Patotreści – niebezpieczny trend w polskim internecie

Klaudia Markiewicz-Szpindowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich opublikowała szokujący raport nt. patotreści w internecie. Czym są patotreści i kto jest ich głównym odbiorcą?