Zasiłek macierzyński 2023 dłuższy o 3 miesiące i lepiej płatny. Co zmieniło się w zasiłkach macierzyńskich?

2023-05-15 10:47

Zasiłek macierzyński dłuższy o 9 tygodni i wyższy niż przed nowelizacją Kodeksu pracy — to tylko część korzystnych przepisów dla mam, które weszły w życie 26 kwietnia 2023 roku po nowelizacji przepisów. Co zmieniło się w zakresie wypłaty zasiłku macierzyńskiego i jakie wnioski należy złożyć, by otrzymać wyższe świadczenie?

Zasiłek macierzyński
Autor: Getty Images Po nowelizacji Kodeksu pracy zasiłek macierzyński będzie wyższy.

Nowelizacja Kodeksu pracy objęła również przepisy ustawy zasiłkowej. Od 26 kwietnia 2023 roku wydłużony został o 9 tygodni wymiar urlopu rodzicielskiego. Zmieniła się również wysokość zasiłku macierzyńskiego, który teraz wynosi 100 procent podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70 procent za okres urlopu rodzicielskiego.

Spis treści

  1. Ile wynosi zasiłek macierzyński po zmianach w Kodeksie pracy?
  2. Dłuższy urlop rodzicielski
  3. Dłuższy zasiłek macierzyński
  4. Przez ile czasu jest wypłacany zasiłek macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego?
  5. Jak uzyskać nowy zasiłek macierzyński?
  6. Do kiedy należy złożyć wniosek o nowy zasiłek macierzyński?
  7. Jednorazowe wyrównanie do zasiłku dla mam

Ile wynosi zasiłek macierzyński po zmianach w Kodeksie pracy?

Nowelizacja Kodeksu pracy zmieniła wysokość zasiłku macierzyńskiego. Od 26 kwietnia 2023 roku wynosi on 100 procent podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70 procent za okres urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek uśredniony za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przysługuje w wysokości 81,5 % podstawy wymiaru zasiłku. Jest to jednak uzależnione od tego, kiedy pracownica złoży wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Jeśli zrobi to do 21 dni po porodzie (albo po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza), będzie przysługiwał jej zasiłek w wysokości 81,5 procent.

Dłuższy urlop rodzicielski

Po nowelizacji Kodeksu pracy urlop rodzicielski został wydłużony o 9 tygodni, czyli o 3 miesiące, ale na wyłączność dla drugiego rodzica dziecka. To oznacza, że jeśli tata zdecyduje się skorzystać z dłuższego urlopu rodzicielskiego, może to zrobić i otrzyma za to świadczenie finansowe w wysokości 70 procent podstawy wymiaru zasiłku.

Przypominamy, że urlop rodzicielski nie jest obowiązkowy i nie przysługuje wyłącznie mamie dziecka. Należy się obojgu rodzicom i to oni decydują, kto z niego skorzysta (czy jedno z nich czy też oboje w częściach). Z dodatkowych 9 tygodni może skorzystać jednak wyłącznie drugi rodzic.

Dłuższy zasiłek macierzyński

W związku z wydłużeniem urlopu rodzicielskiego zmienia się również okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego, który zostaje wydłużony. Wysokość tego zasiłku będzie jednak inna niż wysokość podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. W czasie 9-tygodniowego dodatkowego urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński będzie wynosił 70 procent podstawy wymiaru zasiłku.

Przez ile czasu jest wypłacany zasiłek macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego?

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wypłacany jest przez:

  • 41 tygodni w przypadku urodzenia 1 dziecka
  • 43 tygodnie w przypadku urodzenia 2 lub większej liczby dzieci
  • 38 tygodni w szczególnych przypadkach, gdy rodzina zastępcza (niezawodowa) przyjmie na wychowanie dziecko do lat 7 (lub do 10 lat, jeśli dziecko ma odroczony obowiązek szkolny) lub gdy osoba ubezpieczona przyjmie na wychowanie dziecko do lat 14 i złoży wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Jak uzyskać nowy zasiłek macierzyński?

Aby uzyskać świadczenie na nowych zasadach, należy złożyć wniosek o przeliczenie wysokości zasiłku. Wniosek należy złożyć u płatnika, czyli u pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS-u. W przypadku pracodawcy lub zleceniodawcy wniosek powinien być złożony pisemnie, natomiast w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może być złożony przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS na formularzu POG.

Do kiedy należy złożyć wniosek o nowy zasiłek macierzyński?

Zmiany w Kodeksie pracy weszły w życie 26 kwietnia 2023 roku, dlatego wniosek o przeliczenie zasiłku należy złożyć jak najszybciej. Jak poinformował rzecznik ZUS, mamy mają na to czas tylko do 17 maja. Po tej dacie złożenie wniosku nie będzie już możliwe i zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości.

Jednorazowe wyrównanie do zasiłku dla mam

Po zmianach przepisów mamy, które nie wykorzystają ani jednego dnia zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 81,5 proc. w pierwszym roku życia dziecka (na podstawie długiego wniosku), będą mogły skorzystać z prawa do jednorazowego wyrównania. Aby je otrzymać, należy złożyć specjalny wniosek. Wyrównanie będzie wynosiło do 100 procent podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70 procent podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego.

Czytaj: Dodatki na dziecko w 2023 roku. Na te pieniądze możesz liczyć po urodzeniu

Jeśli chcesz nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze 500+, musisz ponownie złożyć wniosek. 500+ gwarantuje regularne wsparcie rodzicom wychowującym dzieci. Już można składać wnioski, nowością jest możliwość złożenia ich w rormie elektronicznej.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznawany jest do zasiłku rodzinnego. Jest to jednorazowe świadczenie rodzinne nadawane na wniosek rodziny - wynosi ono 100 zł, na każde uczące się dziecko. Kto i na jakich zasadach może domagać się przyznawania finansowego wsparcia w postaci dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?
Zasiłek macierzyński 2016 budzi wśród przyszłych matek, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą, wiele obaw. Na czym będą polegać wprowadzone zmiany i jaką kwotę będzie można otrzymać w ramach zasiłku macierzynskiego 2016?
Komu  przysługuje becikowe, ile wynosi i w jaki sposób można je otrzymać? Od 2016 roku wypłacane jest nowe świadczenie w związku z urodzeniem dziecka.
Świadczenia rodzinne w Polsce nijak się mają do tych za granicą. Zasiłki opiekuńcze w Norwegii czy Wielkiej Brytanii są wysokie i należą się wszystkim rodzicom, niezależnie od ich dochodu. Jest to jedna z przyczyn, dla których Polacy za granicą decydują się na zakładanie rodzin.
Sejm przyjął nowelizację ustawy o zwiększeniu ulg na dzieci. Wyższe ulgi będą dotyczyły osób o niskich dochodach oraz rodzin wielodzietnych. O ile się zwiększą?
Po urodzeniu dziecka trzeba odwiedzić kilka urzędów, by załatwić formalności. Są one niezbędne, by twój maluszek zyskał należne mu prawa. Trzeba zarejestrować noworodka w USC, zameldować go, uzyskać PESEL i ewentualnie becikowe.
Dobra wiadomość dla wielodzietnych rodzin - rząd zwiększy ulgi o 20 proc. na trzecie i kolejne dziecko. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1 668 zł do 2 tys. zł. Na czwarte i kolejne dziecko wzrośnie z 2 224 zł do 2,7 tys. zł.
Dawniej było prosto i bezproblemowo: becikowe na dziecko dostawali rodzice każdego nowo narodzonego dziecka. Teraz jest inaczej – trzeba spełniać kryterium dochodowe i dostarczyć wiele dokumentów. Zobacz, co trzeba zrobić, by otrzymać becikowe.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych w marcu domagali się od rządu podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości płacy minimalnej. 4 kwietnia Sejm przyjął ustawę, na mocy której zasiłek na dziecko niepełnosprawne będzie stopniowo rósł. Płacy minimalnej jednak teraz nie osiągnie. Kiedy to nastąpi i ile obecnie wynosi świadczenie dla niepełnosprawnych dzieci?
Utrzymanie dziecka to obowiązek rodziców, ale co wtedy, gdy matka jest niepełnoletnia? Czy NIeletnia matka może dostać zasiłek na dziecko? Kto występuje o zasiłek na dziecko w takiej sytuacji? Ile pieniędzy można otrzymać?
Wypełniając deklarację podatkową, możesz skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka. Ulgę na dziecko odliczamy w tym roku po raz ostatni w takim kształcie. Dowiedz się, jak dokonać odliczenia ulgi na dziecko i ile możesz w ten sposób zyskać.