Ustalenie ojcostwa wbrew woli kobiety

2009-11-25 13:51

Czy jeśli urodzę dziecko, nie podając nazwiska ojca, ma on prawo żądać przeprowadzenia badań DNA i ustalenia ojcostwa? Z ojcem dziecka obecnie nic mnie już nie łączy i niczego od niego nie chcę, ale on chce udowodnić, że to jego dziecko, by móc je widywać. Może to uzyskać wbrew mojej woli?

Spis treści

  1. Ustalenie ojcostwa: procedura sądowa
  2. Ustalenie ojcostwa: wyrok sądu

Domniemany ojciec dziecka może żądać ustalenia ojcostwa przed sądem i nie ma znaczenia, czy poda Pani do aktu urodzenia dane ojca dziecka, czy też je zatai. W wyniku złożonego przez mężczyznę pozwu sąd przeprowadza postępowanie, w którego pierwszej fazie bada, czy zachodzi domniemanie, iż dany mężczyzna może być ojcem dziecka.

Ustalenie ojcostwa: procedura sądowa

Chodzi o ustalenie faktu współżycia cielesnego stron w okresie, gdy dziecko zostało poczęte. Przeprowadza się tu dowód z przesłuchania stron, niekiedy dowód z dokumentu, fotografi i itp. Jeżeli wykaże się istnienie przesłanki domniemania (to znaczy utrzymywanie stosunków płciowych we wskazanym czasie), pojawia się wniosek domniemania, iż mężczyzna ten jest ojcem dziecka. Może Pani oczywiście żądać obalenia tego domniemania, wykazując na przykład, że w okresie koncepcyjnym współżyła Pani z innym jeszcze mężczyzną i że jego ojcostwo jest bardziej prawdopodobne.

Ustalenie ojcostwa: wyrok sądu

Sąd na tym etapie postępowania może zasięgnąć opinii biegłego ginekologa położnika, a także zarządzić przeprowadzenie dowodów przyrodniczych, tj. badanie okresu poczęcia, badanie mężczyzny w kierunku jego zdolności do zapłodnienia, badania antropologiczne, grupowe badanie krwi i badanie układu HLA albo badanie DNA (test na ojcostwo). Po zakończeniu postępowania sąd wydaje wyrok ustalający ojcostwo, w którym nadaje dziecku nazwisko. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może również orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców oraz ureguluje zasady, częstotliwość i długość spotkań z dzieckiem.

miesięcznik "M jak mama"
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza