Zasiłek macierzyński a prowadzenie działalności gospodarczej

2018-03-04 11:30

Zasiłek macierzyński przysługuje ci, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, choć musisz spełnić pewne warunki. Ile zasiłku macierzyńskiego dostaniesz, mając działalność gospodarczą, i jak długo będzie on trwał?

zasiłek macierzyński
Autor: thinkstockphotos.com

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą, urlop macierzyński ci nie przysługuje. Jeśli dziecko urodziło się w okresie dobrowolnego opłacania przez ciebie składek ubezpieczenia chorobowego, to przysługuje ci zasiłek macierzyński za okres odpowiadający długości urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w pełnym wymiarze, czyli łącznie przez 52 tygodnie.

Spis treści:

Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego jest opłacana składka na ubezpieczenie chorobowe za okres 12 miesięcy poprzedzających urodzenie dziecka.

W przypadku kiedy składka chorobowa będzie odprowadzana krócej niż przez 12 miesięcy (i od wyższej podstawy niż najniższa), podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego wylicza się na podstawie dość skomplikowanego algorytmu: punktem wyjścia będzie najniższa podstawa wymiaru zasiłku, przy czym kwota ta jest zwiększana o różnicę między faktycznie zadeklarowanym przychodem w miesiącach ubezpieczenia a najniższą podstawą wymiaru. Następnie różnica ta będzie uśredniana, czyli dzielona przez 12 miesięcy.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Na wysokość świadczenia ma wpływ nie tylko wysokość opłacanych składek, ale także czas ich opłacania: im dłuższy okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i opłacania wyższych składek społecznych, tym wyższy zasiłek macierzyński.

Aby otrzymać zasiłek, trzeba zgłosić się do ZUS, dostarczając odpowiedni wniosek i zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu (jeśli zgłaszasz się po zasiłek, będąc jeszcze w ciąży) lub przedstawić odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie płatnika składek ZUS.

Zobacz, co powinnaś wiedzieć o zasiłku macierzyńskim

Dobrze wiedzieć

Uwaga na pojęcia: zasiłek a urlop macierzyński

Pojęcia urlopu i zasiłku macierzyńskiego często są mylone, a to dwie różne sprawy: urlop to przerwa w pracy – i mają do niej prawo wyłącznie osoby zatrudnione na umowę o pracę, a zasiłek to świadczenie pieniężne.

Błędem jest również utożsamianie urlopu rodzicielskiego z macierzyńskim i mówienie o „rocznym urlopie macierzyńskim”. To są dwa urlopy: macierzyński (20 tygodni lub więcej) i rodzicielski (32 lub 34 tygodnie).

Jak długo można liczyć na zasiłek?

Zasiłek macierzyński wyniesie 100 proc. podstawy wymiaru podczas pierwszych 26 tygodni wypłacania zasiłku i 60 proc. podczas pozostałych 26 tygodni albo 80 proc. podstawy wymiaru przez cały okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu i rodzicielskiemu, czyli przez 52 tygodnie – o ile wniosek o zasiłek zostanie złożony w ZUS w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka.

Wypłata zasiłku powinna rozpocząć się najpóźniej 30 dni po przedłożeniu w ZUS wszystkich wymaganych dokumentów.

Dobrze wiedzieć

Zasiłek dla mamy: nie mniej niż 1000 zł!

W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego netto (po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy) jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego (1000 zł), podwyższa się zasiłek macierzyński do kwoty 1000 zł.

Dotyczy to także tej części urlopu macierzyńskiego, gdy zasiłek wynosi 60 proc. podstawy wymiaru – kwota zasiłku macierzyńskiego nigdy nie może być niższa niż 1000 zł. Nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku – ZUS sam dolicza stosowne wyrównanie.

Czy ZUS może odmówić wypłaty zasiłku?

ZUS może wydać decyzję o odmowie wypłaty zasiłku i sprawdzić, czy dana osoba faktycznie prowadzi działalność gospodarczą. Ale nie może kwestionować kwoty zadeklarowanej przez młodą matkę jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą (w tym roku to 10 657,50 zł).

Czy można prowadzić firmę i jednocześnie pobierać zasiłek?

Kobieta prowadząca działalność gospodarczą może w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego uzyskiwać bieżące przychody z tytułu tej działalności, nie ma bowiem żadnych przeciwwskazań, by przedsiębiorcza mama prowadziła firmę, o ile oczywiście czuje się na siłach połączyć pracę z opieką nad noworodkiem.

UWAGA: jeśli w ciągu roku przed urodzeniem dziecka najpierw prowadziłaś działalność gospodarczą, a następnie zakończyłaś ją i pracowałaś dalej na podstawie umowy o pracę, to zasiłek macierzyński zostanie wyliczony tylko z tytułu umowy o pracę.

QUIZ: Sprawdź, czy jesteś oszczędna, czy rozrzutna

Pytanie 1 z 7
Jak wygląda stan twojego konta przed wypłatą?
Pierwsze wypłaty 1500 zł z tytułu "babciowego" na konta rodziców mają wpłynąć jeszcze w tym roku. Okazuje się jednak, że nie wszyscy rodzice dzieci w wieku od 1 do 3 lat dostaną pieniądze. Jedna grupa wydaje się być wykluczona.
300 plus to świadczenie, o którym wie większość rodziców uczniów. Na wyprawkę szkolną możemy dostać kolejne 100 zł jednorazowego wsparcia. Te środki nie są jednak przeznaczone dla wszystkich, o ich wypłatę może wnioskować tylko określona grupa.
"Aktywny rodzic" to trzy nowe świadczenia, które mają wspierać pracujących rodziców małych dzieci. "Likwidujemy bariery, które powodowały, że nie mogli decydować się na jednoczesne łączenie życia rodzinnego z życiem zawodowym" - podkreśliła wiceministra Aleksandra Gajewska.
W tym roku rodzice mogą wysłać dzieci na 9-dniowy wypoczynek, za który w dużej mierze nie będą musieli płacić z własnej kieszeni. Dofinansowanie do wyjazdu w góry lub nad morze wyniesie nawet 1200 zł.
800 plus nie jest przyznawane z automatu, aby uzyskać prawo do świadczenia, musimy złożyć wniosek. Nie robimy tego jednorazowo, ale na każdy nowy okres świadczeniowy. A ten niedługo się rozpoczyna. Co to znaczy? Jeśli dalej chcesz otrzymywać 800 zł na dziecko, musisz się pospieszyć.
Rok szkolny jeszcze się nie skończył, a wielu rodziców już rozmyśla o wydatkach, które czekają ich we wrześniu. A tych nie brakuje. Jeśli chcesz odpowiednio wcześniej wszystko zaplanować i mieć spokojną głowę w wakacje, zobacz, jakie są świadczenia dla uczniów.
Rząd chce uszczelnić przepisy dotyczące wypłacania 800 plus na każde dziecko. Okazuje się, że od połowy 2025 roku w określonych przypadkach świadczenie nie będzie już wypłacane. Kto nie otrzyma pieniędzy?
800 plus przyznawane jest na konkretny okres świadczeniowy. Jeśli chcesz w dalszym ciągu je pobierać i zależy ci na tym, aby było wypłacane bez przerwy, musisz dotrzymać konkretnego terminu. Nie złożyłaś wniosku o 800 plus? To już ostatni dzwonek.
Jeśli dopiero będziesz rozliczać PIT, pamiętaj o uldze na dziecko. W tym roku można z niej skorzystać także mając jedno dziecko i to bez limitu dochodów. Zmiana dotyczy rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.
300 plus to standardowe świadczenie wypłacane na każdego ucznia, które pozwala na opłacenie wyprawki do szkoły. Nie wszyscy wiedzą o innym świadczeniu, o które niektórzy rodzice mogą wnioskować. Chodzi o dodatkowe pieniądze na ucznia.
Premier Donald Tusk zapowiada, że nadchodzi "koniec ery wykluczenia" i pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będą przysługiwały nie tylko na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Jak twierdzi, rodzice otrzymają wsparcie finansowe jeszcze w tym roku.
Rodzice na różnych etapach życia dzieci mogą skorzystać z różnych form wsparcia finansowego. Niektóre świadczenia przysługują jednorazowo, inne wypłacane są cykliczne. Różnią się również kryteria, które musimy spełnić - najczęstszym jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie.