Przydatne zwroty na egzamin ósmoklasisty z angielskiego. Co warto umieć?

2023-05-24 9:48

Przydatne zwroty na egzamin ósmoklasisty z angielskiego mogą pomóc nam rozwiązać zadania sprawdzające reakcje językowe i w ten sposób podwyższyć wynik z egzaminu. Co warto powtórzyć tuż przed egzaminem?

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego
Autor: Getty Images Egzamin ósmoklasisty z angielskiego nie należy do najtrudniejszych.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w tym roku odbędzie się 25 maja. Napiszą go uczniowie, którzy zdecydowali się wybrać język angielski jako nowożytny język obcy. Zdawanie egzaminu z angielskiego nie jest bowiem obowiązkowe, a uczniowie mają dowolność w wyborze języka obcego, z którego chcą zdać test wiedzy.

Na czym polega egzamin ósmoklasisty z angielskiego?

Na egzaminie z języka angielskiego uczniowie muszą wykazać się znajomością słownictwa i gramatyki, a także umiejętności rozumienia i tworzenia wypowiedzi. Egzamin nazywany jest "małą maturą" i może jasno wskazać uczniom, nad jakimi częściami materiału powinni pracować w przyszłości, by lepiej zdać egzamin dojrzałości.

Egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nie należy jednak się bać, bo nie ma on progu zdawalności, zatem nie można go nie zdać. Wynik jest jednak brany pod uwagę w rekrutacji do szkoły średniej, zwłaszcza do klas językowych.

Przydatne zwroty na egzamin ósmoklasisty z angielskiego

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego nie jest trudny i można dość dobrze się do niego przygotować, rozwiązując zadania z arkuszy egzaminacyjnych, ćwicząc pisanie wypowiedzi oraz ucząc się pewnych zwrotów językowych. Te ostatnie mogą pomóc nam rozwiązać zadania otwarte i zamknięte, które mają sprawdzić reakcje językowe uczniów. Opanowanie zwrotów może pomóc nam uzyskać wyższy wynik na egzaminie, zatem warto się do tego przyłożyć.

Codzienne zwroty na egzamin ósmoklasisty z angielskiego

 • As soon as – tak szybko jak
 • At what time? - O której godzinie?
 • Best regards – Z poważaniem
 • Do you know any good restaurant aroung here? - Czy znasz jakąś dobrą restaurację w pobliżu?
 • For example – na przykład
 • Go ahead - śmiało
 • Good to see you again - dobrze cię widzieć
 • I hope we'll keep in touch - mam nadzieję, że będziemy w kontakcie
 • Have a great time - baw się dobrze
 • However – jednakże
 • How can I get to - jak dojdę do?
 • How was your trip? - Jak udała się Wasza podróż?
 • I have a different opinion - mam inną opinię
 • In case of … – w przypadku…
 • Nice to meet you. – Miło Cię poznać
 • Take care - trzymaj się
 • That’s true. – To prawda.
 • To advise – radzić, doradzać
 • To agree – zgadzać się
 • To ask for – poprosić o coś
 • To be afraid of – obawiać się czegoś
 • To check – sprawdzać
 • To complete – ukończyć
 • To inform – informować
 • To keep in touch – być w kontakcie
 • What do you mean? – Co masz na myśli?
 • What’s wrong? – Co się stało?

Czytaj: Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty? Te sposoby na pewno pomogą