Pole powierzchni figury geometrycznej - jak obliczyć?

2020-07-06 12:41

Obliczanie pola powierzchni figury geometrycznej, to podstawowa umiejętność na lekcjach geometrii. Każda figura ma własny wzór na obliczanie pola powierzchni. Sprawdź, co to znaczy pole powierzchni figury geometrycznej.

Pole powierzchni figury geometrycznej - jak obliczyć?
Autor: Getty images

Pole powierzchni figury geometrycznej

Kiedy mówimy o polu jakiejkolwiek figury geometrycznej najpierw musimy sobie wyjaśnić, co to jest pole powierzchni figury geometrycznej? Najłatwiej jest wyjaśnić to zagadnienie na przykładzie prostokąta.

Boki AB i CD to długości prostokąta
Boki AD i BC to szerokości prostokąta
Każdy prostokąt składa się z jednostkowych kwadratów (zamalowany kwadrat na poniższym rysunku). Liczba jednostkowych kwadratów jest polem prostokąta.

romb1
Autor: materiał archiwalny

Tak więc pole prostokąta to długość · szerokość wyrażona w jednostkach długości (milimetr, centymetr, decymetr, metr …). Iloczyn tych jednostek określa miarę pola prostokąta wyrażoną w mm2, cm2, dm2, m2… . np. 5mm x 3mm = 15mm2, 5cm · 3cm = 15cm2, 5dm · 3dm = 15dm2.

Aby zmierzyć pole trzeba wybrać odpowiednią jednostkę w zależności od wielkości prostokąta. Sytuację taką obrazuje poniższe zadanie.

Zadanie

Podłogę łazienki w kształcie prostokąta trzeba wyłożyć kwadratowymi płytkami terakoty. Ułożono już płytki wzdłuż dwóch boków podłogi jak na rysunku. Ile takich płytek potrzeba na ułożenie całej podłogi?

  romb2
  Autor: materiał archiwalny
  • W długości łazienki mieści się 7 płytek, a w szerokości 5. Jest więc 5 rzędów po 7 płytek w każdym rzędzie, czyli 7 · 5 = 35 płytek.
  • Jedna kwadratowa płytka jest tu kwadratem jednostkowym.
  • Liczba kwadratów jednostkowych jest polem podłogi.

  Odp.: Na ułożenie podłogi potrzeba 35 płytek.


  Aby podać jednostki pola powierzchni należy zmierzyć jedną płytkę. Na przykład płytka jednostkowa to 5dm · 5dm czyli 5dm · 5dm =25dm2 pola powierzchni. Odnosząc się do powyższego zadania 35 · 25dm2 = 875dm2 = 8,75m2.

  Czytaj: Pole trójkąta równobocznego - wzór

  Pole trapezu - wzór na pole trapezu

  Pole rombu - wzór i zadania