Alergia pokarmowa nie będzie przeszkodą. Szkolne stołówki czeka rewolucja

2024-07-05 9:21

Życie z alergią pokarmową nie należy do najprostszych. W szczególności jeśli chodzi o dzieci, które nie zawsze pamiętają, by zapytać się, czy posiłek na pewno jest wolny od alergenów. Nowy projekt chce zapewnić, że nie będzie trzeba się przejmować.

Alergia pokarmowa nie będzie przeszkodą. Szkolne stołówki czeka rewolucja
Autor: fot. Getty Images Alergia pokarmowa nie będzie przeszkodą. Szkolne stołówki czeka rewolucja

Nowy projekt w sprawie szkół. Dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi

24 posłów Polski 2050 - Trzeciej Drogi podpisało inicjatywę poselską. Dotyczy ona nowelizacji ustawy: Prawo oświatowe i o opiece nad dziećmi do lat trzech. W uzasadnieniu projektu możemy przeczytać, że dzieci w żłobku, przedszkolu czy szkole powinny mieć możliwość czuć się komfortowo. 

Dzieci powinny czuć się bezpiecznie w tych placówkach, które mają zapewniać bezpieczeństwo zdrowotne, w tym żywieniowe. Jednym z elementów takiego komfortu jest z pewnością akceptacja przez grupę społeczną, w której się znajduje. Wszelakie odmienności, spowodowane między innymi niemożnością spożycia wspólnego posiłku, powodują nie tylko dyskomfort psychiczny, ale mogą również doprowadzić do wykluczenia z grupy społecznej. To może być również początek braku samoakceptacji. 

W projekcie wskazano, że spożywanie przez dziecko cierpiące z powodu nietolerancji bądź alergii pokarmowej zabronionych mu składników wiąże się z ogromnymi problemami zdrowotnymi. Celem projektu jest więc wprowadzenie ujednolicenia standardów żywieniowych takich dzieci w palcówkach oświatowych.

Autorzy projektu podkreślili, że zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zapewniają uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia. Stwarzana jest również możliwość jego spożycia w czasie posiłku. Posiłki te są dobrowolne i odpłatne.

Obiad za 2 zł to jej specjalność. Znacie Marchewę?

Co ma znaleźć się w nowelizacji? Określono wszystkie warunki

Według projektu poselskiego przepis ustawy ma brzmieć: "Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia zgodny ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi dziecka powodującymi konieczność wyeliminowania z posiłków niektórych składników lub produktów spożywczych i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole".

Wnioskodawcy chcieliby również, aby ten zapis rozszerzający obowiązek uwzględniania przy przygotowaniu posiłków dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi objął żłobki, kluby dziecięce oraz przedszkola. 

Jak można się dowiedzieć, będą starali się, aby minister zdrowia w porozumieniu z ministrem edukacji i ministrem rodziny wydał rozporządzenia określające szczegółowe warunki zapewnienia wyżywienia dzieci na dietach eliminacyjnych. 

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, chodzi o określenie w rozporządzeniu, w jaki sposób rodzice i opiekunowie będą przekazywać informacje, że dziecko wymaga diety bez określonych składników czy produktów. Wskazana ma być również osoba uprawniona do opracowywania jadłospisu dziecka ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi. Określona mają zostać również warunki, jakie muszą zostać spełnione podczas przygotowania i wydawania takich posiłków.

Sonda
Jak wspominasz jedzenie w stołówce szkolnej?