Pieśń o Rolandzie - streszczenie lektury

2020-03-02 8:57

Pieśń o Rolandzie to najstarszy epos rycerski. Gatunek ten, bardzo popularny w średniowiecznej Europie, opisywał szlachetne i bohaterskie czyny rycerzy. Pieśń o Rolandzie napisana została po francusku przez nieznanego autora i pochodzi prawdopodobnie z XI wieku. Posłuchaj streszczenia lektury.

Pieśń o Rolandzie - streszczenie lektury
Autor: Getty images

Tematem Pieśni o Rolandzie jest wyprawa Karola Wielkiego przeciw Saracenom. Opisuje walki chrześcijan z niewiernymi. Roland, krewny króla, ginie w zasadzce nie wzywając pomocy, co w tamtych czasach uznawane było za niegodne rycerza. 

Pieść o Rolandzie to bardzo znany epos rycerski i przykład typowego gatunku literackiego zwanego "pieśnią o czynie", opisującego szlachetne czyny rycerskie, o których śpiewano wieczorami na dworach i w karczmach. Posłuchaj streszczenia lektury.

Posłuchaj również streszczenia: Kroniki Galla Anonima

Kwiatków św. Franciszka z Asyżu

Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią