Bliźniaki a urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i inne świadczenia

2020-07-20 13:57

Rodzicom, którym urodziły się bliźniaki lub trojaczki, przysługuje dłuższy urlop macierzyński i wychowawczy, przysługują im także inne świadczenia dla rodziców wieloraczków. Pojawienie się w domu bliźniaków czy trojaczków to pomnożone szczęście, ale także wyzwanie organizacyjne i finansowe dla rodziny.

Bliźniaki a urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i inne świadczenia
Autor: Getty Images

Spis treści

 1. Bliźnięta, trojaczki, czworaczki a urlop macierzyński
 2. Zobacz, co powinnaś wiedzieć o zasiłku macierzyńskim
 3. Bliźnięta a urlop ojcowski
 4. Bliźnięta a urlop rodzicielski
 5. Bliźnięta a zasiłek macierzyński
 6. Bliźnięta a świadczenie rodzicielskie, tzw. „kosiniakowe”
 7. Bliźnięta a urlop wychowawczy
 8. Bliźnięta: dodatek do zasiłku rodzinnego
 9. Bliźnięta a przerwa na karmienie piersią

Jak długi urlop macierzyński i urlop wychowawczy przysługuje w przypadku wieloraczków? Na jakie wsparcie socjalne mogą liczyć rodzice, którym urodziły się bliźniaki lub trojaczki?

Urlop macierzyński. Komu przysługuje?

Czytaj: Opieka nad bliźniakami - jak wygląda?

Bliźnięta, trojaczki, czworaczki a urlop macierzyński

Wymiar urlopu macierzyńskiego zwiększa się wraz z liczbą dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu:

 • po urodzeniu bliźniąt wynosi 31 tygodni
 • przy trojaczkach - 33 tygodnie
 • rodzicom czworaczków przysługuje 35 tygodni urlopu macierzyńskiego
 • w wypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci przy jednym porodzie rodzice mają prawo do 37 tygodni urlopu.
 1. Jeśli bliźnięta nie urodzą się tego samego dnia, to z punktu widzenia prawa pracy poród zakończy się dopiero z dniem urodzenia drugiego z bliźniąt. Do tego czasu pracownica jest jeszcze w ciąży z drugim dzieckiem i powinna mieć wystawione na ten okres zwolnienie lekarskie. Od dnia narodzin drugiego dziecka pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 31 tygodni.
 2. Jeśli jednak, co czasem się niestety zdarza, jedno z dzieci umrze podczas lub zaraz po porodzie, matce przysługuje wtedy urlop macierzyński w wymiarze odpowiednim do liczby dzieci pozostałych przy życiu. A więc jeśli jedno z bliźniąt zmarło, matka ma prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego.
 3. W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica – po wykorzystaniu po porodzie ośmiu tygodni urlopu macierzyńskiego – jego pozostałą część może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala. W tym celu należy złożyć u pracodawcy wniosek na piśmie i dołączyć do niego zaświadczenie o terminie przyjęcia dziecka do szpitala, wystawione przez szpital.

Więcej:

Oblicz swój urlop macierzyński - kalkulator urlopu macierzyńskiego

Czy urlop macierzyński można wziąć przed porodem

Ciąża na wychowawczym. Jak wyglądają kwestie prawne i możliwości

Zobacz, co powinnaś wiedzieć o zasiłku macierzyńskim

W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica – po wykorzystaniu po porodzie ośmiu tygodni urlopu macierzyńskiego – jego pozostałą część może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala. W tym celu należy złożyć u pracodawcy wniosek na piśmie i dołączyć do niego zaświadczenie o terminie przyjęcia dziecka do szpitala, wystawione przez szpital.

Bliźnięta a urlop ojcowski

Kodeks pracy nie różnicuje wymiaru urlopu ojcowskiego ze względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie, a zatem urlop ojcowski w przypadku porodu mnogiego jest taki sam jak w przypadku urodzenia jednego dziecka i może trwać maksymalnie dwa tygodnie.

Czytaj:

Becikowe 2019 - komu przysługuje, wniosek, dokumenty do becikowego

Urlop ojcowski 2019 - wniosek, dokumenty, wynagrodzenie

Bliźnięta a urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski to ten, który jedno z rodziców może wziąć bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. W przypadku ciąży mnogiej jest on o dwa tygodnie dłuższy niż zazwyczaj i gdy urodzą się wieloraczki wynosi 34 tygodnie. A zatem sumując urlopy macierzyński i rodzicielski, na opiekę nad bliźniętami można otrzymać do 65 tygodni płatnego urlopu (31+34), w przypadku trojaczków będzie to 67 tygodni (33+34) itd.

Sprawdź: Urlop rodzicielski w pytaniach i odpowiedziach

Bliźnięta a zasiłek macierzyński

Wysokość zasiłku macierzyńskiego nie zależy od liczby dzieci – oblicza się go tak samo jak po urodzeniu jednego dziecka. Jest on natomiast dłużej wypłacany, bo dłużej trwa urlop macierzyński. Jeśli matka w ciągu 21 dni od porodu zadeklaruje, że chce wykorzystać od razu po macierzyńskim urlop rodzicielski – przez cały ten czas będzie otrzymywać 80 procent wynagrodzenia.

Jeśli natomiast po porodzie złoży wniosek tylko o urlop macierzyński, a na urlop rodzicielski zdecyduje się później, to podczas tego pierwszego urlopu będzie otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości 100 procent wynagrodzenia, a podczas drugiego – 60 procent.

Dowiedz się więcej:

Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza

Zasiłek macierzyński a umowa zlecenie

Bliźnięta a świadczenie rodzicielskie, tzw. „kosiniakowe”

Kosiniakowe to potoczna nazwa nowego świadczenia rodzicielskiego, które jest wypłacane od początku tego roku. Przysługuje ono każdej matce, która nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, ponieważ nie płaciła składek na ZUS, a więc dotyczy to kobiet bezrobotnych, pracujących na umowę-zlecenie, studentek itd. Kwota tego świadczenia to 1000 zł miesięcznie i nie wzrasta ona wraz z liczbą urodzonych dzieci, ale za to wydłuża się okres wypłacania tego zasiłku.

I tak, o ile kosiniakowe na jedno dziecko jest wypłacane przez 52 tygodnie, to w przypadku urodzenia bliźniąt będzie to 65 tygodni, trojaczków – 67 tygodni, czworaczków – 69 tygodni, a pięcioraczków – 71 tygodni. By otrzymać to świadczenie, należy wypełnić wniosek i złożyć go w swoim urzędzie miasta lub gminy (lub wyznaczonej do tego jednostce, np. MOPR).

Bliźnięta a urlop wychowawczy

Wymiar urlopu wychowawczego nie zależy od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu, zawsze wynosi do 36 miesięcy. Każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego – to znaczy, że jeden miesiąc jest przypisany rodzicowi na wyłączność, a więc np. jeśli tylko matka korzysta z tego urlopu, to może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy. Urlop wychowawczy jest bezpłatny.

Polecamy: 12 pytań o urlop wychowawczy

Bliźnięta: dodatek do zasiłku rodzinnego

Rodzicom, którzy otrzymują zasiłek rodzinny (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł miesięcznie), przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie. W 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w takich sytuacjach dodatek przysługuje na każde z dzieci.

Oznacza to, że w przypadku bliźniąt dodatek powinien wynosić 800 zł, a w przypadku trojaczków – 1200 zł miesięcznie. Dodatek ten rodzice wieloraczków dostają również dłużej – nie przez 24 (jak jest przy jednym dziecku), a przez 36 miesięcy.

Bliźnięta a przerwa na karmienie piersią

Jeśli po urlopie mama bliźniąt wraca do pracy zawodowej i ma status pracownika (czyli umowę o pracę), to przysługują jej przerwy na karmienie piersią w ramach godzin pracy. Gdy kobieta pracuje od 4 do 6 godzin dziennie - przysługuje jej jedna przerwa 45-minutowa, a gdy wymiar pracy wynosi od 6 do 8 godzin dziennie - przysługują dwie takie przerwy na karmienie. Można je połączyć i wychodzić z pracy 1,5 godziny wcześniej. Przy pracy krótszej niż 4 godziny dziennie przerwa nie przysługuje.Aby korzystać z takich przerw, wystarczy oświadczenie pracownicy, że karmi dzieci piersią – w Kodeksie pracy nie ma wymogu potwierdzania tego faktu przez lekarza, więc pracodawca nie ma prawa żądać takiego zaświadczenia. 

Dobrze wiedzieć

Co roku w Polsce rodzi się ok. 10 tys. bliźniąt*. To oznacza, że z każdym rokiem kolejne 5 tys. rodzin staje przed koniecznością zapewnienia ubrania i innych akcesoriów dla dwójki dzieci jednocześnie. 

W obecnych czasach zapewnienie wyprawki dla jednego dziecka może stanowić spory problem finansowy, stąd wielu rodziców decyduje się na zakup rzeczy używanych. Natomiast w przypadku urodzenia się bliźniąt nie dość, że należy skompletować dwa razy większą wyprawkę (czyli koszt jest dwa razy większy), to jeszcze znalezienie rzeczy używanych jest dużo trudniejsze i możliwe praktycznie wyłącznie wśród znajomych.

Odpowiedzią na ten problem jest portal: 4twins.pl, na którym można kupić, ale także sprzedać rzeczy dla bliźniaków.

Strona zbudowana jest tak, żeby wyszukiwanie ogłoszeń było jak najbardziej efektywne:

· możliwość zaznaczenia, dla jakiej konfiguracji płci dzieci są przeznaczone dane produkty (tj. 2 chłopców, 2 dziewczynki czy para mieszana chłopczyk i dziewczynka)

· możliwość wybrania dwóch różnych rozmiarów (wśród bliźniaków występują niekiedy niewielkie odstępstwa od rozmiaru)

· wskazanie, czy rzeczy mają być identyczne, czy jednak odróżniać się jakimś detalem np. kolorem

* źródło: Roczniki Demograficzne, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2016,3,10.html

4twins
Autor: materiały prasowe