Wyniki badań są jednoznaczne. Rodzice, którzy doznali przemocy, częściej biją własne dzieci

2022-10-10 17:02

Naukowcy coraz częściej pochylają się nad problemem przemocy wobec dzieci. Ostatnie badania udowadniają, że rodzice, którzy zaznali przemocy, częściej wymierzają kary fizyczne swoim dzieciom.

Przemoc wobec dzieci
Autor: Getti Images „Przerwijmy międzypokoleniowy cykl przemocy”

21 marca 2022 roku Walia dołączyła do ponad 60 krajów na świecie, które zakazują przemocy wobec dzieci. Oznacza to, że dawanie klapsów, policzkowanie, czy potrząsanie dzieckiem jest w tych krajach nielegalne na mocy prawa.

Dzięki temu zarówno dorośli, jak i dzieci są chronieni takimi samymi prawami przed napaścią fizyczną i psychiczną.

Rok przed wprowadzeniem tego zakazu w Walii zostały zakończone krajowe badania, które pokazały, że istnieje zależność pomiędzy negatywnymi doświadczeniami z dzieciństwa a stosowaniem kar cielesnych wobec własnych dzieci.

Artykuł z wynikami badań pojawił się w Public Health Wales i Bangor University.

Zobacz także: Jak poznać, że dziecku dzieje się krzywda?

Depresja u dzieci i nastolatków - przyczyny i objawy. Jak pomóc dziecku z depresją?

Badania krajowe w Walii

Badania krajowe przeprowadzano od grudnia 2020 roku do marca 2021 roku.

W badaniu wzięło udział 720 walijskich rodziców z dziećmi w wieku poniżej 18 lat.

Celem badań było zmierzenie relacji między liczbą rodziców, którzy doświadczyli negatywnych doświadczeń w dzieciństwie, a stosowaniem przez nich kar cielesnych wobec własnych dzieci.

Negatywne doświadczenia z dzieciństwa

Negatywne doświadczenia z dzieciństwa to powtarzające się wydarzenia, których dziecko doświadcza we wczesnych latach swojego życia. Zaliczyć do nich możemy przemoc fizyczną, przemoc emocjonalną, zaniedbanie, wykorzystywanie seksualne, ale również problemy związane z rozwodem rodziców, uzależnieniami, chorobą psychiczną.

Negatywne doświadczenia z dzieciństwa to również bycie świadkiem przemocy domowej lub przestępczej działalności członka rodziny.

Jak się okazuje tego typu epizody, mają bardzo duży wpływ na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w późniejszym życiu. Badania pokazują, że dorośli obarczeni takimi przeżyciami, częściej dopuszczają się podobnych zaniedbań wobec własnych dzieci.

Wyniki walijskich badaczy

Karen Hughes z Centrum Współpracy Światowej Organizacji Zdrowia ds. Inwestowania w Zdrowie i Dobrostan w Walii poinformowała, że zgodnie z przeprowadzonymi badaniami 28% rodziców przyznało się, że kiedykolwiek ukarało fizycznie swoje dziecko.

Jednocześnie 6% rodziców przyznało, że wymierzyło karę cielesną dziecku w ciągu ostatniego roku.

Wyniki pokazały, że stosowanie kar cielesnych wobec dzieci było bardzo mocno powiązane z doświadczeniami z dzieciństwa rodziców.

Osoby, które cierpiały w dzieciństwie na przynajmniej cztery typy negatywnych doświadczeń, były niemal trzykrotnie bardziej podatne na stosowanie kar cielesnych na własnych dzieciach. Jednocześnie 11 razy częściej stosowały tego typu przemoc w ostatnim roku w porównaniu do rodziców, którzy nie doświadczyli negatywnych epizodów w dzieciństwie.

Profesor Mark Bellis, który był współautorem przedstawionych badań, podkreślił, że zakaz kar fizycznych jest niezbędnym krokiem w ochronie dzieci. 

- Przy odpowiednim wsparciu rodziny może bowiem pomóc przerwać międzypokoleniowy cykl przemocy – dodał. 

Z kolei doktor Kat Ford z Uniwersytetu Bangor zaznaczył, że niezwykle ważne jest, aby specjaliści, którzy pracują z rodzicami i ich dziećmi, rozumieli, jakie mogą być czynniki ryzyka stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych. Istotne jest, aby zwrócić uwagę, czy sami rodzice nie byli ofiarami negatywnych doświadczeń życiowych. Dzięki temu można zapewnić im odpowiednie wsparcie rodzicielskie.

Zobacz także: "Klaps" to też przemoc, choć 60 proc. Polaków wciąż uważa inaczej. Jakie może nieść skutki?

Źródło: medicalxpress.com