Pozew rozwodowy: jak napisać pozew o rozwód? Wzór, koszt

2019-02-04 10:57

Pozew rozwodowy jest dokumentem niezbędnym do tego, by sąd mógł orzec rozwód małżonków. Jak napisać pozew o rozwód? Gdzie go złożyć? Ile kosztuje złożenie pozwu rozwodowego?

Pozew o rozwód
Autor: Getty images Składając pozew rozwodowy, musi być on dostarczony do sądu w dwóch kopiach.

Pozew rozwodowy to w dużym uproszczeniu wniosek pisemny jednego z małżonków o orzeczenie rozwodu na skutek rozpadu pożycia małżeńskiego. Pozew rozwodowy musi być przygotowany przez powoda, czyli małżonka, który chce na drodze sądowej zakończyć swoje małżeństwo.

Jeśli powód, czyli osoba, która wnosi pozew o rozwód, jest jako jedyna winna rozpadu pożycia, aby sąd orzekł rozwód – musi się zgodzić na to również druga strona. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy odmowa zgody na rozwód przez drugiego małżonka jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Spis treści:

Ile kosztuje złożenie pozwu o rozwód?

Koszt złożenia pozwu rozwodowego to 600 zł. To stała i jednorazowo płatna kwota. W trudnej sytuacji finansowej można wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych.

Czytaj:

Jak poradzić sobie z rozstaniem?

Jak egzekwować kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy powinien być złożony w Sądzie Okręgowym (wydział rodzinny lub cywilny) właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli nadal mieszka tam któryś z małżonków. Jeżeli adres jest nieaktualny, wówczas właściwym sądem do rozpatrzenia pozwu jest sąd w miejscu zamieszkania powoda, a w dalszej kolejności - pozwanego małżonka.

Jak wygląda wzór pozwu o rozwód?

W internecie można znaleźć wiele wzorów pozwów rozwodowych, które są uniwersalne i wymagają jedynie uzupełnienia. Uogólniając, pozew musi mieć formę pisemną i zawierać najważniejsze elementy, w tym po kolei:

informację, do jakiego sądu kieruje się pozew rozwodowy,
wskazanie stron pozwu (kto jest powodem, kto pozwanym – imiona, nazwiska, adresy pobytu, nr PESEL),
tytuł pisma (pozew o rozwód bez orzekania o winie, pozew o rozwód z orzeczeniem o winie),
wskazanie żądania (wskazanie winy). Tutaj poza wskazaniem winnego rozpadu małżeństwa, powód może również poprosić o nieprzeprowadzanie postępowania mediacyjnego lub nieorzekania o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Jeśli tego nie określi, sąd będzie samodzielnie rozstrzygał te kwestie. Bez zastrzeżenia o zaniechaniu postępowania mediacyjnego, sąd może skierować w pierwszym kroku małżonków na mediację. W pozwie można też z góry określić, kto ma być obciążony kosztami procesu.
uzasadnienie wniosku (dowód na poparcie tezy o winie – określenie przyczyny rozpadu małżeństwa i udowodnienie ich poprzez załączenie do pozwu dokumentów). W tym miejscu można również wskazać świadków do przesłuchania w tej sprawie. Jeśli małżonkowie posiadają niepełnoletnie dzieci, tutaj należy również określić preferowane warunki kontaktu i wysokość alimentów. Jeżeli poprzez rozwód dojdzie do podziału majątku, w tym miejscu można wskazać, jakie elementy majątku do kogo należą, by ułatwić sądowi podział majątku. Im więcej kwestii zostanie wspólnie i zgodnie ustalonych przez małżonków przed procesem, tym większa szansa na krótszy i szybszy proces rozwodowy.
podpis powoda lub prawnika, który go reprezentuje.

Czytaj:

Co sąd bierze pod uwagę, przyznając prawo do opieki nad dzieckiem?

Jakie dodatkowe dokumenty złożyć do pozwu o rozwód?

Składając pozew rozwodowy, musi być on dostarczony do sądu w dwóch kopiach. Do pozwu należy dołączyć aktualny skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzeń dzieci (jeśli są niepełnoletnie) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

Czym się różni rozwód z orzekaniem o winie i nieorzekaniem?

Sąd przy orzekaniu rozwodu może wskazać winnego, jeśli wnoszony jest pozew o rozwód z orzeczeniem winy. Winny rozwodu według sądu może być zarówno powód, jak i pozwany lub obydwie strony. Jeśli małżonkowie zgodnie zażądają rozwodu bez orzekania o winie, sąd nie będzie wskazywał winnego. W takim przypadku rozwód może być ogłoszony już na pierwszej rozprawie.

Proces w sprawie rozwodu z orzeczeniem o winie zwykle toczy się dłużej i co najważniejsze – może mieć konsekwencje dla osoby, która według sądu była tą winną stroną. W przypadku, gdy małżonek (nie będący winny rozkładowi małżeństwa) będzie miał trudną sytuację finansową, będzie mógł zażądać od drugiego małżonka (winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego) alimentów.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza