Państwo może sprawdzić, jak wykorzystujesz 500 plus. Za to grozi odebranie świadczenia

2023-05-22 15:41

Świadczenie 500 plus może niedługo zmienić się w 800 plus. Środki te to pomoc państwa, która ma zapewnić odpowiednie warunki dzieciom. Państwo w każdej chwili może sprawdzić, na jakie cele jest wykorzystywane świadczenie.

Mała dziewczynka
Autor: Getti Images Państwo może sprawdzić, jak wykorzystujesz 500 plus. Za to grozi odebranie świadczenia

Niedawno prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział podniesienie 500 plus do 800 plus. Od tego czasu pojawiło się wiele komentarzy i nie wszystkie odnoszą się do tej propozycji przychylnie. Część osób uważa, że teraz większa kwota będzie marnotrawiona przez niektórych rodziców.

Ustawa o pomocy w wychowywaniu dzieci wyraźnie mówi o procedurach związanych z przyznawaniem świadczenia wychowawczego, czyli wszystkim znanego 500 plus. W przypadku marnotrawienia środków świadczenie może zostać odebrane. Za zaniedbywanie dzieci konsekwencje mogą być o wiele poważniejsze.

Zobacz także: Ostatni moment na złożenie wniosku o 500 plus. Inaczej długo poczekasz na wypłatę

Niech Kaczyński to sobie WSADZI! Polacy PRZEKLINAJĄ 800 plus!|Komentery

Na jakie cele jest 500 plus?

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa cel, na który możemy wydatkować pieniądze z 500 plus.

W art. 4 ust. 1 czytamy:

„Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych”.

Rodzice pobierający świadczenie nie muszą jednak w żaden sposób rozliczać się z wydatkowanych pieniędzy, tak jak przykładowo jest podczas przyznawania stypendium szkolnego.

Nie oznacza to jednak, że 500 plus może być wydawane na wszystko. Pieniądze powinny wspomóc rodziny w zapewnieniu niezbędnych potrzeb dzieciom.

Odebranie świadczenia 500 plus

W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dana rodzina marnotrawi środki ze świadczenia 500 plus niezgodnie z jego celem lub urzędnicy mogą odebrać pieniądze. To samo dotyczy wątpliwości związanych z odpowiednim sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

W ustawie czytamy:

„Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym również w przypadku, o którym mowa w art. 5a lub art. 22, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie kierownika ośrodka pomocy społecznej”.

Zanim jednak zostanie wydana decyzja odmowna lub wstrzymująca wypłatę świadczenia 500 plus, pracownik socjalny musi przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Organ wydający decyzję może dowiedzieć się o niespełnieniu wymagań lub marnotrawieniu środków ze zwykłego donosu. Informacje te może przekazać także Ośrodek Pomocy Społecznej, u którego rodzina pobiera także inne świadczenia.

Warto podkreślić, że uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu, powoduje automatyczne zawieszenie wypłat, aż do wyjaśnienia sprawy.

Groźniejsze konsekwencje niż odebranie świadczenia

Ponadto, jeżeli rodzina nie tylko marnotrawi środki z 500 plus, ale także nie dba o potrzeby dziecka, mogą być wprowadzone znacznie poważniejsze procedury, niż samo odebranie świadczeń.

Niezapewnienie dziecku niezbędnych potrzeb socjalnych, może być uznane za działanie wbrew dobru dziecka. Jest to powód, aby podjąć procedurę ograniczenia, a niekiedy nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej dotychczasowych opiekunów.

Czytaj także: 500 plus po rozwodzie przy opiece naprzemiennej