Becikowe 2022 - komu przysługuje, wniosek, dokumenty do becikowego

2022-01-11 14:57

Kto w 2022 r. może otrzymać becikowe? Ile wynosi? Jakie są potrzebne dokumenty do becikowego, gdzie i  jak złożyć wniosek? Przeczytaj albo posłuchaj, co warto wiedzieć o becikowym.

Becikowe 2019, becikowe noworodek
Autor: thinkstockphotos.com Becikowe 2019 - skorzystaj z pomocy finansowej dla młodych rodziców.

Spis treści

 1. Kto może starać się o becikowe?
 2. Jakie warunki trzeba spełnić, aby w 2022 r. dostać becikowe?
 3. Ile wynosi becikowe w 2022 r.?
 4. Czy becikowe jest zwolnione z podatku?
 5. Jak złożyć wniosek o becikowe?
 6. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o becikowe?
 7. Gdzie składać dokumenty do becikowego?
 8. Jak długo czeka się na becikowe?
 9. Komu nie przysługuje becikowe?
 10. Czy mieszkając za granicą, można otrzymać becikowe?

Becikowe to jednorazowa zapomoga przysługująca z tytułu urodzenia żywego dziecka. Zapomoga ta wypłacana jest od 2006 roku. W roku 2022 nie zmienią się przepisy dotyczące wymogów i zasad wypłacania becikowego.

Z artykułu dowiesz się:

 1. Kto może starać się o becikowe?
 2. Jakie warunki trzeba spełnić, aby w 2022 r. dostać becikowe?
 3. Ile wynosi becikowe w 2022 roku?
 4. Czy becikowe jest zwolnione z podatku?
 5. Jak złożyć wniosek o becikowe?
 6. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o becikowe?
 7. Gdzie składać dokumenty do becikowego?
 8. Jak długo czeka się na becikowe?
 9. Komu nie przysługuje becikowe?
 10. Czy mieszkając za granicą można otrzymać becikowe?
M jak mama - Becikowe - kto może je otrzymać? Ile wynosi zapomoga? 

Kto może starać się o becikowe?

Becikowe przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka
 • opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby w 2022 r. dostać becikowe?

Na początku becikowe przysługiwało wszystkim rodzicom. Na mocy Ustawy z dn. 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych to się zmieniło. Od tego czasu becikowe mogą otrzymać jedynie te rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto.

Drugim warunkiem jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, że przyszła mama pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.

Czytaj: Jakie nazwisko może nosić dziecko?

Ile wynosi becikowe w 2022 r.?

Kwota becikowego od lat pozostaje niezmienna. Na podstawie Ustawy z dn. 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych za urodzenie żywego dziecka przysługuje 1000 zł.

Zapomoga ta jest przyznawana dla każdego nowo narodzonego dziecka, więc rodzice bliźniaków otrzymają 2000 zł, trojaczków – 3000 zł itd.

Czy becikowe jest zwolnione z podatku?

Tak, becikowe jest zwolnione z podatku i może je odebrać matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Za złożenie wniosku o zapomogę nie jest wymagana żadna opłata.

Jak złożyć wniosek o becikowe?

Wniosek o becikowe można złożyć do 12 miesięcy po urodzeniu dziecka. Dziecko powinno już posiadać swój PESEL. Wniosek o becikowe składa się w urzędzie zajmującym się wypłatą świadczeń rodzinnych w danej gminie, np. wydział spraw społecznych w urzędzie gminy (miasta) albo miejscowy ośrodek pomocy społecznej.

Pobierz wzór wniosku o becikowe >> (źródło: obywatel.gov.pl)

Co powinno znaleźć się w wyprawce dla noworodka? Zobacz

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o becikowe?

Wśród warunków, które należy spełnić, by otrzymać zapomogę, czyli becikowe, jest również przedstawienie odpowiednich dokumentów. Niezbędne są:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany) odpis zupełny aktu urodzenia
 • kserokopię dowodu osobistego rodzica wnioskującego o becikowe oraz jego małżonka/-nki
 • zaświadczenie lekarskie o objęciu matki opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży do dnia porodu, wydawane przez lekarza lub położną; zaświadczenia nie muszą składać osoby, które przysposobiły dziecko lub są jego prawnymi bądź faktycznymi opiekunami; zaświadczenie można pobrać za strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 • oświadczenie, że nie odebrano jeszcze becikowego na dane dziecko
 • dokumenty z urzędu skarbowego, które potwierdzają wysokość dochodów rodziny za ubiegły rok. Ich lista może nieco się różnić w zależności od urzędu. Uwaga okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że jeśli wniosek o becikowe złożysz do 31 października 2022 r., to powinnaś dołączyć zaświadczenie o dochodach za rok 2020. A gdy będziesz się starać o becikowe po 31 października 2022 r., wtedy trzeba brać pod uwagę dochody z 2021 r.
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • oświadczenia członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
 • zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych
 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem
 • w przypadku opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka – dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną/faktyczną.

Zobacz: Jakie wydatki wiążą się z utrzymaniem dziecka

Przerwa w pracy na karmienie piersią - kiedy przysługuje?

Gdzie składać dokumenty do becikowego?

Wniosek i pozostałe dokumenty składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania.

Jak długo czeka się na becikowe?

Decyzja administracyjna o przyznaniu zapomogi musi być wydana do 30 dni od momentu przedstawienia niezbędnych dokumentów. Rodzice otrzymają becikowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożyli wniosek, jeśli został on złożony do 10. dnia danego miesiąca. Jeśli nastąpiło to po 10. dniu miesiąca - otrzymają becikowe do końca miesiąca następnego.

Czytaj: 500 plus na pierwsze dziecko – kiedy i gdzie złożyć wniosek

Komu nie przysługuje becikowe?

Na otrzymanie zapomogi nie mogą liczyć matki, które:

 • nie złożyły wniosku o jej przyznanie w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub od dnia objęcia dziecka ochroną prawną bądź jego przysposobienia; w przypadku przysposobienia należy złożyć wniosek nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia
 • nie pozostawały pod opieką medyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży aż do porodu; konieczne jest również co najmniej 3-krotne wykonanie obowiązkowych badań.

Czy mieszkając za granicą, można otrzymać becikowe?

Według Ustawy z dn. 28 listopada 2003 roku zapomogi przysługują obywatelom Polski, którzy mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przyjmowania becikowego. Jednak becikowe to zapomoga jednorazowa, więc trudno urzędnikowi udowodnić, że dana osoba w Polsce nie mieszka.

Czytaj: Urlop macierzyński 2021 - komu przysługuje, dokumenty, wniosek

Urlop ojcowski 2021 - wniosek, dokumenty, wynagrodzenie

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza