Zasiłek rodzinny na dziecko w 2022 roku – dokumenty, dochód, ile wynosi rodzinne

2022-01-11 14:55

Zasiłek rodzinny na dziecko jest świadczeniem pieniężnym dla rodzin o niskim dochodzie. Celem zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Na jakich zasadach wypłacane jest to świadczenie rodzinne i jak nabyć do niego prawo?

Zasiłek rodzinny
Autor: thinkstockphotos.com Na jakich zasadach wypłacany jest zasiłek rodzinny i jak nabyć do niego prawo?

Spis treści

 1. Zasiłek rodzinny – co to za świadczenie?
 2. Komu przysługuje zasiłek rodzinny?
 3. Zasiłek rodzinny – komu nie przysługuje?
 4. Ile wynosi zasiłek rodzinny
 5. Zasiłek rodzinny - dokumenty
 6. Dochód do zasiłku rodzinnego - kryteria
 7. Dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny – co to za świadczenie?

Zasiłek rodzinny (tzw. rodzinne) to świadczenie pieniężne, będące pomocą finansową dla rodzin, których sytuacja materialna jest ciężka. Świadczenie to finansowane jest z budżetu państwa i jest przyznawane na podstawie kryterium dochodowego.

Zasiłek rodzinny ma zapewnić rodzinom pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Do tych wydatków możemy zaliczyć np. zakup ubrań czy też wyprawki szkolnej, dlatego na świadczenie nie mogą liczyć bezdzietne małżeństwa.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Upoważnionymi do otrzymywania zasiłku rodzinnego są:

 • rodzice lub opiekunowie prawni dziecka,
 • opiekunowie faktyczni dziecka (osoba, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
 • osoby uczące się (maksymalnie do 24. roku życia).

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka do momentu, gdy dziecko ukończy 18 lat lub do chwili zakończenia nauki w szkole (nie dłużej niż do 21. roku życia).

W sytuacji, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym), świadczenie jest wypłacane rodzicom lub opiekunom do 24. roku życia dziecka (pod warunkiem, że dziecko kontynuuje naukę).

Zobacz także:

Zasiłek macierzyński a umowa-zlecenie

Zasiłek macierzyński a prowadzenie działalności gospodarczej

Zasiłek rodzinny – komu nie przysługuje?

Zasiłku rodzinnego nie otrzymają:

 • dzieci lub osoby uczące się, które wstąpiły w związek małżeński,
 • dzieci przebywające w placówkach zapewniających im całodobową opiekę i utrzymanie (także piecza zastępcza),
 • osoby uczące się przebywające w placówkach zapewniających im całodobową opiekę i utrzymanie,
 • pełnoletnie dzieci lub osoby uczące się, które otrzymały zasiłek rodzinny na własne dziecko,
 • osoby samotnie wychowujące dzieci bez zasądzonych świadczeń alimentacyjnych od jednego rodzica na rzecz dziecka, z wyjątkiem gdy: rodzice lub rodzic dziecka nie żyją, ojciec dziecka pozostaje nieznany, powództwo o świadczenia alimentacyjne od drugiego rodzica zostało oddalone, sąd nakazał jednemu rodzicowi ponosić całkowity koszt utrzymania dziecka i nie zasądził alimentów od drugiego rodzica, członkowi rodziny przysługuje zasiłek rodzinny za granicą (chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej). 

Czytaj: Rodzina 500 plus: zasady przyznawania świadczenia wychowawczego

500 zł na dziecko, becikowe i inne przywileje, na jakie mogą liczyć samotne matki

Ile wynosi zasiłek rodzinny

Wysokość zasiłku rodzinnego jest uzależniona od wieku dziecka. I tak:

 • w przypadku dziecka do 5. roku życia – zasiłek wynosi 95 zł miesięcznie,
 • w przypadku dziecka między 5. a 18. rokiem życia – zasiłek wynosi 124 zł miesięcznie,
 • w przypadku dziecka uczącego się, w wieku między 18. a 24. rokiem życia – zasiłek wynosi 135 zł miesięcznie.

Zasiłek rodzinny - dokumenty

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego składa się  w instytucjach gminnych (m. in. w powiatowych centrach rodziny i w ośrodkach pomocy społecznej). Podstawowym kryterium przyznawania zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. Poziom dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty określonej przez ustawodawcę.

Dochód do zasiłku rodzinnego - kryteria

Prawo do zasiłku ma ta rodzina, której dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż:

 • 674 zł.

Jeżeli w rodzinie jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu umiarkowanym lub znacznym), próg dochodowy jest wyższy i wynosi:

 • 764 zł.

Uwaga! Od dnia 1.01.2016 funkcjonuje zasada „złotówka za złotówkę”, według której rodzina przekraczająca próg dochodowy nie jest automatycznie pozbawiana zasiłku, ale jej świadczenie jest pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony próg dochodowy.

Tak jest tylko w przypadku, gdy kwota przekroczenia progu pomnożona przez liczbę członków rodziny nie jest wyższa niż sumaryczna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi określonej rodzinie. Jeżeli wyliczony zasiłek  wraz z dodatkami według zasady złotówka za złotówkę wyniesie mniej niż 20 złotych – świadczenia te nie będą przysługiwać.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

 • z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe),
 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
Pierwsze wypłaty 1500 zł z tytułu "babciowego" na konta rodziców mają wpłynąć jeszcze w tym roku. Okazuje się jednak, że nie wszyscy rodzice dzieci w wieku od 1 do 3 lat dostaną pieniądze. Jedna grupa wydaje się być wykluczona.
300 plus to świadczenie, o którym wie większość rodziców uczniów. Na wyprawkę szkolną możemy dostać kolejne 100 zł jednorazowego wsparcia. Te środki nie są jednak przeznaczone dla wszystkich, o ich wypłatę może wnioskować tylko określona grupa.
"Aktywny rodzic" to trzy nowe świadczenia, które mają wspierać pracujących rodziców małych dzieci. "Likwidujemy bariery, które powodowały, że nie mogli decydować się na jednoczesne łączenie życia rodzinnego z życiem zawodowym" - podkreśliła wiceministra Aleksandra Gajewska.
W tym roku rodzice mogą wysłać dzieci na 9-dniowy wypoczynek, za który w dużej mierze nie będą musieli płacić z własnej kieszeni. Dofinansowanie do wyjazdu w góry lub nad morze wyniesie nawet 1200 zł.
800 plus nie jest przyznawane z automatu, aby uzyskać prawo do świadczenia, musimy złożyć wniosek. Nie robimy tego jednorazowo, ale na każdy nowy okres świadczeniowy. A ten niedługo się rozpoczyna. Co to znaczy? Jeśli dalej chcesz otrzymywać 800 zł na dziecko, musisz się pospieszyć.
Rok szkolny jeszcze się nie skończył, a wielu rodziców już rozmyśla o wydatkach, które czekają ich we wrześniu. A tych nie brakuje. Jeśli chcesz odpowiednio wcześniej wszystko zaplanować i mieć spokojną głowę w wakacje, zobacz, jakie są świadczenia dla uczniów.
Rząd chce uszczelnić przepisy dotyczące wypłacania 800 plus na każde dziecko. Okazuje się, że od połowy 2025 roku w określonych przypadkach świadczenie nie będzie już wypłacane. Kto nie otrzyma pieniędzy?
800 plus przyznawane jest na konkretny okres świadczeniowy. Jeśli chcesz w dalszym ciągu je pobierać i zależy ci na tym, aby było wypłacane bez przerwy, musisz dotrzymać konkretnego terminu. Nie złożyłaś wniosku o 800 plus? To już ostatni dzwonek.
Jeśli dopiero będziesz rozliczać PIT, pamiętaj o uldze na dziecko. W tym roku można z niej skorzystać także mając jedno dziecko i to bez limitu dochodów. Zmiana dotyczy rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.
300 plus to standardowe świadczenie wypłacane na każdego ucznia, które pozwala na opłacenie wyprawki do szkoły. Nie wszyscy wiedzą o innym świadczeniu, o które niektórzy rodzice mogą wnioskować. Chodzi o dodatkowe pieniądze na ucznia.
Premier Donald Tusk zapowiada, że nadchodzi "koniec ery wykluczenia" i pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będą przysługiwały nie tylko na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Jak twierdzi, rodzice otrzymają wsparcie finansowe jeszcze w tym roku.
Rodzice na różnych etapach życia dzieci mogą skorzystać z różnych form wsparcia finansowego. Niektóre świadczenia przysługują jednorazowo, inne wypłacane są cykliczne. Różnią się również kryteria, które musimy spełnić - najczęstszym jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie.