Fobie: co to jest fobia, rodzaje fobii, sposoby oswajania lęków, leczenie farmaceutyczne

doktor psychologii|Marcin Florkowski|Uniwersytet Zielonogórski

Fobie u dzieci, czyli stany lękowe, obok depresji to jedne z najbardziej rozpowszechnionych problemów psychologicznych. Fobie dręczą ludzi od zarania cywilizacji. Mogą one pojawić się zarówno w wieku dzięcięcym jak i dojrzałym życiu. Na szczęście współcześnie stworzono metody radzenia sobie z fobiami.