500 plus po rozwodzie przy opiece naprzemiennej

2021-09-30 12:47

500 plus jest świadczeniem wypłacanym od 2016 roku – od 2019 roku przysługuje na każde dziecko bez względu na kryterium dochodu. Jak wygląda wypłacanie świadczenia 500 plus w przypadku rozwodu rodziców? Komu należy się świadczenie?

500 plus a rozwód i opieka naprzemienna
Autor: Getty images 500 plus a rozwód i opieka naprzemienna

Świadczenie 500 plus przysługuje bez względu na sytuację rodzinną i finansową. Od 2016 świadczenie jest wypłacane co miesiąc na konto jednego z rodziców. 500 plus przysługuje obecnie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Łącznie, licząc od dnia narodzin, suma świadczenia wynosi 108 tys. zł.

Spis treści

  1. Jak wygląda wypłacanie świadczenia 500 plus w przypadku rozwodu?
  2. Co z 500 plus w przypadku opieki naprzemiennej?
  3. Dogadaj się z partnerem!
  4. A co, jeśli oboje rodziców złożą wniosek o 500 plus?

Jak wygląda wypłacanie świadczenia 500 plus w przypadku rozwodu?

Świadczenie 500 plus powinno być wypłacane opiekunowi, z którym mieszka dziecko i który faktycznie sprawuje nad nim opiekę. Wniosek o 500 plus składa się z w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy albo przez internet (bankowość, portal PUE ZUS, portal Empatia).

Rozwód a podział opieki nad dziećmi

Co z 500 plus w przypadku opieki naprzemiennej?

Opieka naprzemienna jest podstawą do podzielenia świadczenia 500 plus między byłych małżonków. Jest jednak haczyk – nie może być to umowa słowna. To sąd powinien orzec opiekę naprzemienną i dopiero to jest podstawą do wypłacania świadczenia dzielonego na pół.

Wokół opieki naprzemiennej i podziału świadczenia jest jednak dużo sporów. Samo powierzenie obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej nie może być utożsamiane z uznaniem, iż rodzice opiekują się dzieckiem naprzemiennie.

Znana jest jednak sprawa ojca, który wniósł do sądu skargę na odmowę wydania mu połowy świadczenia 500 plus. Mężczyzna był rozżalony odmową wypłaty świadczenia tylko dlatego, że wniosek jako pierwszy złożyła była żona i to jej ustanowiono świadczenie. Początkowo Prezydent Miasta odmówił skarżącemu świadczenia wychowawczego na dziecko, decyzję podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Jednak ojciec wniósł sprawę do sądu. Sąd administracyjny odniósł się do art. 4 ust. 1 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Według niej świadczenie wypłaca się temu, kto faktycznie sprawuje nad dzieckiem opiekę.

Jeśli rodzice nie żyją razem, ale oboje sprawują opiekę naprzemienną to kwotę świadczenia należy ustalić w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. Wszystko uzależnione jest więc od decyzji sądu o opiece naprzemiennej, nie od umowy słownej między rodzicami.

Ale – Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 lutego 2019 r. wskazał, że o opiece naprzemiennej mowa wtedy, kiedy rodzice faktycznie dzielą się po równo opieką nad dzieckiem i wypełniają swoje obowiązki. A to oznacza, że nawet jeśli rodzice zajmują się dzieckiem „po równo”, a wyroku nie orzeczono o opiece naprzemiennej, to można uznać, że taki stan ma miejsce. Ostatecznie ojciec wygrał sprawę w sądzie. Trwało to jednak bardzo długo.

Zobacz: 500 plus na dziecko, becikowe i inne przywileje, na jakie może liczyć samotna matka

Dogadaj się z partnerem!

Pamiętaj, że dobro dziecka powinno być dla rodziców dobrem nadrzędnym. O wiele lepiej dogadać się – nawet co do podziału świadczenia między siebie po równo niż odbywać batalie sądowe. Jeśli ojciec sprawuje opiekę nad dzieckiem w równym stopniu co matka, nawet bez ustalenia przez sąd opieki naprzemiennej, płaci alimenty na dziecko i pokrywa część wydatków związanych z wychowaniem, to z całą pewnością sprawa jest do wygrania w sądzie.

Będzie to jednak wymagało czasu i odpowiednich dowodów. Dlatego najlepiej jest dogadać się między sobą, co do wysokości świadczenia. Wielu rozwiedzionych rodziców tak właśnie robi, o czym piszą na forach internetowych.

A co, jeśli oboje rodziców złożą wniosek o 500 plus?

Gmina powinna zbadać, tj. przeprowadzić wywiad środowiskowy, dotyczący tego, kto sprawuje faktycznie opiekę nad dzieckiem. Do podzielenia świadczenia 500 plus na pół konieczna jest decyzja sądu o ustaleniu opieki naprzemiennej.

Zobacz też: Dziecko bez ślubu - na jakie przywileje mogą liczyć rodzice?

Sonda
900 plus zamiast 500 plus to dobry pomysł?
Wnioski o świadczenia z programu "Aktywny Rodzic" będzie można składać dopiero jesienią, ale już wiadomo, kiedy ruszą pierwsze wypłaty. Czy jeśli spóźnisz się z wnioskiem, będziesz mogła liczyć na wyrównanie? Wyjaśniamy.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zależy od spełnienia kryterium dochodowego. Wkrótce kwoty wzrosną, co oznacza, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać więcej osób. Zwiększy się również maksymalna kwota zasiłku stałego.
Polskie prawo przewiduje szereg ulg, zasiłków i dodatków dla maluchów. Dodatkowe pieniądze mają zagwarantować dzieciom lepszy start i większe możliwości rozwoju. Sprawdź, na jakie wsparcie finansowe możesz liczyć od państwa w 2024 roku.
W lipcu 2024 roku wszystkich rodziców i opiekunów pobierających świadczenie 800 plus czekają zmiany. Dotyczą one terminów, które będą się nieco różnić od comiesięcznej standardowej wypłaty. Część świadczeniobiorców nie otrzyma przelewów na czas. O szczegółach piszemy poniżej.
Już po wakacjach ma wejść w życie nowy program "Aktywni Rodzice" (tzw. babciowe), w ramach którego będzie można otrzymać dofinansowanie do opieki nad dzieckiem w wieku żłobkowym. Dodatkowe pieniądze mogą się jednak wiązać z... podwyżkami. W obawie przed gwałtownym wzrostem opłat za żłobek rząd postanowił wprowadzić górną granicę tych opłat.
Podróż pociągiem to w dzisiejszych czasach nie lada atrakcja dla dzieci. Warto od czasu do czasu wybrać się na taką przejażdżkę choćby do sąsiedniego miasta. Póki dzieci są małe przysługuje im ulga 100 procent, zaś starszym 37-procentowa. By jednak móc z nich skorzystać trzeba posiadać przy sobie odpowiednie dokumenty.
Od 1 lipca możemy składać wnioski o 300 plus. To jednorazowe wsparcie, z którego korzysta większość rodziców uczniów. Niektórzy mogą liczyć na kolejne 100 zł na wyprawkę szkolną - ten dodatek nie jest jednak skierowany do wszystkich, może starać się o niego tylko konkretna grupa. Sprawdź, czy ciebie to dotyczy.
Już w październiku ruszy program, który wprowadza nowe świadczenia pieniężne dla rodzin. Jak wyjaśnia ZUS, ma on ułatwić rodzicom pogodzenie opieki nad dzieckiem z aktywizacją zawodową. Na czym dokładnie polega Aktywny Rodzic i kto z niego skorzysta? Wyjaśniamy.
Świadczenia dla rodziców to nie tylko pieniądze, które można otrzymywać regularnie, ale i te wypłacane jednorazowo. Po narodzinach dziecka możemy wnioskować o różnego rodzaju dodatki czy zapomogi. Na jakie wsparcie mogą liczyć rodziny z dziećmi? Sprawdź, jakie dokumenty po porodzie złożyć.
Rodzice maluchów z niecierpliwością czekają na wejscie w życie tzw. "babciowego". To program, w ramach którego można będzie otrzymać dodatkowe pieniądze na dziecko. O środki mogą się ubiegać rodzice maluchów do 3 lat, ale... nie wszyscy je dostaną. Jest pewna grupa osób, która została wyłączona ze świadczenia.
800 plus na każde dziecko stało się ważnym elementem w budżecie wielu polskich rodzin. Od pewnego czasu świadczenie to wypłacane jest rodzicom na każde dziecko. Okazuje się jednak, że są zakusy na zmianę tego stanu rzeczy. Ostatnio znów pojawiły się głosy, że 800 plus może czekać poważna reforma.
Jeśli pobierasz jakieś świadczenie na dziecko, musisz trzymać się terminów. Wniosek o pieniądze musi zostać złożony w określonym czasie, jeśli tego nie zrobisz, świadczenie może zostać w ogóle nie wypłacone, kwota może być też mniejsza. Nie masz pamięci do dat? Nie czekaj, 1 lipca to ważny termin.