Zespół sawanta – zaburzenie czy wyjatkowy dar?

Agnieszka Jaszczuk

Zespół sawanta dotyczy osób z dysfunkcjami układu nerwowego i charakteryzuje się ponadprzeciętnymi, wybiórczymi umiejętnościami, które ujawniają się głównie w postaci niezwykłej pamięci mechanicznej, zdolności matematycznych, artystycznych lub językowych.