Jak RATOWAĆ DZIECKO? Odpowiedzialny rodzic umie udzielić PIERWSZEJ POMOCY

2014-07-10 15:07

Bezpieczeństwo dzieci niemal w 100 proc. zależy od dorosłych. Większość wypadków z udziałem dzieci zdarza się w obecności ich rodziców lub opiekunów. Jednocześnie połowa dorosłych ludzi w Polsce przyznaje, że nie potrafi udzielić pomocy osobie w stanie zagrożenia życia. Ze względu na naturalne emocje związane z ratowaniem życia dziecka, znacząco rośnie ciężar odpowiedzialności za prawidłową reakcję. Każdy dorosły powinien mieć wiedzę, która pozwoli mu skutecznie działać w sytuacjach związanych z udzielaniem nagłej pomocy dzieciom.

pierwsza pomoc
Autor: _photos.com

Spis treści

  1. Czy wiemy, jak uratować dziecko?
  2. Co to jest łańcuch przeżycia?
  3. Co jest ważne podczas udzielania dziecku pierwszej pomocy?

Czy wiemy, jak uratować dziecko?

Dzieci, poznając świat, są narażone na różnego rodzaju zdarzenia. Niektóre z nich kończą się na zadrapaniach rączek lub nóżek, inne – wymagają pomocy medycznej. W każdej z tych sytuacji ważne jest, czy dziecko dostanie odpowiednią pomoc w najkrótszym czasie. W przypadku poważnych uszkodzeń, gdy zagrożone jest życie, liczy się każda minuta.

– Przez cztery minuty można uratować komuś życie. To pierwsze minuty zatrzymania krążenia, w trakcie których może dojść do nieodwracalnych zmian w tkance mózgowej, najbardziej narażonej na skutki niedotlenienia. Jeżeli, oczekując na wezwaną karetkę, w ciągu tych czterech minut nie zrobimy nic, aby pomóc poszkodowanemu – zaszkodzimy mu bardziej aniżeli robiąc cokolwiek – mówi Mirosław Dubielecki z Akademii Ratownictwa Medicover.

U dzieci do nagłego zatrzymania krążenia dochodzi znacznie rzadziej niż u dorosłych. Częstymi przypadkami wśród dzieci są zadławienia, a także inne stany i urazy wieku dziecięcego.

– Główne zalecenia dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia życia zostały sformułowane przez dwie największe organizacje: Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association/AHA) i Europejską Radę Resuscytacji (European Resuscitation Council/ERC) – wyjaśnia Mirosław Dubielecki.

Co to jest łańcuch przeżycia?

Zespół czynności ratunkowych wykonywanych od chwili wypadku lub nagłej choroby do czasu wyjścia poszkodowanego ze szpitala nazywa się łańcuchem przeżycia.

Łańcuch przeżycia:

  • Profilaktyka
  • Wczesna resuscytacja
  • Wezwanie pogotowia
  • Skuteczne zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
  • Zintegrowana opieka poresuscytacyjna

Najważniejszym elementem łańcucha przeżycia jest osoba, która jako pierwsza rozpozna stan zagrożenia życia i uruchomi system, rozpoczynając czynności resuscytacyjne i przekazując informacje do służb ratowniczych. Przygodny świadek zdarzenia zawsze ma szansę uratować życie, a przynajmniej dać poszkodowanemu możliwość uzyskania fachowej pomocy medycznej. Pierwsza osoba w łańcuchu może podtrzymywać funkcje życiowe poszkodowanego i zapewnić niezbędny czas na dotarcie zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. Te wstępne czynności są konieczne, by nie doszło do nieodwracalnych zmian w mózgu. W przypadku dzieci zazwyczaj taką pierwszą osobą jest właśnie rodzic.

Co jest ważne podczas udzielania dziecku pierwszej pomocy?

W ratowaniu dzieci trzeba pamiętać o kilku specyficznych kwestiach. Należą do nich niewielki rozmiar i masa ciała dziecka, niedojrzałość fizjologiczna narządów i układów oraz inna niż u dorosłych budowa anatomiczna. Bardzo ważne jest również to, aby dziecko nie traciło kontaktu z rodzicem, aby wyjaśniać, co się robi i dlaczego i używać sprzętu odpowiedniego dla dzieci.

– Na szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom uczymy, jak rozpoznać stan dziecka i, w zależności od niego, poradzić sobie w określonej sytuacji – mówi Mirosław Dubielecki. – Przekazujemy wiedzę, jak postępować z dzieckiem nieprzytomnym, zadławionym. Pokazujemy sposoby prowadzenia resuscytacji dziecka w różnym wieku. Jak reagować na niedotlenienie, drgawki i urazy. Dużo mówimy również o profilaktyce, dzięki której można uniknąć wielu tragicznych przeżyć.

Kursy pierwszej pomocy dzieciom organizuje Akademia Ratownictwa Medicover. Takie szkolenie zajmuje kilka godzin, a wiedza zostaje na długo. Kursy dostępne są dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko pacjentów Medicover.

materiały prasowe