Porady prawne

Prawa dziecka przysługują każdemu dziecku niezależnie od wieku, płci, koloru skóry czy miejsca zamieszkania. Czym są prawa dziecka, kiedy zostały uchwalone i jakie akty prawne dotyczące praw dziecka obowiązują obecnie?
Jeden odpis aktu urodzenia otrzymuje się bezpłatnie zaraz po rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest to odpis skrócony aktu urodzenia. Jeśli potrzebujesz więcej niż jedną kopię dokumentu lub zupełny odpis aktu urodzenia musisz złożyć odpowiedni wniosek i uiścić opłatę skarbową.
Pozbawienie praw rodzicielskich lub ich zawieszenie może mieć miejsce w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa. Kiedy jeszcze mamy do czynienia z pozbawieniem praw rodzicielskich?  
Pozew o alimenty dotyczy obowiązku dostarczania środków utrzymania i obciąża krewnych w linii prostej. Jak napisać pozew o alimenty? Chcąc uzyskać alimenty na dziecko, wniosek należy złożyć we właściwym sądzie.
Rozwód bez orzekania o winie pozwala w kulturalny sposób zakończyć małżeństwo. Jak wygląda proces przeprowadzenia rozwodu bez orzekania o winie, jakie trzeba złożyć dokumenty i jak wystąpić o alimenty?
Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło pilotażowy program rejestracji narodzin dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego poprzez pełnomocnika w szpitalu – informuje minister Anna Streżyńska na konferencji prasowej zwołanej w Ełku, w piątek 21 lipca 2017 roku. Na razie program jest realizowany jako pilotaż w ełckim szpitalu na oddziale ginekologiczno-położniczmy.
Bez względu na to, czy twoja nieobecność w pracy jest uzasadniona, czy nie, musisz wiedzieć, że każde zwolnienie – zwłaszcza trwające kilka tygodni lub dłużej – może być sprawdzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Opisujemy, jak taka kontrola ZUS w ciąży wygląda i jakie mogą być jej konsekwencje.
Nowelizacja kodeksu karnego zwiększa odpowiedzialność karnoprawną za zaniechanie ochrony dzieci przed najcięższymi przestępstwami. Prawo karne przewiduje surowsze kary dla przestępców oraz wprowadza obowiązek zawiadamiania organów ścigania przez osoby, które wejdą w posiadanie wiedzy o przestępstwie popełnionym przeciwko dzieciom. Fundacja "Dajemy Dzieciom Siłę" ruszyła z kampanią informacyjną „Reaguj – to twój prawny obowiązek"!
Urlopy dla rodziców ułatwiają nie tylko opiekę nad dzieckiem, ale też pośrednio sprzyjają decyzji o powiększeniu rodziny. Sprawdź, jaki urlop przysługuje młodym rodzicom i na jaki zasiłek możesz liczyć.
Twoje dziecko urodziło się poza granicami Polski? Sprawdź, jak je zarejestrować i jak uzyskać polski akt urodzenia. 
Jeden z rodziców dziecka do 10 roku życia będzie mógł pracować o godzinę krócej - taki projekt złożył do sejmu klub PSL. Dzieci, pracujących rodziców często spędzają w żłobku czy przedszkolu znacznie więcej niż 8 godzin. Dlatego ten projekt wspierałby politykę rodzinną, dając możliwość spędzania z dzieckiem więcej czasu.
Prawa po poronieniu przysługują każdej kobiecie, która straciła dziecko w wyniku poronienia. Bez względu na to, w którym miesiącu ciąży nastąpiło poronienie kobieta ma prawo do pochowania swojego dziecka, rejestracji go w Urzędzie Stanu Cywilnego, odebrania zasiłku pogrzebowego (4000 złotych) oraz przejścia na skrócony urlop macierzyński, trwającego 56 dni. Jak skorzystać z praw po poronieniu?

NOWY NUMER

W nowym M jak Mama o tym, co jeść w ciąży, by nie mieć anemii i jakie nazwisko może nosić nowo narodzone dziecko. Przeczytaj również o tym, jak uniknąć błędów przy karmieniu piersią i dowiedz się, co czuje rodzący się maluch

Kup dostęp od 2,50 zł
okladka m jak mama 1/20