Było 500 zł, będzie 1000 zł na każde dziecko. Kiedy kwoty pójdą w górę?

2024-04-10 14:43

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego pozostaje niezmienna od 16 lat. Alimenty od państwa niebawem mają wzrosnąć, opublikowano projekt ustawy zmieniającej obowiązujące regulacje. To jedna z wyborczych obietnic, które czekają na zrealizowanie.

Było 500 zł, będzie 1000 zł na każde dziecko. Kiedy kwoty pójdą w górę?
Autor: Getty Images Było 500 zł, będzie 1000 zł na każde dziecko. Kiedy kwoty pójdą w górę?

Podniesienie kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego to jeden ze "100 konkretów na 100 dni rządów!". Projekt zmian znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu, za jego przygotowanie odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada podniesienie maksymalnej wysokości alimentów od państwa o 100 proc.

Spis treści

  1. Alimenty od państwa będą wyższe
  2. Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?
Od czego zależą alimenty i opieka nad dzieckiem

Alimenty od państwa będą wyższe

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zakłada on podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 100 proc., do kwoty 1000 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu wskazano, że maksymalna kwota świadczeń jest niezmienna od 2008 roku. "Od momentu wprowadzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego znacznie wzrosły koszty utrzymania, w tym także osób uprawnionych do alimentów i co za tym idzie kwoty alimentów na rzecz dzieci od rodziców ustalane przez sądy. Tym samym, zachodzi potrzeba dostosowania maksymalnej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego do obecnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów" - napisano.

Od kiedy alimenty od państwa będą wyższe? Zaproponowano, aby podwyższona kwota obowiązywała przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe przypadające po dniu 30 września 2024 r.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to trzeci kwartał 2024 roku.

Przeczytaj także: 800 plus to tylko początek. Pieniądze na dziecko dostaniesz też z tych programów

Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Do tzw. alimentów od państwa ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna.

Uprawniona osoba będzie otrzymywała świadczenie do ukończenia przez nią 18 roku życia. Gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej - do ukończenia 25 roku życia, bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Prawo do świadczenia ustala się na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, który trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Przyznanie alimentów od państwa jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego - dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 1209 zł netto miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że obowiązuje tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę" - świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przeczytaj także: Rząd przyjął "babciowe". Kiedy rodzice dostaną 1500 zł na dziecko?