RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA: w jaki sposób można założyć rodzinę zastępczą zawodową?

2013-06-28 12:11

Rodziny zastępcze dzielimy na spokrewnione, zawodowe i niezawodowe. Rodzina zastępcza zawodowa oprócz świadczeń na utrzymanie dzieci otrzymuje również wynagrodzenie. Jakie są warunki, które trzeba spełniać, by zostać rodziną zawodową?

rodzina zawodowa
Autor: _photos.com

Spis treści

  1. Rodzina zastępcza zawodowa – kwalifikacja
  2. Rodzina zastępcza – warunki

Rodzina zastępcza daje dziecku szansę na poznanie prawidłowych wzorców, budowanie zdrowych relacji i wyrastanie w stabilnym i bezpiecznym otoczeniu. Ważne jest, by jak najwięcej dzieci wychowywało się w rodzinie zamiast w domu dziecka. Rodzina zawodowa otrzymuje za opiekę nad dziećmi pensję.

Rodzina zastępcza zawodowa – kwalifikacja

Rodzice, którzy chcą zostać rodziną zastępczą zawodową, muszą przejść konieczne testy, szkolenia i warsztaty. Przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, badanie psychologiczne, sprawdzane są predyspozycje, opinie o kandydatach, sytuacja materialna, warunki mieszkaniowe, zaświadczenia o zarobkach. Rodzice są szkoleni na temat wychowania dziecka, opieki, regulacji prawnych. Pracownicy ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i centrów pomocy rodzinie kwalifikują rodziców do opieki nad konkretnym dzieckiem, oceniając, czy nadają się oni do objęcia pieczy nad nim.

Rodzina zastępcza – warunki

Rodzinę zastępczą (spokrewnioną, niezawodową i zawodową, w tym specjalistyczną oraz o charakterze pogotowia rodzinnego) może utworzyć małżeństwo lub osoba samotna, jeśli:

  • ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
  • korzysta z pełni praw obywatelskich i cywilnych;
  • w stosunku do naturalnych dzieci nie jest ani w przeszłości nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej (władza ta nie była również ograniczona lub zawieszona);
  • wywiązuje się z obowiązku utrzymania osób z najbliższej rodziny (alimentacja), jeśli stanowi tak prawo lub orzeczenie sądu;
  • posiada zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym odpowiednią opiekę nad dzieckiem;
  • ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania; Zarobki rodziców zastępczych nie wpływają na wysokość kwoty otrzymywanej na utrzymanie dziecka.
  • w przypadku rodziny zastępczej zawodowej, jedno z małżonków zobowiąże się nie podejmować dodatkowej pracy na umowę o pracę.
www.dlarodzinki.pl