Sytuacja prawna NIELETNIEJ MATKI

2013-07-10 14:07

Sytuacja prawna nieletniej mamy jest trudna, ponieważ nastolatka nie może być opiekunem prawnym swojego dziecka. Dowiedz się, jakie prawa przysługują nieletniej matce i na jaką pomoc może ona liczyć.

Nieletnia mama
Autor: F.P.M.

Spis treści

  1. Nieletnia mama: małżeństwo wiele zmienia
  2. Nieletnia mama: zasiłek rodzinny i świadczenia pieniężne
  3. Nieletnia mama: wciąż uczennica

Jeśli jesteś nieletnią mamą - urodziłaś lub urodzisz dziecko przed ukończeniem 18. roku życia, nie przysługuje ci władza rodzicielska. Nawet jeśli sama opiekujesz się dzieckiem i dbasz o nie, nie możesz go reprezentować, bo nie masz tzw. pełnej zdolności do czynności prawnych. Opiekunem prawnym twojego dziecka zostanie zapewne któreś z twoich rodziców (jeśli ma zdolność do czynności prawnych) – następuje to w wyniku orzeczenia sądu rodzinnego. A jeżeli żadne z nich nie może lub nie chce, dziecko reprezentuje kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. W przypadku nieletniej matki sąd także ustanawia rodzinę zastępczą dla twojego dziecka – mogą nią być twoi rodzice lub krewni. Taka rodzina zastępcza otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

Dobrze wiedzieć

Jeśli nie możesz liczyć na pomoc własnej rodziny, pozostawaj w stałym kontakcie z ośrodkiem pomocy społecznej, jego pracownicy powinni ci pomóc także w kwestiach formalnych, psychologicznych i prawnych. W sytuacjach kryzysowych, gdy np. nie możesz wrócić do domu, skontaktuj się z ośrodkiem pomocy społecznej, policją lub którąs z fundacji pomagających nieletnim mamom.W przypadku konieczności uzyskania schronienia przez nieletnią matkę wymagane jest odpowiednie postanowienie sądu. na jego mocy niepełnoletnia matka może zostać umieszczona w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W sytuacji kryzysowej wymagającej natychmiastowego uzyskania schronienia niepełnoletnia matka z dzieckiem może udac się do jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych o charakterze interwencyjnym, np. pogotowia opiekuńczego lub domu małego dziecka.

Nieletnia mama: małżeństwo wiele zmienia

Kiedy bierzesz pod uwagę wychowywanie dziecka wraz z jego ojcem, przemyśl dokładnie decyzję, czy i kiedy formalizować wasz związek. Bardzo młodzi ludzie, którzy spodziewają się dziecka, często poddawani są dużej presji i naciskom ze strony rodziców, by „się statkowali”, czyli wzięli ślub. Niestety, statystyki mówią, że aż 80 proc. tego typu małżeństw kończy się rozwodem. Wasza decyzja musi być więc w pełni przemyślana. Jeśli nie masz jeszcze 18 lat, ale masz skończone 16, możesz zawrzeć związek małżeński tylko za zgodą sądu. Natomiast młodsze nastolatki w ogóle nie mogą zawierać związków małżeńskich, a ujawnienie ojca dziecka naraża go na konsekwencje prawne wynikające z pożycia z małoletnią poniżej 15. roku życia. Mężczyźni bez wyjątków mogą się żenić dopiero po ukończeniu 18 lat. Zawarcie małżeństwa zmienia status prawny małoletniej mamy. Uzyskuje ona władzę rodzicielską i prawo do starania się o świadczenia na dziecko.

Nieletnia mama: zasiłek rodzinny i świadczenia pieniężne

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje opiekunom prawnym, a nie małoletniej. Z zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku można skorzystać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się (której rodzice nie żyją) nie przekracza 504 zł. Wniosek składa się w zakładzie pracy lub ZUS. Becikowe to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia dziecka. Przysługuje prawnemu opiekunowi dziecka, a więc też nie możesz odebrać go sama. Wniosek o becikowe składa się w urzędzie gminy lub miejskim (albo gminnym) ośrodku pomocy społecznej. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje wtedy, gdy nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany. Dodatek przysługuje też małoletniej osobie uczącej się, jeżeli oboje jej rodzice nie żyją. Dodatek wynosi 170 zł miesięcznie na dziecko, a gdy ma ono orzeczenie o niepełnosprawności – o 80 zł więcej. Zasiłek z opieki społecznej. Można się o niego starać, gdy dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto na osobę. Ośrodek pomocy społecznej może udzielić pomocy w formie zasiłku na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży itp. Ubiegając się o taką pomoc, trzeba udokumentować swoją sytuację osobistą i majątkową. Pracownik socjalny przeprowadzi też wywiad środowiskowy, aby zorientować się w sytuacji rodziny.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje wtedy, gdy nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany. Dodatek przysługuje też małoletniej osobie uczącej się, jeżeli oboje jej rodzice nie żyją. Dodatek wynosi 170 zł miesięcznie na dziecko, a gdy ma ono orzeczenie o niepełnosprawności – o 80 zł więcej.Zasiłek z opieki społecznej. Można się o niego starać, gdy dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto na osobę. Ośrodek pomocy społecznej może udzielić pomocy w formie zasiłku na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży itp. Ubiegając się o taką pomoc, trzeba udokumentować swoją sytuację osobistą i majątkową. Pracownik socjalny przeprowadzi też wywiad środowiskowy, aby zorientować się w sytuacji rodziny.

Nieletnia mama: wciąż uczennica

Twoja szkoła ma obowiązek udzielic ci w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożnośc zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu - dogodnego dla ciebie - ale w okresie nie dłuższym niź 6 miesięcy. Rzecznik kuratorium oświaty regionu mazowieckiego, Barbara Tomkiewicz, mówi: - Nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy starają się ułatwić funkcjonowanie szkolne nieletniej mamy, jak tylko moga. Uczennice w bardzo trudnej sytuacji mogą liczyć na indywidualne traktowanie i pomoc związaną nie tylko z edukacją. Młodej mamie zapewniana jest również pomoc pedagogiczna, psychologiczna (współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną), a czasem nawet materialna, gdy sytuacja tego wymaga. Zdarzały się przypadki, że to szkoła organizowała dyżury opieki nad dzieckiem, by młoda mama mogła spokojnie kontynuować naukę. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Obowiązek szkolny trwa do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczennica kończy 17 lat. Na wniosek twoich rodziców, dyrektor szkoły publicznej może zezwolić, by lekacje odbywały się poza szkołą na określonych warunkach.

miesięcznik "M jak mama"
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza