Podstawa programowa przedszkole 2023: zadania przedszkola, obszary rozwoju, umiejętności dzieci

2023-03-07 14:10

Podstawa programowa w przedszkolu określa zadania wychowawczo-edukacyjne placówki, cele edukacji przedszkolnej oraz umiejętności, jakie powinny posiadać dzieci kończące edukację przedszkolną. Co zawiera podstawa programowa 2023?

Przedszkole publiczne
Autor: Getty images

Podstawa programowa do przedszkola to dokument określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakłada on nie tylko cele wychowania przedszkolnego, ale określa również obowiązki, jakie musi spełniać placówka wychowawczo-edukacyjna. Co znajduje się w podstawie programowej na 2023 rok?

Spis treści

 1. Co to jest podstawa programowa?
 2. Co zawiera podstawa programowa przedszkolna 2023?
 3. Obszary rozwoju w podstawie programowej 2023
 4. Zadania przedszkola 2023
 5. Co powinien umieć 6-latek podejmujący naukę w szkole?
Przedszkole idealne

Co to jest podstawa programowa?

Podstawa programowa zawiera:

 • zadania profilaktyczno-wychowawcze placówki przedszkolnej lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej
 • cel wychowania przedszkolnego
 • umiejętności, jakie powinno posiadać dziecko przy zakończeniu edukacji przedszkolnej

Co zawiera podstawa programowa przedszkolna 2023?

Podstawa programowa 2023 roku to ta sama podstawa, która weszła w życie 1 września 2017 roku. Zgodnie z obecną podstawą, nie ma podziału na zajęcia plastyczne, matematyczne czy ruchowe, bo zakłada ona, że dziecko każdego dnia rozwija powyżej wymienione obszary w czasie różnych zabaw. Podstawa zakłada przewagę zabawy nad zajęciami kierunkowanymi. Porusza nie tylko obszary edukacyjne przedszkolaków, ale także te dotyczące rozwoju społecznego, emocjonalnego oraz poznawczego dziecka.

Obszary rozwoju w podstawie programowej 2023

Podstawa programowa zawiera wskazówki dotyczące umiejętności, które powinno nabyć dziecko w czasie edukacji przedszkolnej. Dotyczą one czterech obszarów:

Zadania przedszkola 2023

Zgodnie z podstawą programową zadaniem przedszkola jest "wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju". Do zadań przedszkola należy również:

 • stworzenie warunków zapewniających dzieciom poczucie bezpieczeństwa
 • stworzenie warunków odpowiednich i bezpiecznych dla dzieci rozwijających się w sposób wolniejszy lub szybszy od rówieśników
 • wspieranie dziecięcej ciekawości i eksploracji świata
 • wspieranie potrzeby nawiązywania relacji w grupie
 • wzmacnianie poczucia wartości i indywidualności dziecka
 • wspieranie procesu rozumienia własnych emocji i uczuć
 • zachęcanie dziecka do aktywności fizycznej warunkującej jego zdrowy rozwój
 • stworzenie warunków pozwalających dziecku na samodzielną obserwację i eksplorację przyrody
 • wspieranie mechanizmów rozwoju u dziecka pozwalające podjąć mu naukę w szkole
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych zachęcających dziecko do poznawania innych kultur i nauki języka obcego nowożytnego

Przedszkole ma również obowiązek organizacji zajęć języka mniejszości narodowej lub etnicznej np. kaszubskiego.

Co powinien umieć 6-latek podejmujący naukę w szkole?

Podstawa programowa jasno określa umiejętności, jakie powinno posiadać dziecko opuszczające zerówkę i podejmujące naukę w szkole. Dotyczą one zarówno umiejętności społecznych, jak i emocjonalnych czy fizycznych. Wszystkie razem oznaczają tzw. gotowość szkolną.

Zgodnie z podstawą programową 6-latek powinien:

 • komunikować swoje potrzeby fizjologiczne
 • samodzielnie wykonywać czynności higieniczne
 • samodzielnie się ubierać (w tym wiązać sznurowadła)
 • nakrywać do stołu, sprzątać po posiłku
 • uczestniczyć w zabawach ruchowych
 • inicjować zabawy konstrukcyjne np. z użyciem klocków
 • potrafić wykonywać proste ćwiczenia pomagające wypracować nawyk prawidłowej postawy ciała
 • wykazywać sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym rozpocząć mu naukę czytania i pisania

6-latek powinien posiadać również określone umiejętności:

 • rozpoznawać litery i chętnie podejmować zabawy słowne
 • przeczytać krótkie drukowane wyrazy dotyczące życia codziennego
 • rozwiązywać zagadki logiczne
 • recytować wierszyki
 • wykonywać własne eksperymenty językowe
 • odpowiadać na pytania
 • opowiadać o zdarzeniach z przedszkola
 • układać historyjki obrazkowe
 • wykonywać eksperymenty graficzne i czytać obrazy
 • rozpoznawać cyfry od 0 do 10
 • przeliczać proste zbiory
 • znać nazwę kraju oraz stolicy, rozpoznawać symbole narodowe
 • wiedzieć, że Polska jest krajem należącym do Unii Europejskiej

6-latek powinien również emocjonalnie być gotowy do podjęcia nauki szkolnej:

 • potrafić rozpoznawać i nazywać emocje
 • rozróżniać emocje przyjemne i nieprzyjemne
 • panować nad nieprzyjemnymi emocjami i radzić sobie z nimi
 • przeżywać emocje w sposób, który umożliwia mu adaptację w nowej grupie rówieśników
 • rozstawać się z rodzicami bez lęku
 • wczuwać się w emocje innych osób
 • dostrzegać, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania

Dziecko powinno również znać swoje imię, nazwisko i adres oraz potrafić używać zwrotów grzecznościowych wobec innych osób. Musi również potrafić przepraszać za swoje zachowanie, jeśli było ono nieadekwatne do sytuacji.

Więcej na temat podstawy programowej w przedszkolach można przeczytać na stronie Gov.pl

Czytaj: Zadania dla 6-latka. Przykładowe ćwiczenia wspomagające rozwój

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza