Sonety Krymskie Adama Mickiewicza - streszczenie lektury

2020-02-29 15:58

Sonety Krymskie Adama Mickiewicza to zbiór 18 utworów opisujących piękno Krymu. Autor napisał sonety w latach 1825- 26 i jako pierwszy za temat sonetów obrał przyrodę, nie zaś miłość czy rozważania filozoficzne. Posłuchaj streszczenia lektury.

Sonety Krymskie
Autor: Getty images

Sonety krymskie Adama Mickiewicza to nawiązanie do gatunku literackiego popularnego w Europie w okresie romantyzmu. Poruszają temat piękna przyrody i uroków Krymu, które poznawał autor. Jednocześnie w Sonetach krymskich zachwyt miesza się z tęsknota Mickiewicza za ojczyzną.

Sonety zawierają watki mitologiczne, są też pochwała Pielgrzyma-poety dla przestrzeni świata, w której człowiek jest tylko maleńkim, samotnym tułaczem. Posłuchaj streszczenia lektury.

Posłuchaj również: streszczenia Ody do młodości Mickiewicza

Kordiana Słowackiego

Konrada Wallenroda Mickiewicza