drodze żadnego zagrożenia dla siebie i innych uczestników ruchu, egzamin jest uznawany za zdany.

Wydanie karty rowerowej jest bezpłatne, a sam dokument wydawany jest bezterminowo.

Jak wygląda karta rowerowa?

Karta rowerowa to dokument w postaci dwustronnego jasnoróżowego blankietu z fotografią i danymi osobowymi posiadacza. Na dokumencie powinna znaleźć się pieczęć szkoły lub innej jednostki, która go wydała. Każda karta rowerowa posiada indywidualny numer i serię.

Wszyscy posiadacze kart rowerowych powinni nosić je za każdym razem, gdy wsiadają na rower i zawsze okazywać uprawnionym do kontroli organom na ich żądanie.