Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko w 2023 roku? Podajemy konkretne kwoty

2022-08-10 12:19

Przepisy kodeksu rodzinnego nie określają minimalnych alimentów w 2023 r. Ich wysokość zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (jednego z rodziców, zwykle ojca). Na podstawie praktyki sądowej można jednak określić, jakie najczęściej zasądzane są minimalne kwoty alimentów w naszym kraju.

Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko w 2022 roku? Podajemy konkretne kwoty
Autor: Getty images Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko w 2022 roku? Podajemy konkretne kwoty

Wysokość minimalnych alimentów na dziecko to zagadnienie, o które najczęściej pytają mamy samotnie wychowujące dzieci. Na rodzicu, który nie zajmuje się potomkiem (zwykle ojcu) spoczywa obowiązek zaspokojenia finansowych potrzeb dziecka. Jednak wysokość alimentów ustalana jest w każdym przypadku indywidualnie w toku sprawy sądowej. Alimenty przysługują dziecku do osiągnięcia pełnoletności lub do 25. roku życia, jeśli potomek studiuje w systemie dziennym.

Przeczytaj: Kiedy i komu należą się alimenty na dziecko? Co zrobić, gdy rodzic nie chce płacić?

M jak mama - formalności po porodzie

Na jakiej podstawie ustala się wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależy od wielu czynników, a określa ją sąd. Bierze on pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Wg art. 135 KRO za usprawiedliwione potrzeby należy uznać bieżące potrzeby dotyczące utrzymania: fizyczne (jedzenie, odzież, mieszkanie, ogrzewanie, dostęp do bieżącej wody, oświetlenie, leczenie w razie zachorowania) i niematerialne (duchowe, religijne, kulturalne), a także potrzeby dotyczące wychowania (zapewniające rozwój fizyczny, umysłowy, opiekę, pielęgnację, wykształcenie, rozrywki, wypoczynek, przygotowanie do dorosłego życia na swój rachunek).

Sąd bierze także pod uwagę sytuację materialną zobowiązanego. Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami zarówno wtedy, gdy żyją z nimi pod jednym dachem, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. W konsekwencji tej praktyki rodzice nie mogą uchylać się od obowiązku łożenia na dziecko. Muszą podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami.

Ile wynoszą minimalne alimenty w 2023 roku?

Nie da się ustalić kwoty minimalnych alimentów, gdyż jest ona wypadkową wielu czynników. Szukając jednak konkretnej odpowiedzi na to pytanie, warto podeprzeć się informacjami podanymi przez Kancelarię Adwokacką mec. Mateusza Ziębaczewskiego z Poznania. Na stronie kancelarii znajdujemy informacje o konkretnych kwotach.

„Nie da się ustalić minimalnych alimentów na dziecko, gdyż jest to zależne od wielu czynników. W praktyce jednak minimalne alimenty na dziecko, które najczęściej zdarzają się, to 500 zł – 600 zł na dziecko. Alimenty w tej wysokości są zasądzane nawet w stosunku do osób, które nie mają pracy i deklarują, że nie uzyskują żadnych dochodów” – czytamy na stronie kancelarii.

Przeczytaj: Wiedzą, co robić, żeby nie płacić. Oto sposoby polskich alimenciarzy

Co jeśli rodzic uchyla się od płacenia alimentów?

Gdy po zasądzeniu alimentów przez sąd rodzic nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania. O wypłatę alimentów można zwrócić się do Funduszu Alimentacyjnego, ale uwaga – wypłaca on alimenty tylko w sytuacji, kiedy dochód na członka rodziny nie przekracza 900 zł. Wysokość alimentów zaś nie może być wyższa niż 500 zł. Wszystkie wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego pieniądze zobowiązany będzie musiał oddać.

Kary za niepłacenie alimentów określa zaś art. 209 Kodeksu karnego. W § 1. czytamy:

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.