Do żłobka - tylko z książeczką szczepień

W ostatnim roku część województw wprowadziło nowe kryterium przy rekrutacji do publicznych żłobków. Jest nim obowiązek szczepienia dzieci ubiegających się o miejsce w placówce. W Warszawie od stycznia 2020 roku rodzic będzie mógł uzyskać miejsce w żłobku dopiero po okazaniu wpisu w książęce zdrowia dziecka o dokonanych szczepieniach.