Dodatki na dziecko w 2023 roku. Na te pieniądze możesz liczyć po urodzeniu

2023-01-31 9:20

Dodatki na dziecko w 2023 roku to - tak jak w ubiegłych latach - m.in. becikowe, kosiniakowe czy 500 plus. Ale kilka dodatków zmieni swoją wysokość, dlatego warto sprawdzić, jakie pieniądze na dziecko przysługują ci w 2023 roku.

matka z niemowleciem
Autor: Getty images Dodatki na dziecko w 2023 roku, Zobacz, na jakie pieniądze możesz liczyć po urodzeniu dziecka

Na jakie dodatki na dziecko mogą liczyć rodzice nowo narodzonego dziecka, a na jakie - starszego malucha? Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące zasiłków, świadczeń i innej pomocy od państwa, czyli wszystkich dodatków na dziecko w 2023 roku. 

Spis treści

 1. Dodatki na dziecko 2023 - 500 plus
 2. Dodatki na dziecko: becikowe 2023
 3. Zasiłek macierzyński w 2023
 4. Dodatek na dziecko 2023 - kosiniakowe
 5. RKO - 12 tysięcy na dziecko
 6. 400 plus na przedszkole i żłobek
 7. Dodatek na dziecko dla rodzin w trudnej sytuacji
 8. Świadczenia opiekuńcze na dziecko w 2023
 9. Ulga na dziecko
Urlop macierzyński. Komu przysługuje?

Dodatki na dziecko 2023 - 500 plus

500 plus to świadczenie, które od kilku lat otrzymują wszyscy rodzice, bez względu na liczbę dzieci, dochody czy inne kryteria. Jedynym warunkiem jest posiadanie obywatelstwa polskiego (w przypadku uchodźców z Ukrainy, niezbędne jest nadanie peselu).  

Od 1 lutego 2023 r. ruszy kolejny nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Wnioski będzie można składać do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia lub bankowości elektronicznej. 

Rodzice dzieci urodzonych  w okresie styczeń-maj powinni złożyć wnioski  w kolejnych miesiącach, w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. Wówczas prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca urodzenia się dziecka także za niepełny miesiąc.

Dodatki na dziecko: becikowe 2023

Becikowe to jednorazowa zapomoga finansowa od państwa w wysokości 1 tys. złotych przypadająca na każde nowo urodzone dziecko. Przyznawana jest w ciągu 12 miesięcy od narodzin.  Pieniądze na dziecko może otrzymać matka lub ojciec dziecka, a także opiekun prawny (w przypadku adopcji). 

Becikowe 2023 można otrzymać, jeśli miesięczny dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę nie przekraczać kwoty 1922 zł. Warunkiem udzielenia becikowego jest też fakt, że kobieta pozostawała w ciąży pod opieką medyczną najpóźniej od 10. tygodnia ciąży. Wnioski można składać w urzędzie gminy lub poprzez formularz online na portalu Emp@tia. 

Czytaj również: Zasiłek dla ojców będzie niższy niż macierzyński? Rząd tłumaczy: to błąd w obliczeniach

"To jest prawo każdego rodzica". Zobacz, co ci się należy, jeśli twoje dziecko jest przewlekle chore

Zasiłek macierzyński w 2023

Istotnym w budżecie dodatkiem na dziecko w 2023 roku jest zasiłek macierzyński wypłacany rodzicom przebywającym na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub rodzicielskim, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę albo tym, którzy dobrowolnie opłacali składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Rodzic na etacie ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości:

 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres 6 tygodni urlopu rodzicielskiego
 • 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku w pozostałych tygodniach urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński może być wypłacany w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru przez cały okres urlopu macierzyńskiego. Warto wiedzieć, że planowane są zmiany, o których przeczytasz TUTAJ.

Wniosek o zasiłek – wraz z zaświadczeniem o porodzie ze szpitala – należy złożyć w miejscu pracy.

Dodatek na dziecko 2023 - kosiniakowe

To odpowiednik zasiłku macierzyńskiego dla kobiet, które nie miały uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, czyli były bezrobotne, zatrudnione na umowy cywilno-prawne lub były studentkami.

Wniosek o kosiniakowe należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia porodu (mama dostanie wyrównanie za poprzednie miesiące). Wniosek złożony później oznacza wypłatę kosiniakowego tylko za miesiące pozostałe do ukończenia przez dziecko 1. roku życia.

Wysokość tego świadczenia to 1000 zł miesięcznie. W przypadku urodzenia jednego  dziecka jest ono wypłacane przez 52 tygodnie, po urodzeniu bliźniąt – przez 65 tygodni, trojaczków – 67 tygodni, czworaczków – 69 tygodni, a pięcioraczków – 71 tygodni. 

Świadczenie to wlicza się do dochodu rodziny.

RKO - 12 tysięcy na dziecko

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oferuje rodzicom nowe wsparcie. Od stycznia 2022 roku rodzice dwójki lub większej liczby dzieci w wieku od 12 do 36 miesiąca życia otrzymają dodatek na dziecko w wysokości 500 zł. Ten dodatek na dziecko nie jest uzależnionym od dochodów rodziny i jest zwolnione z podatku od osób fizycznych. 

Dotyczy to również rodziców, którzy w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w tym wieku. Warto tutaj dodać, że wiek pierwszego dziecka nie ma znaczenia – nawet jeśli jest już pełnoletnie, jego młodsze rodzeństwo otrzyma pieniądze z dodatkowego 500 plus.

Rodzice, którym przysługuje nowe świadczenie będą mogli dostać nowe świadczenia wypłacane co miesiąc w wysokości 500 zł na dziecko przez 24 miesiące lub co miesiąc w wysokości 1000 zł na dziecko, ale tylko przez 12 miesiące. Łączna suma świadczenia wynosi bowiem 12 tysięcy złotych.

Przyjmowania wniosków, tak jak w przypadku świadczenia 300 plus i 500 plus, odbywa się za pomocą portali: Portal Emp@tia, PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną.  

400 plus na przedszkole i żłobek

Rodzice jedynaków lub dzieci, które mają mniej niż 12 miesięcy lub więcej niż 36 mogą ubiegać się o dofinansowanie żłobka, przedszkola lub do dziennego opiekuna. Świadczenie w wysokości 400 zł i przysługiwać będzie dzieciom do 3. roku życia i będzie przekazywane bezpośrednio do placówki.   

Wniosek o 400 plus należy złożyć na takich samych zasadach, co wniosek o 500 plus w ciągu dwóch miesięcy od momentu, od którego dziecko zacznie chodzić do żłobka czy przedszkola.

Dodatek na dziecko dla rodzin w trudnej sytuacji

Zasiłek rodzinny jest uzależniona od wieku dziecka i dochodu w rodzinie. Przysługuje rodzicom uzyskującym najniższe dochody.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, dochód na osobę w rodzinie (miesięcznie) nie może przekraczać 674 zł netto, a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł netto. warto pamiętać, że świadczenie 500 zł nie jest wliczane do dochodu.

Zasiłek rodzinny jest niewielki i wynosi 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do pięciu lat, 124 zł na dziecko w wieku 6–18 lat oraz 135 zł na dziecko w wieku 19–23 lata.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

 • dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka - tzw. drugie becikowe, czyli jednorazowy zasiłek w wysokości 1000 zł;
 • dodatek do zasiłku, tzw. zasiek wychowawczy z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie wypłacane maksymalnie przez 24 miesiące w przypadku wychowywania jednego dziecka, 36 miesięcy – jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesięcy, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie: 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia lub 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego w wysokości 100 zł na dziecko raz na rok. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne; 
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców;
 • z tytuły wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 95 zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko. 

Czytaj również: Od stycznia znika ważna ulga dla samotnych rodziców. Jak rozliczyć PIT za 2022 rok?

Świadczenia opiekuńcze na dziecko w 2023

Świadczenia na dziecko z niepełnosprawnościami to:

 • zasiłek pielęgnacyjny – w kwocie 215,84 zł miesięcznie
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – w kwocie 620 zł miesięcznie; otrzymują go co miesiąc osoby, które nie mogą pracować, ponieważ opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 764 zł netto
 • świadczenie pielęgnacyjne – dla rodzica niepełnosprawnego dziecka, który musiał zrezygnować z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem  w wysokości 2458 zł (od 1 stycznia 2023). 

Ulga na dziecko

Ulga prorodzinna w czasie rozliczania podatku przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, które nie skończyły 18 lat, otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, nie skończyły 25 lat, ale nadal uczą się lub studiują, a ich dochody nie przekroczyły dwunastokrotności renty socjalnej.

Wysokość ulgi na dziecko wynosi 92,67 zł miesięcznie, jeśli mamy jedno lub dwoje dzieci (na każde dziecko) lub 166,67 zł - na trzecie dziecko.

Przy obliczaniu ulgi obowiązuje limit dochodów: 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka) i tyle samo w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
800 plus przyznawane jest na konkretny okres świadczeniowy. Jeśli chcesz w dalszym ciągu je pobierać i zależy ci na tym, aby było wypłacane bez przerwy, musisz dotrzymać konkretnego terminu. Nie złożyłaś wniosku o 800 plus? To już ostatni dzwonek.
Jeśli dopiero będziesz rozliczać PIT, pamiętaj o uldze na dziecko. W tym roku można z niej skorzystać także mając jedno dziecko i to bez limitu dochodów. Zmiana dotyczy rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.
300 plus to standardowe świadczenie wypłacane na każdego ucznia, które pozwala na opłacenie wyprawki do szkoły. Nie wszyscy wiedzą o innym świadczeniu, o które niektórzy rodzice mogą wnioskować. Chodzi o dodatkowe pieniądze na ucznia.
Premier Donald Tusk zapowiada, że nadchodzi "koniec ery wykluczenia" i pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będą przysługiwały nie tylko na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Jak twierdzi, rodzice otrzymają wsparcie finansowe jeszcze w tym roku.
Rodzice na różnych etapach życia dzieci mogą skorzystać z różnych form wsparcia finansowego. Niektóre świadczenia przysługują jednorazowo, inne wypłacane są cykliczne. Różnią się również kryteria, które musimy spełnić - najczęstszym jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie.
Mama 4 plus, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, to program wprowadzony pięć lat temu. Pieniądze są wypłacane od marca 2019 roku. Wbrew nazwie, środki może otrzymać zarówno matka, jak i ojciec, kluczowe jest spełnienie odpowiednich warunków. Niedawno wzrosła kwota przekazywana w ramach programu.
800 plus to świadczenie, które przysługuje każdemu dziecku do 18. roku życia. By jednak zachować ciągłość w jego wypłatach, należy w terminie składać wnioski na kolejne okresy świadczeniowe. Właśnie o tym przypomina ZUS w oficjalnym komunikacje. Jeśli chcesz, by 800 plus w okresie 2024/2025 wpływało na czas na twoje konto, musisz znać ten termin.
Jeśli dziecko jest wychowywane wyłącznie przez matkę, nawet jak ojciec posiada władzę rodzicielską, ulga na dziecko mu się nie należy. Takie są najnowsze interpretacje skarbówki w tej sprawie. Czy to znaczy, że matki są uprzywilejowane? Nie – zasada ta działa w obie strony.
Program "Laptop dla ucznia" zakładał, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej otrzyma komputer przenośny. Ledwo wystartował, a został został zawieszony. Jednak to nie koniec wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów. Program ma powrócić w formule "Cyfrowy uczeń".
Jeszcze w tym roku rodzice mogą otrzymać dodatkowy zastrzyk gotówki. Po wakacjach na konta młodych rodziców może trafić nawet 1500 złotych miesięcznie. Co trzeba zrobić, by je otrzymać?
Od stycznia 2024 roku rodzice dostają na dzieci nie 500, ale 800 złotych miesięcznie. Okazuje się jednak, że kwota ta nie jest obligatoryjna, a niektórzy mogą otrzymać pomniejszone świadczenie.
Dodatkowe świadczenie w wysokości 320 złotych przysługuje uczniom szkół podstawowych. Aby z niego skorzystać, trzeba spełnić jednak kryteria programu. Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze?

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza