Pomoc dla rodzin: jakie wsparcie można uzyskać z MOPS-u? [WYWIAD]

2015-01-19 9:42

Gdy sytuacja materialna nie jest łatwa, często nie wiemy, dokąd udać się po pomoc dla rodzin. Na temat wsparcia dla rodzin z dziećmi rozmawiam z Panem Maciejem Hasikiem, rzecznikiem prasowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Pomoc finansowa, rodzina wielodzietna
Autor: thinkstockphotos.com W Polsce z roku na rok jest coraz więcej form pomocy rodzinom uboższym i wielodzietnych.

Form pomocy dla rodzin jest bardzo dużo, co jednak jest istotne, gdy chcemy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej po wsparcie materialne?
Podstawowym wskaźnikiem jest w tym przypadku nieprzekroczenie kryterium dochodowego.  Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej przypadająca na osobę samotnie gospodarującą wynosi 542 złote, natomiast kryterium dochodowe w przypadku osoby na rodzinę wynosi 456 złotych (kwota netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny w skali miesiąca). Z tego tytułu dana rodzina może ubiegać się o zasiłki celowe, stałe etc. Kolejnym wsparciem jest to wynikające ze świadczeń społecznych, czyli tzw. świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne (wówczas otrzymuje je np. rodzic opiekujący się niepełnosprawnym dzieckiem).

>> Zasiłki dla samotnej mamy. Ile wynoszą i komu się należą? >>

Czy pomoc finansowa to jedyna forma wsparcia dla rodzin z dziećmi?
Nie, znaczną pomocą jest też pomoc wynikająca z ogólnopolskiego wsparcia państwa w zakresie dożywiania. W tym przypadku kryterium dochodowe, którego nieprzekroczenie uprawnia w zdecydowanej większości do korzystania z tej pomocy, jest podniesione do 150 proc. kwoty ustawowej. Rodziny potrzebujące, w których funkcjonują dzieci szkolne mają ponadto możliwość skorzystania z pomocy refinansującej (zwrot kosztów poniesionych), które przeznaczyć mogą na zwrot wydatków związanych z artykułami szkolnymi, ubiorem szkolnym etc. Jest to stypendium szkolne wypłacane za okres roku szkolnego, a jego kwota jest uzależniona od środków dotowanych przez urząd wojewódzki (mniej więcej oscyluje wokół 100 zł w skali miesiąca na dziecko). Bez względu na sytuację materialną jednocześnie może być jednorazowo wypłacone świadczenie z uwagi na zdarzenie losowe, które pogorszyło sytuacje w rodzinie i jest to zasiłek szkolny w kwocie ok. 500 zł. Należy pamiętać, że rodziny korzystają też w ciągu roku z paczek żywnościowych – tych finansowanych przez MOPS, jak i np. ze środków UE.

>> Urlopy dla rodziców: macierzyński, ojcowski, wychowawczy - kiedy i co ci się należy? >>

Czy istnieje szczególny rodzaj pomocy dla rodzin wielodzietnych?
W ostatnich latach politycy większości dużych miast w Polsce wprowadzili specjalne formy pomocy dedykowane rodzinom z większą liczbą dzieci. I dla przykładu w Częstochowie rodziny wielodzietne mogą korzystać z szeregu ulg i wsparcia w ramach miejskiej karty "Rodzina +", a także z podobnego, rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, do który w skali miasta także kwalifikuje MOPS, a pracownicy koordynują pojedyncze działania.

Kto może zgłosić fakt konieczności wsparcia?
W przypadku stypendium szkolnego i zasiłku MOPS blisko współpracuje ze szkołami i pedagogami szkolnymi. Poza tym sytuacja w rodzinach będących pod opieką MOPS jest monitorowana przez pracowników socjalnych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza