Dodatki na dziecko w 2023 roku. Na te pieniądze możesz liczyć po urodzeniu

2023-01-31 9:20

Dodatki na dziecko w 2023 roku to - tak jak w ubiegłych latach - m.in. becikowe, kosiniakowe czy 500 plus. Ale kilka dodatków zmieni swoją wysokość, dlatego warto sprawdzić, jakie pieniądze na dziecko przysługują ci w 2023 roku.

matka z niemowleciem
Autor: Getty images Dodatki na dziecko w 2023 roku, Zobacz, na jakie pieniądze możesz liczyć po urodzeniu dziecka

Na jakie dodatki na dziecko mogą liczyć rodzice nowo narodzonego dziecka, a na jakie - starszego malucha? Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące zasiłków, świadczeń i innej pomocy od państwa, czyli wszystkich dodatków na dziecko w 2023 roku. 

Spis treści

 1. Dodatki na dziecko 2023 - 500 plus
 2. Dodatki na dziecko: becikowe 2023
 3. Zasiłek macierzyński w 2023
 4. Dodatek na dziecko 2023 - kosiniakowe
 5. RKO - 12 tysięcy na dziecko
 6. 400 plus na przedszkole i żłobek
 7. Dodatek na dziecko dla rodzin w trudnej sytuacji
 8. Świadczenia opiekuńcze na dziecko w 2023
 9. Ulga na dziecko
Urlop macierzyński. Komu przysługuje?

Dodatki na dziecko 2023 - 500 plus

500 plus to świadczenie, które od kilku lat otrzymują wszyscy rodzice, bez względu na liczbę dzieci, dochody czy inne kryteria. Jedynym warunkiem jest posiadanie obywatelstwa polskiego (w przypadku uchodźców z Ukrainy, niezbędne jest nadanie peselu).  

Od 1 lutego 2023 r. ruszy kolejny nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Wnioski będzie można składać do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia lub bankowości elektronicznej. 

Rodzice dzieci urodzonych  w okresie styczeń-maj powinni złożyć wnioski  w kolejnych miesiącach, w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. Wówczas prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca urodzenia się dziecka także za niepełny miesiąc.

Dodatki na dziecko: becikowe 2023

Becikowe to jednorazowa zapomoga finansowa od państwa w wysokości 1 tys. złotych przypadająca na każde nowo urodzone dziecko. Przyznawana jest w ciągu 12 miesięcy od narodzin.  Pieniądze na dziecko może otrzymać matka lub ojciec dziecka, a także opiekun prawny (w przypadku adopcji). 

Becikowe 2023 można otrzymać, jeśli miesięczny dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę nie przekraczać kwoty 1922 zł. Warunkiem udzielenia becikowego jest też fakt, że kobieta pozostawała w ciąży pod opieką medyczną najpóźniej od 10. tygodnia ciąży. Wnioski można składać w urzędzie gminy lub poprzez formularz online na portalu Emp@tia. 

Czytaj również: Zasiłek dla ojców będzie niższy niż macierzyński? Rząd tłumaczy: to błąd w obliczeniach

"To jest prawo każdego rodzica". Zobacz, co ci się należy, jeśli twoje dziecko jest przewlekle chore

Zasiłek macierzyński w 2023

Istotnym w budżecie dodatkiem na dziecko w 2023 roku jest zasiłek macierzyński wypłacany rodzicom przebywającym na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub rodzicielskim, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę albo tym, którzy dobrowolnie opłacali składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Rodzic na etacie ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości:

 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres 6 tygodni urlopu rodzicielskiego
 • 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku w pozostałych tygodniach urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński może być wypłacany w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru przez cały okres urlopu macierzyńskiego. Warto wiedzieć, że planowane są zmiany, o których przeczytasz TUTAJ.

Wniosek o zasiłek – wraz z zaświadczeniem o porodzie ze szpitala – należy złożyć w miejscu pracy.

Dodatek na dziecko 2023 - kosiniakowe

To odpowiednik zasiłku macierzyńskiego dla kobiet, które nie miały uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, czyli były bezrobotne, zatrudnione na umowy cywilno-prawne lub były studentkami.

Wniosek o kosiniakowe należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia porodu (mama dostanie wyrównanie za poprzednie miesiące). Wniosek złożony później oznacza wypłatę kosiniakowego tylko za miesiące pozostałe do ukończenia przez dziecko 1. roku życia.

Wysokość tego świadczenia to 1000 zł miesięcznie. W przypadku urodzenia jednego  dziecka jest ono wypłacane przez 52 tygodnie, po urodzeniu bliźniąt – przez 65 tygodni, trojaczków – 67 tygodni, czworaczków – 69 tygodni, a pięcioraczków – 71 tygodni. 

Świadczenie to wlicza się do dochodu rodziny.

RKO - 12 tysięcy na dziecko

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oferuje rodzicom nowe wsparcie. Od stycznia 2022 roku rodzice dwójki lub większej liczby dzieci w wieku od 12 do 36 miesiąca życia otrzymają dodatek na dziecko w wysokości 500 zł. Ten dodatek na dziecko nie jest uzależnionym od dochodów rodziny i jest zwolnione z podatku od osób fizycznych. 

Dotyczy to również rodziców, którzy w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w tym wieku. Warto tutaj dodać, że wiek pierwszego dziecka nie ma znaczenia – nawet jeśli jest już pełnoletnie, jego młodsze rodzeństwo otrzyma pieniądze z dodatkowego 500 plus.

Rodzice, którym przysługuje nowe świadczenie będą mogli dostać nowe świadczenia wypłacane co miesiąc w wysokości 500 zł na dziecko przez 24 miesiące lub co miesiąc w wysokości 1000 zł na dziecko, ale tylko przez 12 miesiące. Łączna suma świadczenia wynosi bowiem 12 tysięcy złotych.

Przyjmowania wniosków, tak jak w przypadku świadczenia 300 plus i 500 plus, odbywa się za pomocą portali: Portal Emp@tia, PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną.  

400 plus na przedszkole i żłobek

Rodzice jedynaków lub dzieci, które mają mniej niż 12 miesięcy lub więcej niż 36 mogą ubiegać się o dofinansowanie żłobka, przedszkola lub do dziennego opiekuna. Świadczenie w wysokości 400 zł i przysługiwać będzie dzieciom do 3. roku życia i będzie przekazywane bezpośrednio do placówki.   

Wniosek o 400 plus należy złożyć na takich samych zasadach, co wniosek o 500 plus w ciągu dwóch miesięcy od momentu, od którego dziecko zacznie chodzić do żłobka czy przedszkola.

Dodatek na dziecko dla rodzin w trudnej sytuacji

Zasiłek rodzinny jest uzależniona od wieku dziecka i dochodu w rodzinie. Przysługuje rodzicom uzyskującym najniższe dochody.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, dochód na osobę w rodzinie (miesięcznie) nie może przekraczać 674 zł netto, a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł netto. warto pamiętać, że świadczenie 500 zł nie jest wliczane do dochodu.

Zasiłek rodzinny jest niewielki i wynosi 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do pięciu lat, 124 zł na dziecko w wieku 6–18 lat oraz 135 zł na dziecko w wieku 19–23 lata.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

 • dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka - tzw. drugie becikowe, czyli jednorazowy zasiłek w wysokości 1000 zł;
 • dodatek do zasiłku, tzw. zasiek wychowawczy z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie wypłacane maksymalnie przez 24 miesiące w przypadku wychowywania jednego dziecka, 36 miesięcy – jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesięcy, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie: 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia lub 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego w wysokości 100 zł na dziecko raz na rok. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne; 
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców;
 • z tytuły wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 95 zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko. 

Czytaj również: Od stycznia znika ważna ulga dla samotnych rodziców. Jak rozliczyć PIT za 2022 rok?

Świadczenia opiekuńcze na dziecko w 2023

Świadczenia na dziecko z niepełnosprawnościami to:

 • zasiłek pielęgnacyjny – w kwocie 215,84 zł miesięcznie
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – w kwocie 620 zł miesięcznie; otrzymują go co miesiąc osoby, które nie mogą pracować, ponieważ opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 764 zł netto
 • świadczenie pielęgnacyjne – dla rodzica niepełnosprawnego dziecka, który musiał zrezygnować z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem  w wysokości 2458 zł (od 1 stycznia 2023). 

Ulga na dziecko

Ulga prorodzinna w czasie rozliczania podatku przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, które nie skończyły 18 lat, otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, nie skończyły 25 lat, ale nadal uczą się lub studiują, a ich dochody nie przekroczyły dwunastokrotności renty socjalnej.

Wysokość ulgi na dziecko wynosi 92,67 zł miesięcznie, jeśli mamy jedno lub dwoje dzieci (na każde dziecko) lub 166,67 zł - na trzecie dziecko.

Przy obliczaniu ulgi obowiązuje limit dochodów: 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka) i tyle samo w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Jak rozliczyć ulgę na dziecko po rozwodzie? A jak, gdy mamy dziecko niepełnosprawne? Co z PIT-em, gdy mąż pracuje za granicą? Na te wszystkie pytania odpowiada Dorota Polańska, ekspertka podatkowa aplikacji Pitbot, i podpowiada rodzicom dobre rozwiązania.
Ulga prorodzinna to ulga wykorzystywana w naszym kraju najczęściej. Przysługuje rodzicom wychowującym dziecko, ale nie wszystkim. Wyjaśniamy, kto nie może odliczyć sobie ulgi na dziecko za rok 2022?
Dodatki na dziecko w 2023 roku to - tak jak w ubiegłych latach - m.in. becikowe, kosiniakowe czy 500 plus. Ale kilka dodatków zmieni swoją wysokość, dlatego warto sprawdzić, jakie pieniądze na dziecko przysługują ci w 2023 roku.
Zwolnienie na dziecko to oficjalnie zasiłek opiekuńczy. Może go otrzymać rodzic lub opiekun prawny dziecka, w przypadku jego choroby i konieczności opieki nad maluchem. Wyjaśniamy, czy zwolnienie na dziecko jest płatne, ile pieniędzy dostaniesz przebywając na L4 z powodu choroby dziecka oraz do jakiego wieku ten zasiłek ci przysługuje.
"Pracujemy nad rozwiązaniami dodatkowego 9-tygodniowego urlopu niepodzielnego, a więc tylko dla ojców, aby przede wszystkim podkreślić rolę ojca, ale też wzmocnić rolę rodziny" - powiedziała w wywiadzie minister Rodziny i Polityki Społecznej. Wyjaśniła też, kiedy ustawa wejdzie w życie.
300 plus to świadczenie wypłacane w ramach programu rządowego "Dobry Start", który powstał z myślą o każdym rodzicu borykającym się ze skompletowaniem wyprawki szkolnej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełniać, by otrzymać świadczenie i kiedy należy złożyć wniosek?
Rząd od kilku lat zastanawia się, co zrobić, by zatrzymać niekorzystne trendy demograficzne w naszym kraju i zachęcić Polki do rodzenia. Jedną z propozycji, która może być rozważana jest podwyższenie świadczenia 500 plus na każde kolejne dziecko, w sumie do 900 zł, i wprowadzenie możliwości otrzymania tego świadczenia już od momentu poczęcia. O tym rozwiązaniu możemy przeczytać w raporcie opublikowanym właśnie na stronach rządowych.
Jeśli zwykle do tej pory miałaś już na koncie świadczenie 500 plus, a w tym miesiącu przelew jeszcze nie przyszedł, przypominamy, że od czerwca 2022 zmieniły się zasady wypłat. Za przelewy odpowiedzialny jest teraz ZUS, a nie jak było do tej pory - samorządy. Termin płatności 500 plus możesz łatwo sprawdzić w PUE ZUS. Podajemy szczegółową instrukcję.
Wychowanie dziecka to spore wyzwanie na wielu płaszczyznach, także tej finansowej. Ekonomiści z Centrum im. Adama Smitha co jakiś czas publikują raport, w którym szacują koszty wychowania dziecka w Polsce - od momentu narodzin do ukończenia przez nie 18 lat. Właśnie opublikowali najnowsze zestawienie. Jakie kwoty w nim padają?
Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia może dokonać mama lub tata noworodka. To obowiązkowa formalność, ale po zmianie pracy czy jej utracie może się okazać, że tak naprawdę nie pamiętamy czy i kto ubezpieczył malca. Jak sprawdzić, czy dziecko jest ubezpieczone?
Bieżący rok przyniósł rodzinom z dziećmi dwa nowe świadczenia: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który wystartował w styczniu oraz tzw. żłobkowe, z którego można korzystać od 1 kwietnia. Cały czas też działają inne programy - koronne 500 plus czy 300 plus na wyprawkę szkolną, ale to nie wszystkie bonusy, z których mogą w 2022 roku skorzystać rodziny z dziećmi. Przygotowaliśmy dla was kompleksowy przewodnik na temat świadczeń rodzinnych.
Moment składania PIT-u skłania do szukania jak najlepszych rozwiązań podatkowych. Ostatnie zamiany wprowadziły wiele zamętu wśród rodziców samotnie wychowujących dziecko. Obecnie osoby te mogą korzystać z pewnych ulg, powinny jednak sprawdzić, czy z definicji są samotnym rodzicem.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza