Alimenty na dziecko – kiedy i komu należą się alimenty?

2012-12-27 23:09

Jeśli wychowujesz swoje dziecko samotnie, nie rezygnuj z ubiegania się o alimenty. Nie warto unosić się honorem i twierdzić, że sama sobie poradzisz. Alimenty należą się przecież twojemu dziecku i to w jego imieniu warto o nie walczyć. Kiedy należą się alimenty na dziecko?

Obowiązek alimentacyjny oznacza, że oboje rodzice muszą zapewnić dziecku środki na utrzymanie (jedzenie, mieszkanie, leczenie, ubrania) oraz wychowanie (opiekę, wykształcenie, pielęgnację, rozwijanie zainteresowań). Gdy jedno z rodziców uchyla się od tego obowiązku lub łoży na dziecko zbyt mało, drugi rodzic powinien wystąpić o zasądzenie alimentów. Nie ma znaczenia, czy dziecko urodziło się w małżeństwie czy poza nim – ma ono takie same prawa do alimentów. Dziecko ma prawo do życia na takim samym poziomie jak rodzice.

O alimenty na dziecko koniecznie należy wystąpić, gdy twoje dochody są niewielkie i kwalifikujesz się do otrzymywania zasiłku jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie możesz bowiem ubiegać się o pomoc, gdy alimenty nie są zasądzone (chyba że drugi rodzic nie żyje lub jest nieznany).

Dowiedz się jak rozmawiać z dzieckiem o rozwodzie

Dobrze wiedzieć

O alimenty można wystąpić po urodzeniu dziecka, ale jego ojciec ma także obowiązek ponoszenia wydatków związanych z ciążą, porodem i utrzymaniem matki 3 miesiące po porodzie. Dlatego jeszcze w ciąży można złożyć wniosek do sądu o zabezpieczenie środków na te cele od ojca dziecka.

Alimenty na dziecko – pozew o alimenty

Pozew o alimenty trzeba złożyć w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka lub ojca dziecka. Do pozwu trzeba dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka (skrócony), skrócony odpis aktu małżeństwa lub odpis wyroku o ustalenie ojcostwa, zaświadczenie o dochodach, wnioski dowodowe (dane świadków, dokumenty potwierdzające wydatki na dziecko), wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu.

Sprawdź ile kosztuje utrzymanie dziecka

Alimenty na dziecko – wysokość alimentów

Jaka będzie wysokość alimentów? Decydują o tym usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz zarobkowe i majątkowe możliwości rodziców. W pozwie trzeba wskazać, jakiej kwoty się domagasz. Wysokość miesięcznych alimentów należy obliczyć, uwzględniając koszty roczne, które następnie dzielimy przez 12. Znajdą się tu więc koszty utrzymania tj. wakacji i ubrań sezonowych, wszystkie te wydatki, których nie ponosisz co miesiąc. Rodzic opiekujący się dzieckiem domaga się większej kwoty niż połowa kosztów utrzymania dziecka, ponieważ świadczy niematerialną część alimentów, np. pomoc w odrabianiu lekcji, pranie ubrań dziecka, gotowanie posiłków dla dziecka. Wydatki muszą być udowodnione. Koniecznie trzeba zbierać dowody poniesionych wydatków: imienne rachunki lub faktury za badania, leki, ubrania, podręczniki, zajęcia dodatkowe dla dziecka. Gdy niektórych wydatków nie da się udowodnić rachunkiem, można powołać świadków, którzy je potwierdzą.

Sytuację materialną rodziców określa się na podstawie dochodów, stanu posiadania i zobowiązań (zaświadczenia o zarobkach, PIT, zeznania świadków). Co ważne, sąd bierze pod uwagę nie tylko faktyczne dochody, ale też potencjalne – takie, które powinien uzyskać pozwany, wykorzystując kwalifikacje, dokładając starań i rozsądnie gospodarując majątkiem.

Zobacz wideo: Jak uzyskać alimenty?

www.dlarodzinki.pl
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza