Lateralizacja skrzyżowana i nieustalona – jaki mają wpływ na rozwój dziecka?

Agnieszka Jaszczuk

Lateralizacja jest funkcjonalną, czynnościową dominacją jednej ze stron ciała – prawostronną lub lewostronną. Prawidłowo rozwijająca się lateralizacja u dziecka jest niezmiernie ważna dla jego rozwoju psychoruchowego. Zdarza się jednak, że dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym prezentują także inne wzorce lateralizacji - skrzyżowaną lub nieustaloną.