Matura 2021. Znamy już terminy egzaminów maturalnych

Matura 2020
Autor: Getty images

Terminy matur 2021 zostały już ogłoszone przez Ministerstwo i Centralną Komisję Edukacyjną. Kiedy licealiści przystąpią do egzaminu dojrzałości i jakie zasady będą obowiązywały podczas matury? Jakie zmiany czekają ich w związku z pandemią?

Matura 2021, jak co roku zostanie poprzedzona długim weekendem majowym. Po chwili odpoczynku absolwenci liceów przystąpią do jednego z najważniejszych egzaminów w ich życiu, który zdecyduje o ich dalszej edukacji. Na podstawie wyników maturalnych, uczelnie wyższe podejmują decyzję o przyjęciu maturzysty na studia.

Z artykułu dowiesz się:

  1. Do jakich egzaminów musi przystąpić uczeń?
  2. Jaki próg zaliczeniowy obowiązuje na egzaminie maturalnym w 2020 roku?
  3. Jak będzie wyglądał egzamin ustny z języka polskiego?
  4. Kiedy odbędzie się matura 2020?
  5. Kiedy odbędą się egzaminy ustne?
  6. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminów maturalnych?
  7. Kiedy odbędą się egzaminy dodatkowe oraz poprawkowe?

Do jakich egzaminów musi przystąpić uczeń?

Trwająca od ponad roku pandemia i spowodowane nią przerwy w nauce zmusiły ministerstwo do wprowadzenia zmian w egzaminach maturalnych oraz ograniczenia zakresu materiału.  

Matura w 2021 roku wyglądać będzie następująco (według gov.pl):

1. Język polski jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

Czas trwania: 170 minut.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:

 • część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
 • część 2: wypracowanie – 50 pkt.

Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

2. Matematyka jako przedmiot obowiązkowyPrzeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).

Czas trwania: 170 minut.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

3. Język obcy jako przedmiot obowiązkowyPrzeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Czas trwania: 120 minut.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

4. Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Jaki próg zaliczeniowy obowiązuje na egzaminie maturalnym w 2021 roku?

Maturzysta musi uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać obowiązkowe przedmioty (język polski, język obcy, matematyka). Próg ten dotyczy zarówno egzaminów pisemnych jak też ustnych.W przypadku obowiązkowego, rozszerzonego przedmiotu dodatkowego, który jest wybierany przez maturzystę, nie określono minimalnego progu zaliczeniowego.

Jak będzie wyglądał egzamin ustny z języka polskiego?

Jeszcze kilka lat temu podczas egzaminu ustnego z języka polskiego uczeń wygłaszał prezentację, którą przygotowywał już przed maturą. Jednak te czasy już minęły i ustna matura z języka polskiego wygląda całkiem inaczej:

 • maturzysta losuje zadanie egzaminacyjne, które zawiera tekst literacki, ikoniczny lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku
 • uczeń ma 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi
 • po 15 minutowym przygotowaniu uczeń odpowiada na wylosowane wcześniej pytania
 • komisja egzaminacyjna przystępuje do dialogu z uczniem na temat udzielonej przez niego wypowiedzi

Kiedy odbędzie się matura 2021?

Egzaminy pisemne z poszczególnych przedmiotów odbędą się w dniach:

4 wtorek:

9.00 język polski (poziom podstawowy)

14.00 język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

5 maja:

9.00 - matematyka (poziom podstawowy)

14.00 - historia muzyki (poziom rozszerzony)

6 maja:

9.00 - język angielski (poziom podstawowy)

14.00 - historia sztuki (poziom rozszerzony)

7 maja:

9.00 - język angielski (poziom rozszerzony)

9.00 - język angielski (poziom dwujęzyczny)

14.00 - filozofia (poziom rozszerzony)

10 maja:

9.00 - język polski (poziom rozszerzony)

14.00 - język kaszubski (poziom rozszerzony)

14.00 - język łemkowski (poziom rozszerzony)

11 maja:

9.00 - matematyka (poziom rozszerzony)

14.00 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

12 maja:

9.00 - biologia (poziom rozszerzony)

14.00 - język francuski (poziom rozszerzony)

14.00 - język francuski (poziom dwujęzyczny)

13 maja:

9.00 - geografia (poziom rozszerzony)

14.00 - język francuski (poziom podstawowy)

14.00 - język hiszpański (poziom podstawowy)

14.00 - język niemiecki (poziom podstawowy)

14.00 - język włoski (poziom podstawowy)

14.00 - język rosyjski (poziom podstawowy)

14 maja:

9.00 - chemia (poziom rozszerzony)

14.00 - język niemiecki (poziom rozszerzony)

14.00 - język niemiecki (poziom dwujęzyczny)

17 maja:

9.00 - historia (poziom rozszerzony)

14.00 - język rosyjski (poziom rozszerzony)

14.00 - język rosyjski (poziom dwujęzyczny)

18 maja:

9.00 - fizyka (poziom rozszerzony)

14.00 - język hiszpański (poziom rozszerzony)

14.00 - język hiszpański (poziom dwujęzyczny)

19 maja:

9.00 - informatyka (poziom rozszerzony)

14.00 - język włoski (poziom rozszerzony)

14.00 - język włoski (poziom dwujęzyczny)

20 maja:

9.00 - język mniejszości narodowych (poziom podstawowy)

14.00 - język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

Kiedy odbędą się egzaminy ustne?

Egzaminy ustne z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego odbędą się między 19 a 21 maja.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminów maturalnych?

Absolwenci liceów będą musieli poczekać na wyniki matur do 5 lipca. Tego dnia będzie można sprawdzić wyniki zarówno w internecie jak też w placówce szkolnej. Przekazanie do szkoły świadectw oraz rozpoczęcie ich wydawania uczniom nastąpi również 5 lipca.

Kiedy odbędą się egzaminy dodatkowe oraz poprawkowe?

Egzaminy dodatkowy dla maturzystów, którzy nie mogli przystąpić do matury w normalnym terminie odbędą się w 1 -16 czerwca 2021 r. (7-8 czerwca - egzaminu ustne), a poprawkowe - 24 sierpnia 2021 r. Nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

DLA CIEBIE ZA DARMO! Szykujesz się do porodu? Chcesz wiedzieć co cię czeka, jak sobie radzić? Co może Ci pomóc? Koniecznie pobierz nasz specjalny poradnik, stworzony przez ekspertów!

Czytaj więcej
Porodówka - przewodnik dla rodzącej mamy, okładka
KOMENTARZE