Ci uczniowie mogą dostać dodatkowe 2,5 tys. zł. Trzeba jednak spełnić jeden smutny warunek

2023-07-17 10:30

Zasiłek losowy to wsparcie dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych lub którzy doznali z tego powodu strat zarówno materialnych, jak i psychicznych. W ramach takiej pomocy dzieci mogą otrzymać fundusze na cele edukacyjne i wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne. Kto może ubiegać się o zasiłek losowy?

dziecko idące za rękę z rodzicem, na tle pola
Autor: Getty images Ci uczniowie mogą dostać dodatkowe 2,5 tys. zł. Trzeba jednak spełnić jeden smutny warunek

Nie żyjemy w rejonach dotykanych przez susze czy trzęsienia ziemi, a jednak klęski żywiołowe co jakiś czas nawiedzają również nasz kraj. Upalne lato zawsze wiąże się z ryzykiem nawałnic czy pożarów, największa powódź ostatnich dekad miała miejsce również latem.

Od 2021 roku funkcjonuje zasiłek losowy na cele edukacyjne, pomoc uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomoc w formie zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych.

Spis treści

  1. Dla kogo zasiłek losowy?
  2. Ile wynosi zasiłek losowy dla uczniów?
  3. Jeszcze tylko dwa lata
Urlop macierzyński. Komu przysługuje?

Dla kogo zasiłek losowy?

Zasiłek losowy to jednorazowa pomoc finansowa dla dzieci, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych czy innych zdarzeń losowych, takich jak nawałnice, huragany, gradobicia czy powodzie. Zasiłek przyznawany jest dzieciom uczęszczającym do zerówki (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne) i uczniowie wszystkich typów szkół dziennych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r., pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne udziela się tym dzieciom, których rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi odpowiednio w 2022 r., 2023 r. lub 2024 r. w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi, zwanych dalej „żywiołem”- czytamy w rozporządzeniu.

Czytaj również: Zasiłek rodzinny na dziecko w 2022 roku – dokumenty, dochód, ile wynosi rodzinne

800 plus to nie koniec. Rząd zapowiada: rodzice dostaną więcej

Ile wynosi zasiłek losowy dla uczniów?

Zasiłek losowy ma formę pieniężna: wynosi 1000 zł na jedno dziecko. Możliwe jest również dofinansowanie wyjazdu terapeutycznego - maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu wynosi 1 540 zł na ucznia. Ponieważ oba rodzaje wsparcia można łączyć, dlatego zasiłek losowy na jedno dziecko może wynieść nawet nawet 2540 zł.

Zasiłek w wysokości 1000 zł mogą otrzymać wszystkie dzieci spełniające wyżej wymienione warunki. Z wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub zajęcia terapeutyczno-edukacyjne przeznaczone są dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów, kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jeszcze tylko dwa lata

Warto dodać, że cytowane rozporządzenie dotyczy programu rządowego przewidzianego na lata 2022–2024. Oznacza to, że w obowiązującej formie zasiłki wypłacane będą jeszcze tylko przez 2 lata. W zapisie znajduje sie bowiem stwierdzenie, że pomoc przeznaczona jest dla dzieci i uczniów realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub uczęszczających do szkoły dziennej w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025.

Już po wakacjach ma wejść w życie nowy program "Aktywni Rodzice" (tzw. babciowe), w ramach którego będzie można otrzymać dofinansowanie do opieki nad dzieckiem w wieku żłobkowym. Dodatkowe pieniądze mogą się jednak wiązać z... podwyżkami. W obawie przed gwałtownym wzrostem opłat za żłobek rząd postanowił wprowadzić górną granicę tych opłat.
W lipcu 2024 roku wszystkich rodziców i opiekunów pobierających świadczenie 800 plus czekają zmiany. Dotyczą one terminów, które będą się nieco różnić od comiesięcznej standardowej wypłaty. Część świadczeniobiorców nie otrzyma przelewów na czas.
Podróż pociągiem to w dzisiejszych czasach nie lada atrakcja dla dzieci. Warto od czasu do czasu wybrać się na taką przejażdżkę choćby do sąsiedniego miasta. Póki dzieci są małe przysługuje im ulga 100 procent, zaś starszym 37-procentowa. By jednak móc z nich skorzystać trzeba posiadać przy sobie odpowiednie dokumenty.
Od 1 lipca możemy składać wnioski o 300 plus. To jednorazowe wsparcie, z którego korzysta większość rodziców uczniów. Niektórzy mogą liczyć na kolejne 100 zł na wyprawkę szkolną - ten dodatek nie jest jednak skierowany do wszystkich, może starać się o niego tylko konkretna grupa. Sprawdź, czy ciebie to dotyczy.
Już w październiku ruszy program, który wprowadza nowe świadczenia pieniężne dla rodzin. Jak wyjaśnia ZUS, ma on ułatwić rodzicom pogodzenie opieki nad dzieckiem z aktywizacją zawodową. Na czym dokładnie polega Aktywny Rodzic i kto z niego skorzysta? Wyjaśniamy.
Świadczenia dla rodziców to nie tylko pieniądze, które można otrzymywać regularnie, ale i te wypłacane jednorazowo. Po narodzinach dziecka możemy wnioskować o różnego rodzaju dodatki czy zapomogi. Na jakie wsparcie mogą liczyć rodziny z dziećmi? Sprawdź, jakie dokumenty po porodzie złożyć.
Rodzice maluchów z niecierpliwością czekają na wejscie w życie tzw. "babciowego". To program, w ramach którego można będzie otrzymać dodatkowe pieniądze na dziecko. O środki mogą się ubiegać rodzice maluchów do 3 lat, ale... nie wszyscy je dostaną. Jest pewna grupa osób, która została wyłączona ze świadczenia.
800 plus na każde dziecko stało się ważnym elementem w budżecie wielu polskich rodzin. Od pewnego czasu świadczenie to wypłacane jest rodzicom na każde dziecko. Okazuje się jednak, że są zakusy na zmianę tego stanu rzeczy. Ostatnio znów pojawiły się głosy, że 800 plus może czekać poważna reforma.
Jeśli pobierasz jakieś świadczenie na dziecko, musisz trzymać się terminów. Wniosek o pieniądze musi zostać złożony w określonym czasie, jeśli tego nie zrobisz, świadczenie może zostać w ogóle nie wypłacone, kwota może być też mniejsza. Nie masz pamięci do dat? Nie czekaj, 1 lipca to ważny termin.
800 plus po rozwodzie to temat, który interesuje rodziców, podejmujących decyzję o rozstaniu. Czy w takiej sytuacji świadczenie wychowawcze przepada? 800 zł na dziecko bywa istotną częścią domowego budżetu, nie chcemy tego tracić. Jest jeszcze jedno pytanie: czy 800 plus wpływa na wysokość alimentów?
Wśród świadczeń dla rodziców jest jednorazowe wsparcie na wyprawkę szkolną. Chociaż przysługuje bez względu na dochód rodziny i na każde uczące się dziecko, nie dostaniemy go z automatu - musimy złożyć wniosek. Jeśli zależy ci na szybkiej wypłacie, najbliższy poniedziałek zaznacz w kalendarzu kółeczkiem.
Rodzice, którzy chcą pobierać 800 plus muszą pamiętać przede wszystkim o dwóch rzeczach. Po pierwsze: to świadczenie, które przyznawane jest na konkretny okres, po drugie: musimy złożyć wniosek. Jak pokazują statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wiele osób o tym zapomniało.