Egzamin ósmoklasisty 2023 język polski - termin, zakres materiału

2023-04-27 13:55

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego to pierwszy z kilku testów, jakie czekają uczniów kończących szkołę podstawową. Jaki jest zmieniony z powodu pandemii zakres materiału obejmuje i co musi umieć uczeń, by zdać egzamin z języka polskiego po ósmej klasie? 

Egzamin ósmoklasisty język polski
Autor: Getty images

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się 23 maja 2023 roku o godzinie 9:00. Egzamin, który kończy naukę w szkole podstawowej, jest najdłuższym ze wszystkich egzaminów ósmoklasisty – trwa 120 minut, a dzieci ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi mogą go pisać nawet godzinę dłużej. 

Jest to również, zdaniem wielu osób, egzamin najbardziej wymagający, gdyż sprawdza, w jakim stopniu uczeń opanował materiał z ośmiu lat nauki, czyli tzw. podstawę programową kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych.

Harmonogram egzaminów ósmoklasistów znajdziesz TUTAJ

Spis treści:

 1. Egzamin ósmoklasisty polski — arkusz egzaminacyjny
 2. Egzamin ósmoklasisty — zadania z języka polskiego 
 3. Egzamin ósmoklasisty — zmieniony zakres materiału z polskiego
 4. Zmieniona lista lektur do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty polski — arkusz egzaminacyjny

Na egzaminie z języka polskiego uczeń musi rozwiązać około 20 zadań, które są oparte na dwóch tekstach. Każdy uczeń zdający egzamin z języka polskiego po ósmej klasie otrzyma arkusz egzaminacyjny, składający się z dwóch części. W pierwszej części wydrukowane będą dwa teksty: literacki (poezja, epika lub dramat) oraz nieliteracki (popularnonaukowy, publicystyczny lub naukowy) – niedługie, gdyż oba łącznie będą liczyły nie więcej niż 1000 słów.

Opublikowane w tej części arkusza zadania będą w większości odnosić się bezpośrednio do tych tekstów, choć niektóre z nich mogą zawierać również fragmenty innych tekstów, mogą to być również zadania samodzielne.

Druga część arkusza to miejsce na wypracowanie – spośród dwóch tematów (jeden o charakterze twórczym, drugi zaś argumentacyjny) uczeń będzie musiał wybrać jeden i napisać tekst nie krótszy niż 200 słów. Niezależnie od tego, który wybierze, warto pamiętać, że w wypracowaniu obowiązkowo trzeba odwołać się do którejś z obowiązkowych lektur szkolnych oraz do utworów, które sam sobie wybierze.

Egzamin ósmoklasisty — zadania z języka polskiego

W arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego znajdą się różne typy zadań. Będą to zarówno zadania zamknięte, w których właściwą odpowiedź trzeba wybrać spośród kilku proponowanych, jak i otwarte – takie, w których trzeba ją samodzielnie napisać.

Warto już teraz podkreślić, że wśród zadań zamkniętych znajdą się różne ich typy: będą to zarówno zadania typu prawda-fałsz, jak i zadania na dobieranie czy zadania wielokrotnego wyboru.

Z kolei wśród zadań otwartych będą i takie, w których trzeba będzie uzupełnić lukę w wypowiedzi, a także zadania krótkiej odpowiedzi (sprawdzające, czy uczeń potrafi tworzyć różne, krótkie formy wypowiedzi użytkowych, czyli np. napisać zaproszenie lub ogłoszenie) oraz zadanie rozszerzonej odpowiedzi – tu z kolei konieczne będzie napisanie wypracowania na zadany temat.

Egzamin ósmoklasisty – zmieniony zakres materiału z polskiego 

Wiadomo już również, co konkretnie będzie sprawdzał egzamin z języka polskiego. W dużym skrócie będzie to wiedza dotycząca całej podstawy programowej z tego przedmiotu.

Zadania egzaminacyjne mają być tak skonstruowane, by uczeń mógł udowodnić, że umie wnioskować, argumentować i formułować opinię na zadany temat, ale także – iż posiada szereg innych umiejętności: potrafi interpretować sens utworów (tzw. kompetencje literackie), umie interpretować treść obrazów i plakatów (tzw. kompetencje kulturowe), a także wie, w jaki sposób korzystać z różnych form wypowiedzi i środków językowych.

UWAGA! W tym roku zakres materiału został zmniejszony z powodu pandemii i przerw w nauce. 

Jak podaje ministerstwo edukacji, zakres wymagań podstawy programowej obejmuje skróconą listę lektur obowiązkowych.

Czas trwania egzaminu to 120 minut.

Punktacja: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:

 • część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
 • część 2: wypracowanie – 20 pkt. Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie. W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Więcej informacji na stronie MEN

Zmieniona lista lektur do egzaminu ósmoklasisty

Zadania egzaminacyjne sprawdzą również umiejętność analizy i interpretacji wierszy oraz znajomość treści i problematyki obowiązkowych lektur szkolnych. Warto wiedzieć, że na egzaminach przeprowadzanych w latach 2019 - 2021 miały się pojawić zadania dotyczące lektur obowiązkowych z klas VII i VIII.

Po zmianach spowodowanych pandemią, z listy wypadły: ''Syzyfowe prace'', ''Artysta'' Mrożka oraz ''Ziele na kraterze'' i wybrany reportaż z tomiku ''Tędy i owędy'' Melchiora Wańkowicza.

Aktualna lista lektur to:

 • Charles Dickens - Opowieść wigilijna 
 • Aleksander Fredro - Zemsta
 • Jan Kochanowski - wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny VII, VIII 
 • Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec 
 • Ignacy Krasicki - Żona modna 
 • Adam Mickiewicz - Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, Pan Tadeusz (całość) 
 • Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę 
 • Henryk Sienkiewicz - Quo vadis, Latarnik
 • Juliusz Słowacki - Balladyna

CzytajEgzamin ósmoklasisty z matematyki - zakres materiału

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - zakres materiału

Ekranizacje lektur szkolnych, które pomogą w nauce

W tym roku zadania egzaminacyjne będą poszerzone o znajomość lektur z całego drugiego etapu edukacji, począwszy od klasy IV. Będą to wszystkie lektury dla klas VII i VIII, a także:

 • Jan Brzechwa - Akademia Pana Kleksa 
 • Janusz Christa - Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks) 
 • René Goscinny, Jean-Jacques Sempé - Mikołajek (wybór opowiadań) 
 • Rafał Kosik - Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi 
 • Ignacy Krasicki - wybrane bajki 
 • Clive Staples Lewis - Opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara szafa 
 • Adam Mickiewicz - Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego) 
 • Ferenc Molnár - Chłopcy z Placu Broni 
 • Bolesław Prus - Katarynka 
 • Juliusz Słowacki - W pamiętniku Zofii Bobrówny 
 • J.R.R. Tolkien - Hobbit, czyli tam i z powrotem 
 • Henryk Sienkiewicz - W pustyni i w puszczy
 • Józef Wybicki - Mazurek Dąbrowskiego 
 • Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o: Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce 
 • Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie 
 • Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i o Wandzie 
 • Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek, Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce.

Kryteria oceniania dyslektyków na egzaminie ósmoklasisty 

Uczeń, który ma zdiagnozowaną dysleksję, ma prawo do popełnienia na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego dwóch błędów więcej niż uczeń, który nie ma dysleksji. Uczniowie z dysleksją dostają też dodatkowe 60 minut na napisanie egzaminu. Warto jednak pamiętać, że takie przywileje przysługują tylko uczniom, którzy do 15 października poprzedniego roku dostarczyli do szkoły opinię potwierdzającą występowanie dysleksji.

Ważne wydarzenia w historii Polski. Czy wiesz kiedy się odbyły?

Pytanie 1 z 10
Co wydarzyło się w 966 roku?