Pomoc dla rodzin: jakie wsparcie można uzyskać z MOPS-u? [WYWIAD]

2015-01-19 9:42

Gdy sytuacja materialna nie jest łatwa, często nie wiemy, dokąd udać się po pomoc dla rodzin. Na temat wsparcia dla rodzin z dziećmi rozmawiam z Panem Maciejem Hasikiem, rzecznikiem prasowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Pomoc finansowa, rodzina wielodzietna
Autor: thinkstockphotos.com W Polsce z roku na rok jest coraz więcej form pomocy rodzinom uboższym i wielodzietnych.

Form pomocy dla rodzin jest bardzo dużo, co jednak jest istotne, gdy chcemy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej po wsparcie materialne?
Podstawowym wskaźnikiem jest w tym przypadku nieprzekroczenie kryterium dochodowego.  Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej przypadająca na osobę samotnie gospodarującą wynosi 542 złote, natomiast kryterium dochodowe w przypadku osoby na rodzinę wynosi 456 złotych (kwota netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny w skali miesiąca). Z tego tytułu dana rodzina może ubiegać się o zasiłki celowe, stałe etc. Kolejnym wsparciem jest to wynikające ze świadczeń społecznych, czyli tzw. świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne (wówczas otrzymuje je np. rodzic opiekujący się niepełnosprawnym dzieckiem).

>> Zasiłki dla samotnej mamy. Ile wynoszą i komu się należą? >>

Czy pomoc finansowa to jedyna forma wsparcia dla rodzin z dziećmi?
Nie, znaczną pomocą jest też pomoc wynikająca z ogólnopolskiego wsparcia państwa w zakresie dożywiania. W tym przypadku kryterium dochodowe, którego nieprzekroczenie uprawnia w zdecydowanej większości do korzystania z tej pomocy, jest podniesione do 150 proc. kwoty ustawowej. Rodziny potrzebujące, w których funkcjonują dzieci szkolne mają ponadto możliwość skorzystania z pomocy refinansującej (zwrot kosztów poniesionych), które przeznaczyć mogą na zwrot wydatków związanych z artykułami szkolnymi, ubiorem szkolnym etc. Jest to stypendium szkolne wypłacane za okres roku szkolnego, a jego kwota jest uzależniona od środków dotowanych przez urząd wojewódzki (mniej więcej oscyluje wokół 100 zł w skali miesiąca na dziecko). Bez względu na sytuację materialną jednocześnie może być jednorazowo wypłacone świadczenie z uwagi na zdarzenie losowe, które pogorszyło sytuacje w rodzinie i jest to zasiłek szkolny w kwocie ok. 500 zł. Należy pamiętać, że rodziny korzystają też w ciągu roku z paczek żywnościowych – tych finansowanych przez MOPS, jak i np. ze środków UE.

>> Urlopy dla rodziców: macierzyński, ojcowski, wychowawczy - kiedy i co ci się należy? >>

Czy istnieje szczególny rodzaj pomocy dla rodzin wielodzietnych?
W ostatnich latach politycy większości dużych miast w Polsce wprowadzili specjalne formy pomocy dedykowane rodzinom z większą liczbą dzieci. I dla przykładu w Częstochowie rodziny wielodzietne mogą korzystać z szeregu ulg i wsparcia w ramach miejskiej karty "Rodzina +", a także z podobnego, rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, do który w skali miasta także kwalifikuje MOPS, a pracownicy koordynują pojedyncze działania.

Kto może zgłosić fakt konieczności wsparcia?
W przypadku stypendium szkolnego i zasiłku MOPS blisko współpracuje ze szkołami i pedagogami szkolnymi. Poza tym sytuacja w rodzinach będących pod opieką MOPS jest monitorowana przez pracowników socjalnych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza