O tym pamiętaj, jeśli chcesz wychować pewne siebie dziecko, a nie małego aroganta! Te 4 punkty to klucz

2022-09-12 10:46

Pewność siebie pomaga w rozwijaniu swoich umiejętności i wiary we własne możliwości. Dzięki niej dziecko może zrozumieć, że jest w stanie pokonywać przeszkody, które pojawią się na jego drodze. Jak zaszczepić w dziecku tę pewność siebie, a jednocześnie sprawić, aby nie było aroganckie?

dziewczynka przed lustrem
Autor: Getty Images

Wraz z dorastaniem możemy zaobserwować, jak dziecko radzi sobie z trudnościami. Jak jest pewne tego, co potrafi i tego, co robi.

Chcemy, aby nasze dziecko osiągało wyznaczone przez siebie cele. Stawiało sobie kolejne wyzwania, aby dalej się rozwijać.

Nie chcemy, aby się poddawało, tylko walczyło o swoje szczęście.

Dużą rolę odgrywa w tym pewność siebie.

Psychologowie podkreślają, że każdy człowiek powinien znać swoją wartość. Umieć powiedzieć, że ciężko pracował na swój sukces i że jest w tym dobry.

Jak rodzic może nauczyć tego swoje dziecko?

Jak przekazać mu tę pewność siebie, a jednocześnie nie sprawić, aby stał się arogancki i nie doceniał wysiłków innych?

Zobacz także: Mów to dziecku codziennie, jeśli chcesz wychować je na pewne siebie

Najczęstsze błędy wychowawcze, które popełniają rodzice

Postaw na zaufanie do samego siebie

Dziecko pewne siebie wie, że jest dobre w konkretnej dziedzinie. Zdaje sobie również sprawę, że w innych jest słabsze.

Wie, że dobrze jest rozwijać się w sferze, w której czują się dobrze.

Co więcej, rozumieją, że dziedziny, w których są słabsze, ich nie określają. Nie mają wpływu na ich ogólną ocenę samego siebie.

Muszą nauczyć się tego zaufania do siebie, do własnych możliwości i umiejętności. Jest to proces, który wymaga czasu, ale również wsparcia rodziców.

Buduj zaufanie we własne możliwości

Psychologowie podkreślają, że warto pracować nad poczuciem pewności siebie, gdy dziecko potrafi się już z nami komunikować.  

Należy prowadzić z dzieckiem rozmowy na temat tego, w czym są dobre. Warto zadawać pytania, aby dziecko samo opowiadało o tym, co zrobiło dobrze.

Dzięki temu nauczy się prawić sobie komplementy. Szczerze wypowiadać się na temat swoich silniejszych stron, a także na temat tego, co poszło im nieco gorzej.

Komplementuj konkretnie

Rozwijanie poczucia własnej wartości to nie ciągłe powtarzanie słów:

  • „Super ci poszło.”
  • „Jesteś świetny”.

Zadaniem rodziców jest modelowanie pewnych zachowań, podkreślanie mocnych stron, ale przede wszystkim sprawianie, że sukces jest efektem ciężkiej pracy. Warto rozdawać komplementy regularnie, ale wybierać te konkretne.

Zwracać uwagę na sposób, w jakim dziecko coś osiągnęło, trud, który włożyło w wynik końcowy.  

Zamiast powiedzieć to jedno słowo „Super”, warto się trochę wysilić i dodać:

„Zapracowałeś na tę ocenę z matematyki, poświęcając dużo czasu na rozwiązanie wielu zadań. Jesteś wytrwały w tym, co robisz.”

To samo dotyczy sposobu, w jakim dziecko wykonało rysunek. Nie skupiajmy się na tym, aby pochwalić je jednym słowem. Wyraźmy swój podziw i zachwyt, wskazując, co konkretnie nam się podoba.

Tego typu pochwały dotyczą wszystkich dziedzin, w które angażuje się dziecko. Zwracajmy uwagę na szczegóły i trud, który nasz podopieczny wkłada w to, co robi.

Tego typu działanie sprawia, że dziecko nabiera większej samoświadomości na temat swoich umiejętności.

Dodatkowo młody człowiek zdaje sobie sprawę, że nie jest geniuszem we wszystkim. Zna swoje mocne strony, ale nie obnosi się z nimi w arogancki sposób.

Dzieci uczą się poprzez obserwację

Chcąc wychować pewne siebie dziecko, sami musimy być pewni siebie. Powinniśmy umieć rozmawiać o własnych mocnych stronach. O wysiłku, który wkładamy w to, co wychodzi nam najlepiej.

Pokażemy dziecku, że warto doceniać samego siebie, ale również ciężką pracę całego zespołu. Niekiedy sukces nie jest efektem działania pojedynczej osoby, ale także wsparcia innych.

Dzięki temu budujemy w dziecku zdrową pewność siebie bez aroganckiej wersji, że wszystko zawdzięcza tylko sobie i jest najlepsze we wszystkim.

Na co zwrócić szczególną uwagę ucząc pewności siebie?

Chcąc wychować dziecko pewne siebie dziecko warto:

  • Rozmawiać z dzieckiem o tym, jak udało mu się osiągnąć sukces
  • Prawić komplementy, gdy podjęło wyzwanie.
  • Zwracać uwagę, co mogłoby zrobić następnym razem.
  • Wskazać osoby, które pomogły mu osiągnąć cel.

Pewność siebie a arogancja

Pewne siebie dziecko nie musi się chwalić. Zna swoje mocne strony.

Co więcej, pewność siebie polega również na tym, że czasami można nie znać jakiejś odpowiedzi. I to też jest w porządku.

Jeżeli dziecko uważa inaczej, a dodatkowo nie potrafi przyznać się do błędu, wręcz obarcza ją innych – wówczas pewność siebie staje się zwykłą arogancją.

Zadaniem rodziców jest, aby nauczyć dziecko uczciwego spojrzenia na swoje mocne i słabe strony. Pielęgnować w nich poczucie własnej wartości, ale również umiejętność przyznania się do błędu.

Czytaj również: To jeden z najgorszych błędów wychowawczych. Porównywanie dziecka do innych krzywdzi i demotywuje