Matura już za kilka dni. Którzy uczniowie będą mieć wolne?

2022-04-26 12:45

Terminy matur 2022 zostały już ogłoszone przez Ministerstwo i Centralną Komisję Edukacyjną. Kiedy licealiści przystąpią do egzaminu dojrzałości i jakie zasady będą obowiązywały podczas matury?

Matura 2020
Autor: Getty images

Matura 2022, jak co roku zostanie poprzedzona długim weekendem majowym. Po chwili odpoczynku absolwenci liceów przystąpią do jednego z najważniejszych egzaminów w ich życiu, który zdecyduje o ich dalszej edukacji. Na podstawie wyników maturalnych, uczelnie wyższe podejmują decyzję o przyjęciu maturzysty na studia.

Czas matur to dla licealistów dni wolne od zajęć. Puste szkoły mają zapewnić maturzystom skupienie, spokój i ciszę. 

Spis treści

 1. Jak będzie wyglądał egzamin ustny z języka polskiego?
 2. Do jakich egzaminów musi przystąpić uczeń?
 3. Jaki próg zaliczeniowy obowiązuje na egzaminie maturalnym w 2022 roku?
 4. Kiedy odbędzie się matura 2022?
 5. Kiedy odbędą się egzaminy ustne?
 6. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminów maturalnych?
 7. Kiedy odbędą się egzaminy dodatkowe oraz poprawkowe?
Gwiazdy bez matury [Popek, Kayah, Dawid Kwiatkowski] | ESKA XD - Maturalnie #21

Jak będzie wyglądał egzamin ustny z języka polskiego?

Jeszcze kilka lat temu podczas egzaminu ustnego z języka polskiego uczeń wygłaszał prezentację, którą przygotowywał już przed maturą. Jednak te czasy już minęły i ustna matura z języka polskiego wygląda całkiem inaczej:

 • maturzysta losuje zadanie egzaminacyjne, które zawiera tekst literacki, ikoniczny lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku
 • uczeń ma 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi
 • po 15 minutowym przygotowaniu uczeń odpowiada na wylosowane wcześniej pytania
 • komisja egzaminacyjna przystępuje do dialogu z uczniem na temat udzielonej przez niego wypowiedzi

Do jakich egzaminów musi przystąpić uczeń?

Trwająca od ponad roku pandemia i spowodowane nią przerwy w nauce zmusiły ministerstwo do wprowadzenia zmian w egzaminach maturalnych oraz ograniczenia zakresu materiału.  

Matura w 2022 roku wyglądać będzie następująco (według gov.pl):

1. Język polski jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

Czas trwania: 170 minut.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:

 • część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
 • część 2: wypracowanie – 50 pkt.

Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

2. Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).

Czas trwania: 170 minut.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte. Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

3. Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Czas trwania: 120 minut.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

4. Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe) Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowe (to zmiana w stosunku do 2021 r.). Każdy maturzysta będzie mógł przystąpić dodatkowo do egzaminu z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Jaki próg zaliczeniowy obowiązuje na egzaminie maturalnym w 2022 roku?

Maturzysta musi uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać obowiązkowe przedmioty (język polski, język obcy, matematyka). Próg ten dotyczy zarówno egzaminów pisemnych jak też ustnych. W przypadku obowiązkowego, rozszerzonego przedmiotu dodatkowego, który jest wybierany przez maturzystę, nie określono minimalnego progu zaliczeniowego.

Kiedy odbędzie się matura 2022?

Egzaminy pisemne z poszczególnych przedmiotów odbędą się w dniach:

4 maja (środa)

godzina 9:00 - język polski – poziom podstawowygodzina 14:00 – język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

5 maja (czwartek)

godzina 9.00 - matematyka - poziom podstawowy,godzina 14.00 - historia muzyki - poziom rozszerzony

6 maja (piątek)

godzina 9.00 - język angielski - poziom podstawowy,godzina 14.00 - język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski – poziom podstawowy

9 maja (poniedziałek)

godzina 9.00 - język angielski - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny,godzina 14.00 - filozofia - poziom rozszerzony

10 maja (wtorek)

godzina 9.00 - język polski - poziom rozszerzony,godzina 14.00 - język francuski – poziom rozszerzony, język francuski – poziom dwujęzyczny

11 maja (środa)

godzina 9.00 - matematyka - poziom rozszerzony,godzina 14.00 - język hiszpański - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

12 maja (czwartek)

godzina 9.00 - biologia - poziom rozszerzony,godzina 14.00 - język rosyjski - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

13 maja (piątek)

godzina 9.00 – wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony,godzina 14.00 - język niemiecki - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

16 maja (poniedziałek)

godzina 9.00 - chemia - poziom rozszerzony,godzina 14.00 - język włoski - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

17 maja (wtorek)

godzina 9.00 - historia - poziom rozszerzony,godzina 14.00 – języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy

18 maja (środa)

godzina 9.00 - geografia - poziom rozszerzony,godzina 14.00 – języki mniejszości narodowych - poziom rozszerzony

19 maja (czwartek)

godzina 9.00 – fizyka – poziom rozszerzony,godzina 14.00 – historia sztuki - poziom rozszerzony

20 maja (piątek)

godzina 9.00 – informatyka – poziom rozszerzony,godzina 14.00 – język kaszubski, język łemkowski – poziom rozszerzony.

23 maja (poniedziałek)

Egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Więcej na: Komunikat CKE

Kiedy odbędą się egzaminy ustne?

Egzaminy ustne z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego odbędą się między 18 a 20 maja.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminów maturalnych?

Absolwenci liceów będą musieli poczekać na wyniki matur do 5 lipca. Tego dnia będzie można sprawdzić wyniki zarówno w internecie, jak też w placówce szkolnej. Przekazanie do szkoły świadectw oraz rozpoczęcie ich wydawania uczniom nastąpi również 5 lipca.

Kiedy odbędą się egzaminy dodatkowe oraz poprawkowe?

Egzaminy dodatkowy dla maturzystów, którzy nie mogli przystąpić do matury w normalnym terminie odbędą się w 1 -15 czerwca 2022 r. (14-15 czerwca - egzaminu ustne), a poprawkowe - 23 sierpnia 2022 r. Nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza