Becikowe 2019 - komu przysługuje, wniosek, dokumenty do becikowego

2019-04-16 16:27 Anna Sierant
Becikowe 2019, becikowe noworodek
Autor: thinkstockphotos.com Becikowe 2019 - skorzystaj z pomocy finansowej dla młodych rodziców.

Kto w 2019 r. może otrzymać becikowe? Ile wynosi? Jakie są potrzebne dokumenty do becikowego, gdzie i  jak złożyć wniosek? Przeczytaj albo posłuchaj, co warto wiedzieć o becikowym.

Becikowe to jednorazowa zapomoga przysługująca z tytułu urodzenia żywego dziecka. Zapomoga ta wypłacana jest od 2006 roku.

Z artykułu dowiesz się:

Becikowe 2019. Posłuchaj czy masz prawo do zapomogi i jakie złożyć dokumenty. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami

Kto może starać się o becikowe?

Becikowe przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka
 • opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby w 2019 r. dostać becikowe?

Na poczatku becikowe przysługiwało wszystkim rodzicom. Na mocy Ustawy z dn. 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych to się zmieniło. Od tego czasu becikowe mogą otrzymać jedynie te rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto.

Drugim warunkiem jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, że przyszła mama pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.

Zobacz, co polecamy:

Ile wynosi becikowe w 2019 r.?

Kwota becikowego od lat pozostaje niezmienna. Na podstawie Ustawy z dn. 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych za urodzenie żywego dziecka przysługuje 1000 zł.

Zapomoga ta jest przyznawana dla każdego nowo narodzonego dziecka, więc rodzice bliźniaków otrzymają 2000 zł, trojaczków – 3000 zł itd.

Czy becikowe jest zwolnione z podatku?

Tak, becikowe jest zwolnione z podatku i może je odebrać matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Za złożenie wniosku o zapomogę nie jest wymagana żadna opłata.

Jak złożyć wniosek o becikowe?

Wniosek o becikowe można złożyć do 12 miesięcy po urodzeniu dziecka. Dziecko powinno już posiadać swój PESEL. Wniosek o becikowe składa się w urzędzie zajmującym się wypłatą świadczeń rodzinnych w danej gminie, np. wydział spraw społecznych w urzędzie gminy (miasta) albo miejscowy ośrodek pomocy społecznej.

Pobierz wzór wniosku o becikowe >> (źródło: obywatel.gov.pl)

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o becikowe?

Wśród warunków, które należy spełnić, by otrzymać zapomogę, czyli becikowe, jest również przedstawienie odpowiednich dokumentów. Niezbędne są:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany) odpis zupełny aktu urodzenia
 • kserokopię dowodu osobistego rodzica wnioskującego o becikowe oraz jego małżonka/-nki
 • zaświadczenie lekarskie o objęciu matki opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży do dnia porodu, wydawane przez lekarza lub położną; zaświadczenia nie muszą składać osoby, które przysposobiły dziecko lub są jego prawnymi bądź faktycznymi opiekunami; zaświadczenie można pobrać za strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 • oświadczenie, że nie odebrano jeszcze becikowego na dane dziecko
 • dokumenty z urzędu skarbowego, które potwierdzają wysokość dochodów rodziny za ubiegły rok. Ich lista może nieco się różnić w zależności od urzędu. Uwaga okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że jeśli wniosek o becikowe złożysz do 31 paździenika br., to powinnaś dołączyć zaświadczenie o dochodach za rok 2015. A gdy będziesz się starać o becikowe po 31 października 2017 r., wtedy trzeba brać pod uwagę dochody z 2016 r.
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • oświadczenia członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
 • zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych
 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem
 • w przypadku opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka – dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną/faktyczną.

Zobacz:

Jakie wydatki wiążą się z utrzymaniem dziecka

Przerwa w pracy na karmienie piersią - kiedy przysługuje?

Gdzie składać dokumenty do becikowego?

Wniosek i pozostałe dokumenty składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania.

Jak długo czeka się na becikowe?

Decyzja administracyjna o przyznaniu zapomogi musi być wydana do 30 dni od momentu przedstawienia niezbędnych dokumentów. Rodzice otrzymają becikowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożyli wniosek, jeśli został on złożony do 10. dnia danego miesiąca. Jeśli nastąpiło to po 10. dniu miesiąca - otrzymają becikowe do końca miesiąca następnego.

Czytaj: 500 plus na pierwsze dziecko – kiedy i gdzie złożyć wniosek

Komu nie przysługuje becikowe?

Na otrzymanie zapomogi nie mogą liczyć matki, które:

 • nie złożyły wniosku o jej przyznanie w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub od dnia objęcia dziecka ochroną prawną bądź jego przysposobienia; w przypadku przysposobienia należy złożyć wniosek nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia
 • nie pozostawały pod opieką medyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży aż do porodu; konieczne jest również co najmniej 3-krotne wykonanie obowiązkowych badań.

Czy mieszkając za granicą, można otrzymać becikowe?

Według Ustawy z dn. 28 listopada 2003 roku zapomogi przysługują obywatelom Polski, którzy mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przyjmowania becikowego. Jednak becikowe to zapomoga jednorazowa, więc trudno urzędnikowi udowodnić, że dana osoba w Polsce nie mieszka.

Czytaj:

Urlop macierzyński 2019 - komu przysługuje, dokumenty, wniosek

Urlop ojcowski 2019 - wniosek, dokumenty, wynagrodzenie

Kup e-poradnik
Pieniądze na dziecko

Autor: Redakcja

Z poradnika dowiesz się:

 • komu przysługuje urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowaczy
 • czy na każdym z tych urlopów dostaje się zasiłek macierzyński
 • co trzeba zrobić, by otrzymać: becikowe, 500 plus, kosiniakowe
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

W nowym M jak Mama o tym, dlaczego w ciąży boli kręgosłup i jak można sobie pomóc w takiej sytuacji. A także: jakie formalności trzeba załatwić po urodzeniu dziecka, kiedy warto kupić niemowlakowi szumiącą zabawkę i jak przystawiać malca do piersi.

Kup dostęp od 2,50 zł
mjm 12/19
KOMENTARZE
Thundercat
|

Może ktoś tutaj mi pomoże. Syn urodził się 10 stycznia 2018r. Wniosek złożyliśmy 5 stycznia 2019r. Czy dochody powinny liczyć się z 2017r, czy 2018r? ( w 2017 niestety nieznacznie przekroczyliśmy granicę, w 2018r byśmy się zmieścili.

morarz
|

dokładnie, chory kraj. Niesprawiedliwe to jest.

Aga
|

Jestem w tej samej sytuacji co wy, nie przysługuje nam ani becikowe, ani 500 plus. Co z tego, że teoretycznie mamy dochody które nie kwalifikują się na jakikolwiek zasiłek, jak 1 cała pensja idzie nam na kredyt hipoteczny...Nie wyciągamy łapę po mieszkanie socjalne tylko sami pracujemy na to, aby mieć gdzie mieszkać, za to takim nierobom należy się wszystko wrrr :/ Najchętniej to bym stąd wyjechała, bo mam dosyć tego beznadziejnego państwa, no ale cóż maż nie chce....

Andrzej
|

Jestem ojcem dwóch córek. Z racji, że żona nie ma cierpliwości do urzędników większość spraw załatwiam ja(z góry zaznaczę, że cierpliwosci też nie mam ale jestem bardziej dociekliwy) . Proszę sobie wyobrazić sytuację,, że w ostatnim roku zanim nam się urodziło dziecko pracowalismy z żoną na różnych umowach, o pracę, zlecenie, ja miałem działalność sezonowa która po sezonie zawieszalem. Ale dl A ułatwienia sprawy rozliczykismy się razem z żoną u księgowego na koniec roku żeby mieli "urzędnicy" wszystko czarno na białym, nawet wyliczył już im średni dochod na członka rodziny . I teraz finał-pani z urzędu jak zobaczyła naszą sytuację :stwierdziła, że rozliczenie księgowe ja nie urządza (choć jest sporządzone na podstawie wszystkich rozliczeń z urzędem skarbowym itp) i że musimy jej dostarczyć wszystkie umowy zlecenia, na których pracowaliśmy, odpisy z zakladow pracy, dokumenty na zawieszenie i odwiedzenie mojej działalności !!! Paranoja!!!!!! Ostatecznie trochę wyzwalem Panią twierdząc, że nie ma takiego prawa rządać w wszystkim zaświadczeń skoro ma wyliczenie z urzędu!Sprawa ciągnęła się długo ale finalnie po 3 miesiącach otrzymaliśmy becikowe. ŻYCZĘ wszystkim rodzicom wytrwałości

Agata Brodkiewicz
|

Wiecie co, wkurza mnie to. Będę mieć dziecko, ale nie przysługują mi ZADNE dodatki. Ani becikowe, ani 500plus, tym bardziej nie kosiniakowe, bo jestem zatrudniona na umówie o prace. Jak to jest, ze te dodatki nie przysługują dokładnie ludziom, z których zasuwania są finansowane? Opiekę medyczna w czasie ciąży opłacam sobie sama prywatnie, bo strach się zdać na opiekę publiczna ani nawet na Medicover. Cała resztę tez pokryjemy sami z mężem, nie ma problemu. Tylko nie mam ochoty odejmować dziecku od ust, żeby z moich dochodów dodawano jakimś ludziom, którym nie chce się pracować.

Konrad
|

A ja nie zgadzam się z okresem rozliczeniowym jaki jest podany przy dochodach rodziców. Dzisiaj otrzymałem odpowiedź z Centrum Świadczeń w Szczecinie, że wyliczają za ostatni pełny rok kalendarzowy (obecnie mamy listopad 2018 rok, więc wyliczą za caly 2017). I jeszcze bardzo istotna rzecz, jeżeli w tym roku rozliczeniowym nie zmieniliście pracy, to oni sami wystąpią do Skarbówki o takie dochód roczny, jak jest inaczej, to sami wnioskujecie. Potrzebujecie jedynie zaświadczenie o odbyciu badania do 10-go tygodnia ciąży.

Aneta Guzowska
|

U Nas było to samo, z czego Pan bezczelnie stwierdził, że mielibyśmy łatwiej jakbyśmy razem z mężem byli bezrobotni od roku 2016... Normalnie po raz kolejny Państwo pokazuje jak chętnie wspiera patologie...

Karolka
|

To mogła ze Pani dzieci nie robić skoro wiedziała jakie są warunki .

Kosi
|

Mój mąż musiał dostarczyć wszystkie umowy z ostatniego roku, pomimo zaswiadczenia z us o dochodach więc dla świętego spokoju radze dostarczyć. Poprostu Pani w MOPR była troche tępa i nie umiała ogarnąć zaświadczenia z US. Dla 1000 zł nie warto się kłócić. Pozdrawiam

Tato Robson
|

Witam, u mnie w MOPSie oczekują ode mnie i małżonki zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu. Czy to jest normalne ? Po pierwsze w wymaganych dokumentach do becikowego nie ma mowy o zaświadczeniu o zatrudnieniu. Po drugie muszę przecież dostarczyć PIT, czyli płacę podatki itd. I tak mnie to nurtuje... po co to zaświadczenie ?