Jak napisać ogłoszenie?

Katarzyna Hubicz

Ogłoszenie to krótka forma pisemna, za której pomocą podajemy do wiadomości publicznej jakąś informację. Wiedza o tym, jak napisać ogłoszenie, potrzebna jest już uczniom trzeciej klasy podstawowej.