Kiedy i komu należą się alimenty na dziecko? Co zrobić, gdy rodzic nie chce płacić?

2022-06-01 14:01

Jeśli wychowujesz swoje dziecko samotnie, nie rezygnuj z ubiegania się o alimenty. Nie warto unosić się honorem i twierdzić, że sama sobie poradzisz. Alimenty należą się przecież twojemu dziecku i to w jego imieniu warto o nie walczyć. Kiedy należą się alimenty na dziecko?

Kiedy i komu należą się alimenty na dziecko?
Autor: Getty images Co zrobić, gdy rodzic nie chce płacić?

Obowiązek alimentacyjny oznacza, że oboje rodzice muszą zapewnić dziecku środki na utrzymanie (jedzenie, mieszkanie, leczenie, ubrania) oraz wychowanie (opiekę, wykształcenie, pielęgnację, rozwijanie zainteresowań). Gdy jedno z rodziców uchyla się od tego obowiązku lub łoży na dziecko zbyt mało, drugi rodzic powinien wystąpić o zasądzenie alimentów.

Nie ma znaczenia, czy dziecko urodziło się w małżeństwie, czy poza nim – ma ono takie same prawa do alimentów. O alimenty na dziecko koniecznie należy wystąpić, gdy twoje dochody są niewielkie i kwalifikujesz się do otrzymywania zasiłku jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie możesz bowiem ubiegać się o pomoc, gdy alimenty nie są zasądzone (chyba że drugi rodzic nie żyje lub jest nieznany).

Spis treści

  1. Alimenty na dziecko – najpierw pozew
  2. Jak ustala się wysokość alimentów?
  3. Dlaczego mężczyźni nie płacą alimentów?
  4. Niechlubne rekordy alimenciarzy
Małgorzata Ohme traktuje rozwód jak porażkę? „Często szewc bez butów chodzi”

Alimenty na dziecko – najpierw pozew

Pozew o alimenty trzeba złożyć w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka lub ojca dziecka. Do pozwu trzeba dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka (skrócony), skrócony odpis aktu małżeństwa lub odpis wyroku o ustalenie ojcostwa, zaświadczenie o dochodach, wnioski dowodowe (dane świadków, dokumenty potwierdzające wydatki na dziecko), wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu.

Warto pamiętać, że o alimenty można wystąpić po urodzeniu dziecka, ale jego ojciec ma także obowiązek ponoszenia wydatków związanych z ciążą, porodem i utrzymaniem matki 3 miesiące po porodzie. Dlatego jeszcze w ciąży można złożyć wniosek do sądu o zabezpieczenie środków na te cele od ojca dziecka.

Czytaj również: Wydatki na dziecko: ile kosztuje dziecko? Sprawdź, ile wydaje przeciętna polska rodzina

Świadczenia dla samotnej matki: jakie wsparcie może otrzymać kobieta samotnie wychowująca dziecko?

Jak ustala się wysokość alimentów?

O wysokości alimentów decydują o tym usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz zarobkowe i majątkowe możliwości rodziców. W pozwie trzeba wskazać, jakiej kwoty się domagasz. Wysokość miesięcznych alimentów należy obliczyć, uwzględniając koszty roczne, które następnie dzielimy przez 12. Znajdą się tu więc koszty utrzymania tj. wakacji i ubrań sezonowych, wszystkie te wydatki, których nie ponosisz co miesiąc.

Rodzic opiekujący się dzieckiem domaga się większej kwoty niż połowa kosztów utrzymania dziecka, ponieważ świadczy niematerialną część alimentów, np. pomoc w odrabianiu lekcji, pranie ubrań dziecka, gotowanie posiłków dla dziecka. Wydatki muszą być udowodnione.

Koniecznie trzeba zbierać dowody poniesionych wydatków: imienne rachunki lub faktury za badania, leki, ubrania, podręczniki, zajęcia dodatkowe dla dziecka. Gdy niektórych wydatków nie da się udowodnić rachunkiem, można powołać świadków, którzy je potwierdzą.

Sytuację materialną rodziców określa się na podstawie dochodów, stanu posiadania i zobowiązań (zaświadczenia o zarobkach, PIT, zeznania świadków). Co ważne, sąd bierze pod uwagę nie tylko faktyczne dochody, ale też potencjalne – takie, które powinien uzyskać pozwany, wykorzystując kwalifikacje, dokładając starań i rozsądnie gospodarując majątkiem.

Dlaczego mężczyźni nie płacą alimentów?

W Polsce rocznie nawet ponad 70 tys. dzieci (w tym małoletnich) może mieć sądownie przyznawane alimenty. Obecnie łączna wartość długu alimentacyjnego wynosi prawie 12,9 mld zł, z czego aż 12,4 mld zł to dług mężczyzn! Oznacza to, że średnio 44,3 zł długu wobec państwa ma dłużnik alimentacyjny - czytamy w informacji prasowej Brandscope.

Najwięcej dłużników alimentacyjnych mieszka na Śląsku – 34,2 tys. osób, a najmniej na Opolszczyźnie – 4,9 tys. osób. W wyniku zmian prawnych z grudnia 2021 r. tylko w tym roku do baz ERIF wpisano aż o 318% długów alimentacyjnych więcej niż w minionym roku!

Niechlubne rekordy alimenciarzy

49-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego o zadłużeniu wartości ponad 715 tys. zł z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego, to zdecydowany rekordzista w zestawieniu nierzetelnych „alimenciarzy”. Według danych ERIF w zestawieniu 15 największych dłużników alimentacyjnych nie znajduje się żadna kobieta.

- W niepłaceniu alimentów niechlubny prym wiodą mężczyźni. Jak wynika z naszych danych, jedynie nieco ponad 6% kobiet nie wywiązuje się z alimentacyjnych zobowiązań. Niestety wielu rodziców wszelkimi sposobami unika płacenia alimentów - podkreśla Aleksandra Wilczak-Grzesik, kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego w ERIF BIG.

Dodatkowy „sposób” na dłużników alimentacyjnych

Zz okazji Dnia Dziecka od początku czerwca do końca września 2022 r. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej znosi opłaty dla osób fizycznych za zgłoszenie do bazy ERIF dłużnika alimentacyjnego oraz za wysyłanie do zgłoszonego specjalnego powiadomienia o wpisie.

www.dlarodzinki.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza