Samodzielny powrót dziecka ze szkoły. Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły?

2023-08-07 13:50

Od kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły? Samodzielny powrót znacznie ułatwia rodzicom codzienną logistykę. Dowiedz się, co na ten temat mówią przepisy prawa i po czym poznać, że nasze dziecko jest mentalnie gotowe na samodzielne powroty ze szkoły. A więc - czy dzieci mogą same wracać ze szkoły?

samodzielny powrót dziecka ze szkoły
Autor: Getty Images Samodzielny powrót dziecka ze szkoły. Czy to dobry pomysł?

Od kiedydziecko może samo wracać ze szkoły do domu? To pytanie nurtuje wielu rodziców, który posiadają dzieci w wieku szkolnym. Odpowiedź na nie nie jest jednak taka prosta. Aby móc ją udzielić, musimy jednocześnie wziąć pod uwagę: aktualne przepisy prawa, dojrzałość naszego dziecka, a także praktykę przyjętą w szkole, do której uczęszcza nasza pociecha. 

Spis treści

  1. Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły? Przepisy
  2.  Kiedy dziecko może samodzielnie wracać ze szkoły? Zasady szkół
  3. Samodzielny powrót dziecka ze szkoły. To ty decydujesz
  4. Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły WZÓR
Kalendarz szkolny 2022/2023

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły? Przepisy

By ustalić, od jakiego wieku dziecko może samo wracać ze szkoły i w ogóle poruszać się po drogach, w pierwszej kolejności musimy zajrzeć do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: DzU z 2005 r. nr 105, poz. 908, z późn. zm.).

Najważniejszy jest tu  termin "droga", którą ustawa definiuje jako „wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt”.

Z kolei art. 43 tej ustawy precyzuje dokładnie, kto może korzystać samodzielnie z dróg. Z przepisów tych wynika, że z drogi samodzielnie mogą korzystać dzieci po ukończeniu 7. roku życia. A dzieci do ukończenia 7 roku życia mogą korzystać z dróg pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Przepisy te nie dotyczą stref zamieszkania, w których takie ograniczenia wiekowe w ogóle nie obowiązują.

Z przepisów tych wynika zatem, że już pierwszoklasista może korzystać chodzić samodzielnie do szkoły i z niej wracać. Z kolei młodsze dziecko do momentu ukończenia 7 roku życia, może chodzić po ulicy pod opieką starszego rodzeństwa, które ma co najmniej 10 lat.

Warto jednak podkreślić, że mówiąc o granicy 7 lat - bierzemy pod uwagę ukończony wiek dziecka, a nie rocznik, z którego pochodzi. Zatem pierwszoklasista, który rozpoczyna naukę w pierwszej klasie we wrześniu, a ma urodziny w listopadzie, na samodzielne wracanie ze szkoły będzie musiał poczekać 2 miesiące - do dnia swoich 7 urodzin.

Przeczytaj: Ubezpieczenie szkolne: co powinni wiedzieć rodzice?

 Kiedy dziecko może samodzielnie wracać ze szkoły? Zasady szkół

A więc, od kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły? Z punktu widzenia prawa, każde dziecko, które ukończyło 7 lat, może samodzielnie chodzić i wracać ze szkoły. W praktyce jednak nie zawsze to tak prosto wygląda. Wiele szkół w Polsce, kierując się troską o bezpieczeństwo swoich uczniów, podnosi w swoich statusach tę granicę wiekową do 10 lat.

Do tego czasu dziecko musi być odbierane przez rodziców lub inną osobę pełnoletnią wskazaną przez rodziców w pisemnej zgodzie. Wiek ten może być wyższy lub niższy w zależności od placówki. Wewnętrzne przepisy każdej szkoły ustalane są przez jej radę pedagogiczną i dyrektora.

Co warto podkreślić - zazwyczaj, nawet jeśli rada pedagogiczna ustaliła wyższą granicę wieku niż ustawowe 7 lat, rodzic ma prawo skorzystać z wyjątku. W tym celu składa pisemną zgodę na samodzielny powrót swojego dziecka do domu. Warunek jest tylko jeden - dziecko musi mieć już ukończone 7 lat.

Przeczytaj:  "Lawirujemy pomiędzy zmianami. Grafik zaprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły podzieliliśmy na 3 rodziny"

Samodzielny powrót dziecka ze szkoły. To ty decydujesz

Przepisy przepisami, ale tak naprawdę ostateczna decyzja, od kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły, należy od nas rodziców. I tu zazwyczaj zaczynają się kłopoty... Bo skąd możemy wiedzieć, czy nasze dziecko jest już gotowe na ten krok w dorosłość? Co wziąć pod uwagę przy podejmowaniu tej trudnej decyzji?

Przede wszystkim warto przyjrzeć się:

  • dojrzałości swojego dziecka - każde przecież rozwija się w swoim tempie, nie każde w wieku 7 lat wykaże się roztropnością,
  • doświadczeniami dziecka związanymi z poruszaniem się po mieście (przykładowo jeśli dziecko zwykle podwozimy samochodem, może nie wiedzieć, jak bezpiecznie zachować się na ulicy),
  • zagrożeniom na drodze szkoła-dom - czy po drodze są ruchliwe ulice, skwery, na których zbiera się podejrzane towarzystwo itp.

Przed ostateczną decyzją na tak - warto porozmawiać z dzieckiem na temat zagrożeń, które na niego czekają i uczulić je na nie.

Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły WZÓR

Większość szkół, publikuje na swoich stronach internetowych gotowy wzór upoważnienia, który wystarczy wydrukować i uzupełnić. Jeśli jednak szkoła go nie udostępnia, można przynieść własny. Większość formułek nie różni się od siebie niczym szczególnym. Oto przykładowa:

Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domuOświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojegodziecka (imię i nazwisko) ……………….…………………………… od dnia ………………………………………………………… . Jednocześnie informuję, że ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.Podpis …………………… ………………………………… Data ………………………………….

Czy twoje dziecko jest gotowe na samodzielny powrót ze szkoły?

Pytanie 1 z 9
Czy rozmawiałaś ze swoim dzieckiem o tym, jak się zachować, gdy ktoś obcy je zaczepi?