Rekrutacja do przedszkoli 2023. Jak wyglądają zapisy do przedszkoli na rok 2023/24?

2023-03-13 13:24

Rekrutacja do przedszkoli co roku zaczyna się z dużym wyprzedzeniem. Nie przegap okresu składania podań i dowiedz się, jakie są obowiązujące wymagania. Co należy wiedzieć o rekrutacji do przedszkoli w 2023 roku?

Dzieci bawiące sę przy stoliku w przedszkolu
Autor: Getty images zdjęcie ilustracyjne

Rekrutacja do przedszkoli 2023/2024 ma miejsce na wiele miesięcy przed formalnym początkiem roku przedszkolnego. Warto to wiedzieć, by nie przeoczyć terminu. Spóźnienie się z podaniem do przedszkola praktycznie przekreśla szanse na dostanie się dziecka do wybranej placówki państwowej. Jak wygląda rekrutacja do przedszkola, jakie są terminy i formalności?

Spis treści

 1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 
 2. Kiedy jest rekrutacja do przedszkola 2023/2024? Najważniejsze terminy
 3. Jak przebiega rekrutacja do przedszkoli w 2023 roku?
 4. Rekrutacja online do przedszkola
 5. Rekrutacja stacjonarna do przedszkola
 6. Formalności do rekrutacji do przedszkoli
 7. Dodatkowe kryteria przy rekrutacji do przedszkoli
 8. Wyniki rekrutacji do przedszkola
 9. Jak sprawdzić wyniki rekrutacji do przedszkola?
 10. Lista przyjętych dzieci do przedszkola
 11. Jak wygląda drugi etap rekrutacji do przedszkoli?
 12. Czy można się odwołać od decyzji komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia do przedszkola?
M jak mama - Jak powinna wyglądać adaptacja dziecka w żłobku?

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok 2023/2024 jest ustalany na poziomie regionalnym. W całej Polsce nie są to bowiem te same terminy, dlatego warto śledzić informacje pojawiające się w urzędach (lub ich stronach www) pełniących nadzór nad placówkami przedszkolnymi w danej miejscowości. Również i sposób prowadzenia rekrutacji może być różny w zależności od np. województwa.

W niektórych miastach rekrutacja do przedszkoli rozpoczyna się już pod koniec lutego. To bardzo ważne, by dokładnie sprawdzić, kiedy rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkola, ponieważ niektóre placówki wymagają, by do wniosku do przedszkola dołączyć pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT, poświadczającą, że rodzice odprowadzają podatki w danym mieście. Oznacza to, że powinni oni rozliczyć PIT przed rozpoczęciem rekrutacji do przedszkola. 

W tych miastach, w których rekrutacja rozpoczyna się w lutym lub w marcu, wyniki pierwszego etapu zaczną pojawiać się już w kwietniu. Wówczas publikowane są listy wolnych miejsc w placówkach w danym regionie, a w czerwcu rusza na nie rekrutacja uzupełniająca.

Na przełomie czerwca i lipca podaje się wyniki drugiej rekrutacji, a pod koniec wakacji zwykle pojawiają się kolejne listy z wolnymi miejscami w przedszkolach, do których można się jeszcze ubiegać o przyjęcie.

Czytaj: Przedszkole katolickie, czyli jakie? Obalamy mity o placówkach chrześcijańskich

Wniosek o przyjęcie do przedszkola: wzór, uzasadnienie podania do przedszkola

Kiedy jest rekrutacja do przedszkola 2023/2024? Najważniejsze terminy

Zapisy do przedszkola najczęściej odbywają się na przełomie lutego i marca. Oto terminy rekrutacji do przedszkola 2023/2024 w większych polskich miastach:

 • Lublin — od 27 lutego od godz. 8:00 do 10 marca  do godz. 15:00
 • Białystok — od 27 lutego do 10 marca do godz. 15:00
 • Toruń — od 27 lutego od godz. 8:00 do 10 marca do godz. 15:00
 • Rzeszów — od 1 marca od godz. 8:00 do 15 marca do godz. 15:00
 • Kraków — od 1 marca  godz. 8:00 - 31 marca 2023 r.  godz. 16:00
 • Gdańsk — od 1 marca od godz. 12:00 do 15 marca do godz. 16:00
 • Olsztyn — od 2 marca od godz. 8:00 do 16 marca do godz. 15:00
 • Szczecin — od 6 marca do 24 marca
 • Warszawa — od 7 marca godz. 13:00 — 22 marca godz. 20:00
 • Katowice — od 13 marca godz. 11:00 - 23 marca godz. 10:00
 • Zielona Góra — od 13 marca do 31 marca
 • Poznań — od 14 do 25 marca
 • Bydgoszcz — od 20 marca  od godz. 8:00 do  4 kwietnia do godz. 0:00
 • Opole — od 20 marca od godz. 8:00 do 31 marca do godz. 16:00
 • Wrocław — od 22 marca godz. 12:00 - 29 marca godz. 15:00
 • Łódź — od 5 kwietnia godz. 8:00 - 20 maja godz. 15:00

Jak przebiega rekrutacja do przedszkoli w 2023 roku?

Rekrutacja do przedszkoli 2023/2024 przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie przyjmowane są podania od wszystkich starających się o przyjęcie do przedszkola. W drugim etapie rekrutacji placówki informują o wolnych miejscach i przeprowadzają na nie rekrutację uzupełniającą – o jej wynikach decyduje samorząd.

Niestety, często zdarza się tak, że rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona w innych placówkach niż te, na których rodzicom w pierwszej kolejności zależało.

Rekrutacja online do przedszkola

Elektroniczne zapisy do przedszkola obowiązują w większości dużych miast. Aby zapisać dziecko do przedszkola, należy założyć mu konto w odpowiednim systemie. Jak to zrobić?

 • na stronie urzędu miasta lub gminy należy sprawdzić, pod jakim adresem odbywa się rejestracja do przedszkola
 • w terminie wyznaczonym przez dane miasto lub gminę zarejestrować dziecko w systemie rekrutacji elektronicznej
 • wypełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola, podać placówkę pierwszego wyboru oraz dwie placówki uzupełniające, a następnie wydrukować go i podpisać
 • wypełnić dokumenty dodatkowe, np. oświadczenie rodzica, że w rodzinie wychowuje się co najmniej dwoje dzieci
 • wydrukować dokumenty dodatkowe, np. pierwszą stronę zeznania podatkowego, jeśli rekrutacja tego wymaga (nie wszędzie)
 • wypełnione i podpisane dokumenty zanieść do placówki pierwszego wyboru, a następnie spokojnie czekać na wyniki

Rekrutacja stacjonarna do przedszkola

W małych miejscowościach i na wsiach rekrutacja może odbywać się w sposób stacjonarny. W takiej sytuacji należy wybrać się do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dowiedzieć się, jakie trzeba przynieść dokumenty, pobrać je, wypełnić i podpisać. Uzupełnione formularze należy złożyć do placówki.

Formalności do rekrutacji do przedszkoli

Najmniej formalności musi dopełnić rodzic, którego dziecko chodzi obecnie do przedszkola i chce, by maluch pozostał w tej samej placówce na kolejny rok. Taki rodzic musi najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem postanowienia rekrutacyjnego złożyć deklarację o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu. Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

W przypadku dziecka, które ma dopiero w roku 2023/2024 rozpocząć swoją przedszkolną przygodę, formalności jest nieco więcej. Do przedszkoli w całej Polsce przyjmuje się według poniższych kryteriów ustawowych, które zwiększają szansę na dostanie się dziecka do wybranej placówki.

Podczas składania podania o przyjęcie do przedszkola nie liczy się kolejność zgłoszeń, dlatego nie trzeba biec z dokumentami już pierwszego dnia rekrutacji. To w żaden sposób nie zwiększy szans dziecka na przyjęcie.

Według ustawy, w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci:

Dodatkowe kryteria przy rekrutacji do przedszkoli

Podczas rekrutacji do przedszkoli brane są również pod uwagę oprócz kryteriów rządowych, kryteria samorządowe. Samorządy często zwracają uwagę na odległość przedszkola od miejsca zamieszkania, na to, czy rodzice są zameldowani w danym mieście oraz czy rozliczają podatek dochodowy na terenie tego miasta. Kryteria samorządowe brane są pod uwagę przy rekrutacji uzupełniającej.

Składając wniosek o przyjęcie do przedszkola, należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez rodzinę dziecka określonych kryteriów. W przypadku rodziny wielodzietnej niezbędne jest oświadczenie o wielodzietności.

Jeśli w rodzinie występuje osoba niepełnosprawna, należy załączyć orzeczenie o niepełnosprawności. Samotni rodzice powinni dołączyć do wniosku prawomocny wyrok sądu rodzinnego (rozwód lub separacja), akt zgonu rodzica lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Wyniki rekrutacji do przedszkola

Wyniki rekrutacji najczęściej są dostępne już w połowie kwietnia. O dokładnym terminie ogłoszenia wyników naboru do przedszkola informuje urząd miasta lub gminy. Warto zapoznać się z tym, by wiedzieć, kiedy można spodziewać się informacji o tym, czy dziecko zakwalifikowało się do przedszkola. 

Jak sprawdzić wyniki rekrutacji do przedszkola?

W przypadku rekrutacji elektronicznej do przedszkola rodzic powinien otrzymać informację mailową na podany we wniosku adres e-mail. Informację otrzyma zarówno wtedy, gdy jego dziecko dostanie się do przedszkola, jak i wtedy, gdy nie zostanie zakwalifikowane.

Oprócz tego wynik rekrutacji pojawi się również na elektronicznym koncie, które rodzic zakładał dziecku przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie do przedszkola.

Lista przyjętych dzieci do przedszkola

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji do przedszkola lista przyjętych dzieci do przedszkola zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń danej placówki.

Jak wygląda drugi etap rekrutacji do przedszkoli?

Drugi etap rekrutacji do przedszkoli jest postępowaniem uzupełniającym w przypadku, gdy po pierwszej rekrutacji pozostały nadal wolne miejsca w placówce. Drugi etap trwa znacznie krócej i już w ciągu miesiąca rodzice mogą otrzymać odpowiedź, czy tym razem udało się zapisać dziecko do przedszkola. Sama procedura rekrutacji uzupełniającej jest taka sama jak w przypadku pierwszej rekrutacji.

Po ogłoszeniu wolnych miejsc w placówkach rodzice mają kilka dni na rejestrację wniosku w systemie informatycznym oraz złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

Po opublikowaniu listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzice mają kilka dni na złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane.

Po opublikowaniu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mają czas na procedurę odwoławczą.

Czy można się odwołać od decyzji komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia do przedszkola?

W ciągu 7 dni od opublikowania wyników rekrutacji rodzice mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do placówki.

Po otrzymaniu uzasadnienia rodzice mają 7 dni na wniesienie do dyrektora przedszkola odwołania od decyzji komisji. Procedura odwoławcza jest możliwa zarówno przy pierwszej rekrutacji do przedszkoli, jak też przy rekrutacji uzupełniającej.

Ostatnią szansą jest staranie się o przyjęcie dziecka do przedszkola, które w ostatnim tygodniu wakacji posiada jeszcze wolne miejsca. Wykaz takich miejsc w placówkach jest dostępny w systemie rekrutacyjnym odpowiednim dla miejsca zamieszkania.

Czytaj: Przedszkole: czy warto posyłać dziecko do przedszkola?

Wyprawka dla dziecka. Jak wygląda wyprawka dla przedszkolaka?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza