Kronika Polska Galla Anonima - streszczenie lektury

2020-02-28 15:50

Kronika Polski napisana przez nieznanego autora, określanego mianem Galla Anonim opisuje historie Polski od jej zarania aż po czasu Bolesława Krzywoustego. To pierwsza spisana kronika Polski. Posłuchaj streszczenia lektury.

Kronika Polska Galla Anonima - streszczenie lektury
Autor: Getty images

Kronika Galla Anonima to pierwsza kronika Polski. Co ciekawe, jej autorem nie był najprawdopodobniej Polak. Anonimowemu twórcy pierwszej spisanej historii Polski przypisuje się francuskie lub włoskie pochodzenie. Kronika powstała w drugim dziesięcioleciu XII wieku, za czasów panowania Bolesława Krzywoustego.

Opisuje wydarzenia związane z powstaniem państwa polskiego aż do czasów panowania krzywoustego, którego Gall Anonim był piewcą i zwolennikiem w jego sporze z bratem - księciem Zbigniewem. Posłuchaj streszczenia lektury.


Posłuchaj również streszczenia: 

Legendy o św. Aleksym

Pieśni o Rolandzie

Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią