Jak napisać rozprawkę? Konstrukcja i zwroty stosowane w rozprawce

Rozprawka to pisemna wypowiedź, która jest jedną z najpopularniejszych prac w szkole podstawowej i średniej. Pojawia się zarówno na egzaminach ósmoklasisty, jak i na egzaminie maturalnym. Sprawdź, jak napisać rozprawkę.