Edukacja dziecka: zajęcia dodatkowe z muzyki

2010-06-02 19:21

O dobroczynnym wpływie muzyki na rozwój młodego człowieka powiedziano już wiele. Badania zainicjowane przez amerykańskich naukowców w latach 70-tych potwierdziły pozytywne działanie muzyki zarówno na sferę intelektualną jak i emocjonalną dzieci. Dlatego właśnie wielu rodziców stawia na muzyczną edukację swoich dzieci. Niestety, szkoły nie oferują bogatej gamy zajęć muzycznych, stąd wielkie zainteresowanie zajęciami dodatkowymi z muzyki.

Chopin czy Janko Muzykant?
Autor: photos.com

Obcowanie z muzyką wpływa na rozwój myślenia abstrakcyjnego, zdolności językowych, uczy wrażliwości, cierpliwości i systematyczności. Dlatego rodzice są wyczuleni na wszelkie przejawy uzdolnień muzycznych swoich dzieci i chętnie wpierają je w rozwoju tego talentu. Niestety, w państwowych szkołach edukacja muzyczna nie stoi na wysokimi poziomie, więc rodzice muzykalnych dzieci muszą inwestować w ich naukę na muzycznych zajęciach dodatkowych.

Edukacja muzyczna w Polsce

Wiadomym jest jednak fakt, że nie wszystkie dzieci mają jednakowy dostęp do edukacji muzycznej. Wiele zależy od statusu ekonomicznego rodziny, dostęp do zajęć muzycznych ogranicza też często miejsce zamieszkania. W Polsce miejscami pierwszego kontaktu z muzyką są zazwyczaj ogniska, kółka zainteresowań lub powstające z inicjatywy nauczycieli, którzy chcą rozpocząć własną działalność Szkoły Muzyczne Casio.
Tych ostatnich jest już w Polsce ponad 30 - większość działa w małych miejscowościach, dzięki uporowi i zaangażowaniu miejscowych nauczycieli. Prężnie działają m.in. placówki w Krynicach, Suścu i Tomaszowie Lubelskim, prowadząc zajęcia w oparciu o nowatorskie metody zbiorowego nauczania szkół japońskich. Naukę gry na instrumentach łączy z zabawą, bo jak twierdzą prowadzący, zniechęcić dziecko jest dużo łatwiej niż zmotywować do dalszej pracy. Podobnie wyglądają spotkania z muzyką prowadzone przez Arkadiusza Białka w Warce i Jasieńcu. Celem zajęć nie jest kształcenie profesjonalistów instrumentalistów,  ale ogólne uwrażliwienie dziecka na muzykę. W efekcie, tego typu szkoły i ogniska są najczęściej testem prawdziwych predyspozycji i dobrym wstępem do rozpoczęcia edukacji w państwowej szkole muzycznej. Pierwsze występy, których młodzi muzycy doświadczają w ramach międzyszkolnych przeglądów, oswajają z tremą i publicznością, a zdobyte uznanie sprawia, że muzyczna rozrywka zmienia się w prawdziwą pasję. Okazją do zapoznania się z efektami pracy poszczególnych placówek są coroczne Ogólnopolskie Festiwale Szkół Muzycznych Casio.
By dzieci mogły odkrywać swoje muzyczne pasje, nie wystarczy jednak zaangażowanie rodziców i wychowawców. Dostępność do edukacji muzycznej jest bardzo ważnym aspektem równouprawnienia wszystkich dzieci, dlatego wsparcia w rozwiązaniu tego problemu powinny udzielić zarówno władze lokalne, jak i państwowe.
O Festiwalu oraz działalności SMC mozna przeczytać na www.szkolacasio.pl