Promethidion Cypriana Kamila Norwida - streszczenie lektury

2020-02-26 15:11

Promethidion Cypriana Kamila Norwida to poemat wzorowany na antycznych dialogach Platona. Utwór obejmuje dwa dialogi poświęcone sztuce oraz prawdzie. Posłuchaj streszczenia lektury i dowiedz się więcej.

Promethidion
Autor: Getty images

Promethidion to utwór napisany przez Cypriana Kamila Norwida, który traktuje o sztuce i prawdzie. To dialogi dwóch bohaterów Bogumiła i Wiesława, rozważających, czym jest piękno, sztuka i jakie stawia się jej zadania. Drugi dialog poświęcony jest rozważaniom o idei mistycyzmu i o moralności.

Posłuchaj streszczenia lektury i dowiedz się, jakie jest przesłanie Promethidiona.

Posłuchaj również streszczenia: Sonetów krymskich Mickiewicza

Testament mój - Słowackiego

Ody do młodości Mickiewicza